Bilim, Teknoloji ve Sanayileşmede Neden Tökezledik?

Bayram Ali Eşiyok

Ekitap
Neden Tökezledik?

Örnek Sayfalar Ekitap Yardımı

"Türkiye’nin son 30-35 yıllık neoliberal deneyimi açıkça şunu ortaya koymuştur: Dünya ekonomisinin çevresinde yer alan, yarı-sanayileşmiş özellikler taşıyan bir ekonominin salt piyasa sinyallerine ve özel kesim yatırım tercihlerine dayalı politikalar ile sanayide yapısal değişme sağlaması ve yüksek teknoloji üretiminde başarılı olması olanaksızdır. Başka bir ifadeyle, Türkiye gibi çevre bir ekonominin kaynaklarını planlamadan üretim yapısını düşük katma değerli (düşük teknoloji yoğunluklu) sektörlerden yüksek teknoloji yoğunluklu ürünlere dönüştürmesi mümkün değildir ve bunu başarabilmiş tek bir ülke deneyimi yoktur.

Genel olarak ülkelerin bilim ve teknolojideki konumunu; bilim ve teknolojiyi üretenler (gelişmiş metropol ülkeler) ve bilim ve teknolojiyi ithal ederek tüketenler (dışa bağımlı çevre ülkeler) alt başlıkları altında incelemek mümkün. Türkiye bu kategoriler arasında teknolojide dışa bağımlı, çevre ekonomiler kategorisinde yer almaktadır. Türkiye, Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze bilim ve teknolojide azımsanmayacak gelişmeler göstermesine karşın, özellikle yüksek teknolojide dışa bağımlığı süregelmekte, üretim yapısı temel olarak düşük ve orta teknolojilere dayalı gelişmektedir."


Yazar: Bayram Ali Eşiyok

1988 Yılında Türkiye Kalkınma Bankası’nın sınavını kazanarak iktisat uzman yardımcısı olarak göreve başlayan B. Ali Eşiyok, halen Kalkınma Bankası’nda Kıdemli uzman iktisatçı olarak görev yapmaktadır. Yazarın Kalkınma Bankası’nda çıkan yayınları yanında, çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri ve ortak kitap çalışmaları bulunmaktadır. Yazarın uğraştığı başlıca alanlar; azgelişmişlik, kalkınma ve kalkınma politikaları, bilim ve teknoloji politikaları, sanayileşme, sanayileşme politikaları, bölüşüm, bölgesel kalkınma, dış ticaret, planlama olarak sayılabilir. Yazar İngiltere ve ABD’de teknoloji, sanayileşme ve kalkınma politikaları konusunda araştırma faaliyetlerinde bulunmuştur. Herkese Bilim Teknoloji dergisi yazarıdır.

Yazar: Bayram Ali Eşiyok
Fiyat:
 14.90 TL
Sayfa Sayısı: 242
Format Seçenekleri: PDF