Türkiye Ekonomisi Nereye? İktisat Politikaları.

Bayram Ali Eşiyok

Ekitap
Türkiye Ekonomisi Nereye?

Örnek Sayfalar Ekitap Yardımı

Türkiye ekonomisine ilişkin eleştirel olmayan iktisatçılar arasında genel bir iyimserlik hakim. Göreli fiyatlara bakılarak ekonominin yapısı analiz ediliyor ve genellikle iyimser bir tablo pompalanıyor. Peki gerçekten de öyle mi?

Bayram Ali Eşiyok bu kitabında Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yerini ortaya koyuyor ve "Yeni Türkiye'nin" ekonomisinin dinamiklerini gözler önüne seriyor. Kalkınma dinamiklerinin tahrip olduğu bu vehamet içerisinde Türkiye ekonomisi için çözüm önerilerini de sunmayı ihmal etmiyor. Eşiyok kitapta Çin ve Hollanda vakalarına dair çarpıcı tespitlere, bu ülkelerin stratejilerinden alınabilecek derslere ve Türkiye'nin yapısına ve coğrafyasına uygun kalkınma modellerine yer vererek etkili bir reçete de sunuyor.


Yazar: Bayram Ali Eşiyok

1988 Yılında Türkiye Kalkınma Bankası’nın sınavını kazanarak iktisat uzman yardımcısı olarak göreve başlayan B. Ali Eşiyok, halen Kalkınma Bankası’nda Kıdemli uzman iktisatçı olarak görev yapmaktadır. Yazarın Kalkınma Bankası’nda çıkan yayınları yanında, çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri ve ortak kitap çalışmaları bulunmaktadır. Yazarın uğraştığı başlıca alanlar; azgelişmişlik, kalkınma ve kalkınma politikaları, bilim ve teknoloji politikaları, sanayileşme, sanayileşme politikaları, bölüşüm, bölgesel kalkınma, dış ticaret, planlama olarak sayılabilir. Yazar İngiltere ve ABD’de teknoloji, sanayileşme ve kalkınma politikaları konusunda araştırma faaliyetlerinde bulunmuştur. Herkese Bilim Teknoloji dergisi yazarıdır.

Yazar: Bayram Ali Eşiyok
Fiyat:
 14.90 TL
Sayfa Sayısı: 138
Format Seçenekleri: PDF