Makaleler

Utku Şenol  Akdeniz Universitesi, Tıp fakültesi Radyoloji Profesörü  PhD of Medical Informatics utkusenol@gmail.com Pandemi nedeni ile pek çok açıdan tarihi bir dönem yaşıyoruz. Bu sürecin pandemi sonrasına da yansıyacağı köklü değişiklikler haklı olarak ön görülüyor. Bu yazıda pandemi aracılığı ile yaşamımızı etkileyen “karar verme” sürecini özellikle pandemi ve sağlık açısından örneklerle irdele...

Erkan Aydın / erkanaydin@tr-gorur.com “Hayır, yanlış! Seçim, güçlüler ve güçsüzler arasında yaratılan bir ilüzyondur”[1] Özgür iradenin aslında bir illüzyon olduğu, seçimlerimizin, kararlarımız ve davranışlarımızın beynimizdeki bir takım fizyolojik ve kimyasal etkileşimlerin bir sonucu olan belirlenebilir ve öngörülebilir olgular olduğu fikri birkaç on yıldır, kendisine artan sayıda taraftar bulan...

Prof. Dr. Semih Baskan / semih.baskan@okan.edu.tr İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bölüm Başkanı Son yıllarda özellikle sağlık sektöründe çalışanlar arasında cerrahi uzmanlık dallarına ilginin azaldığı görüşü tartışılmaktadır. Örneğin genel cerrahi uzmanlık alanının süresinin uzunluğu, yorucu nöbetler, büyük ameliyatların getirdiği stres  ve bir türlü bitmeyen sağlıkta şiddetin bun...

Doç.Dr. Seda Kula Say, Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, s.kulasay@gtu.edu.tr 2020 pandemi süreciyle diğer eğitim kurumlarımızla beraber, yüksek öğretim kurumlarımız da tüm branşlarında, öteden beri varlığı bilinen ve zaman zaman gereği dillendirilen, kısmen de örgün öğretimi desteklemek için kullanılan bir olguyu yaşadı: Akademinin bütünüyle dijital ağ ve yazılımlar üzerinden yüksek öğre...

Prof. Dr. Hikmet Akkız, Çukurova Üniversitesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, hakkiz@superonline.com Yaklaşık 3500 yıl önce Mısır’da yazılan tarihin en eski tıp metninde tanımlanan ‘’soğuk algınlığı’’nın nedeni olan Rhino virüsler hala hayatımızın bir parçası olmaya devam ediyor. Günümüzde, insanlık dev bir virüs kitlesi (1x1031 virüs) ile kendi dünyasını paylaşmakta ve binlerce yıla uzanan insan – ...

Prof.Dr. Hilmi Uysal Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Katıldığım bir felsefe toplantısında terör sorunu kişilerin anlam arayışında olmaları biçimde ele alınıyordu. Anlam arayışı olarak tanımlanan kavram “insanın anlam verme zorunluluğu” olarak ele alınsaydı “ anlam arayışı” kavramı, “ insan nasıl anlam veriyor?” sorusuna dönüşecekti ki bunun ancak yaşadığımız dönemdeki pro...

Oktay Özdemir* ve Tuğrul Erbaydar** * Doç. Dr., Yorum Sağlık Danışmanlık Ltd. Şti. ** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı AD ÖZET ·         Bu raporda sunulan analizin amacı Türkiye’de COVID-19 etkeni SARS-CoV-2 virüsü ile infekte kişi sayısının tahmin edilmesidir. ·         Türkiye’de 12 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla kaba olgu fatalite oranı (case fatality rate: CFR) %2,75’tir. ·         A...

Prof. Dr. Ömer Lütfi Değirmenci, Ege Üniversitesi, omer.degirmenci@ege.edu.tr Covid-19 ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriler incelendiğinde günlük vaka sayısının özellikle 5 Mayıs’a kadar olan kısmının normal bir dağılım gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu dağılıma uydurulan Gauss eğrisi bize günlük vaka sayısının 15 Nisan civarında maksimum düzeyine (yaklaşık 4500 vaka/gün) ulaştığı...

Dr. Öğr. Üyesi Selden ÇEPNİ*, Dr. Öğr. Üyesi Erdinç ÜNAL**, Prof .Dr. Semih BASKAN** (*Işık Üniversitesi, ** İstanbul Okan Üniversitesi) Giriş Aslında her şey bundan tam iki yıl önce İsveçli küçük bir kızın tüm dünyaya sesini duyurmak için haykırışı ile başlamıştı. Greta Thunberg isimli 15 yaşındaki bir aktivist insanlara doğayı katletmelerine karşı dur demek istiyordu. 2015 Yılında imzalanan Pari...

  • 1
  • 2