Yoksulluk ve Gelir Dağılımı

Bayram Ali Eşiyok

Ekitap
Sosyal Politikalar

Örnek Sayfalar Ekitap Yardımı

Küresel ölçekteki eşitsizliklerin Türkiye’ye yansıması son derece dramatik: 2017 yılında her 100 çalışandan 34’ü sosyal güvenlikten yoksun. Kayıt dışı istihdam oranı %34. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayan nüfus 11,9 milyon kişi. Nüfusun %15’i sosyal güvenlik sisteminin dışında bulunuyor. Devletin sosyal harcamaları OECD ortalamasının çok altında. Diğer taraftan 3 milyondan fazla hane sosyal yardım alıyor. Türkiye 2017 yılında küresel cinsiyet eşitsizlik sıralamasında 144 ülke arasında 131. sırada….

Küresel ölçekte çok daha vahim bir tabloyla karşılaşmak mümkün: 190 milyon kişi işsiz, bunların 64,8 milyonu gençlerden oluşuyor. 2,78 milyon insan iş kazalarında hayatını kaybediyor. Dünyada 2 milyar insan kayıt dışı koşullarda istihdam ediliyor. Yoksulluk altında çalışan işçi sayısı (1.90 doların altında) 200 milyon kişi. Dünyada 152 milyon çocuk çalışıyor. Bunun 72,5 milyonu tehlikeli işlerde çalışıyor. 2016 yılı itibariyle dünyada yaratılan servetin %82’si en zengin %1’lik nüfusa ait. Diğer yandan dünyanın en zengin 8 kişisinin toplam serveti 426 milyar dolar… Bu servet dünyadaki en yoksul 3,6 milyar insanın (yaklaşık dünyanın yarısının) sahip olduğu servete eşit. 2017 yılında çeşitli nedenlerle 5,4 milyon çocuk 5 yaşını görmeden yaşamını yitirmiş. Bunun yaklaşık 2,8 milyonu (%51,6’sı) Sahra-Altı Afrika’da yaşanmış.


Görünen o ki yoksulluğu, bireylerin kapasitesine indirgeyen, sosyal adaletin yerini yönetişime bırakan liberal yaklaşım, korkunç düzeylerde üretim yapan bir eşitsizlik makinesi...

Bayram Ali Eşiyok bu çalışmasında sosyal politikaların anlamını, gelir dağılımını, neoliberal ekonominin yarattığı ürkütücü tabloyu, tarih içerisinde sosyal politikaların gelişimini ve insani gelişmeyi konu alan pek çok makalesini bir araya getiriyor. Her zaman olduğu gibi Bayram Ali Eşiyok, sadece sezgileriyle değil, apaçık sayılarla konuşuyor ve görüşlerini ulusal ve uluslararası verilerle destekliyor.

Yazar: Bayram Ali Eşiyok

1988 Yılında Türkiye Kalkınma Bankası’nın sınavını kazanarak iktisat uzman yardımcısı olarak göreve başlayan B. Ali Eşiyok, halen Kalkınma Bankası’nda Kıdemli uzman iktisatçı olarak görev yapmaktadır. Yazarın Kalkınma Bankası’nda çıkan yayınları yanında, çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri ve ortak kitap çalışmaları bulunmaktadır. Yazarın uğraştığı başlıca alanlar; azgelişmişlik, kalkınma ve kalkınma politikaları, bilim ve teknoloji politikaları, sanayileşme, sanayileşme politikaları, bölüşüm, bölgesel kalkınma, dış ticaret, planlama olarak sayılabilir. Yazar İngiltere ve ABD’de teknoloji, sanayileşme ve kalkınma politikaları konusunda araştırma faaliyetlerinde bulunmuştur. Herkese Bilim Teknoloji dergisi yazarıdır.

Yazar: Bayram Ali Eşiyok
Fiyat:
 14.90 TL
Sayfa Sayısı: 258
Format Seçenekleri: PDF