Dünya'da ve Türkiye'de Bilim ve Teknoloji: Türkiye için bir kalkınma stratejisi önerisi

Bayram Ali Eşiyok

Ekitap
Dünyada ve Türkiye’de Bilim ve Teknoloji

Örnek SayfalarEkitap Yardımı

Bayram Ali Eşiyok’un bu kitabı, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ekonomi arasındaki ilişki hakkında okumadan, bilmeden ahkâm kesenlerin, bol keseden atanların bir panzehiri; bu konu üzerine ciddi olarak düşünmek, acı gerçekleri öğrenmek isteyenlerinse ilacıdır. Bu küçük kitap ülkesini düşünen ve durumundan memnun olmayan tüm ciddi aydınların elinden düşürmeyeceği kolay bir referans eseri olacaktır. Temennimiz odur ki, bu hoş kitabı siyasilerimizin ve akademisyenlerimizin de gözden geçirip, durumumuzu bir daha değerlendirmelerine “vesile olacaktır”.

Eşiyok'un bu eserinde 29 başlık altında, ülkemizin ekonomisindeki ana çıkmazları okuyacaksınız. Ekonominin sanayisizleştirilmesinden, ihracatımızdaki düşük birim fiyatlarının nedenlerine, ülkemiz endüstrisinin düşük ve orta teknolojik yapısından, sanayi 4.0 ve "Amerika ulusal ekonomi politikalarına geri mi dönüyor?" konularına varıncaya kadar geniş bir yelpazede, derin değerlendirmelerle karşılaşacaksınız.


Yazar: Bayram Ali Eşiyok

1988 Yılında Türkiye Kalkınma Bankası’nın sınavını kazanarak iktisat uzman yardımcısı olarak göreve başlayan B. Ali Eşiyok, halen Kalkınma Bankası’nda Kıdemli uzman iktisatçı olarak görev yapmaktadır. Yazarın Kalkınma Bankası’nda çıkan yayınları yanında, çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri ve ortak kitap çalışmaları bulunmaktadır. Yazarın uğraştığı başlıca alanlar; azgelişmişlik, kalkınma ve kalkınma politikaları, bilim ve teknoloji politikaları, sanayileşme, sanayileşme politikaları, bölüşüm, bölgesel kalkınma, dış ticaret, planlama olarak sayılabilir. Yazar İngiltere ve ABD’de teknoloji, sanayileşme ve kalkınma politikaları konusunda araştırma faaliyetlerinde bulunmuştur. Herkese Bilim Teknoloji dergisi yazarıdır.

Yazar: Bayram Ali Eşiyok
Fiyat:
 14.90 TL
Sayfa Sayısı: 178
Format Seçenekleri: PDF