Türkiye Neden Kalkınamadı? Sanayileşmeye (Kalkınmaya) Dış Müdahaleler

Bayram Ali Eşiyok

Ekitap
Türkiye Neden Kalkınamadı?

Örnek Sayfalar Ekitap Yardımı

Bayram Ali Eşiyok bu kitabında 1838 tarihli Serbest Ticaret Anlaşmasından 1980 yılına dek Türkiye'nin sanayileşmesindeki ana kırılma noktalarını tek tek analiz ediyor ve iktisadi araştırmalarda faydalanılacak muazzam bir kaynak sunuyor.

Türkiye sanayileşmesinin tarihindeki yapısal sorunları ve sanayisizleşmeyi delilleri ve rakamlarıyla birlikte sunan Eşiyok, günümüzde "ekonominin inşaatlaşmasına" dek olan yolculuğu ekonomimize gerçekleştirilen dış müdahaleler ışığında ele alıyor ve günümüz Türkiye'sinin ihracat rakamlarına göre bir tahlil gerçekleştirmeyi de ihmal etmiyor.


HBT Akademi olarak yazarımızın bu kitabını da okurlarımıza sunmaktan kıvanç duyuyoruz.

Araştırmacılar ve öğrenciler için yıllarca önemli bir kaynak olacağına gönülden inanıyoruz.

Yazar: Bayram Ali Eşiyok

1988 Yılında Türkiye Kalkınma Bankası’nın sınavını kazanarak iktisat uzman yardımcısı olarak göreve başlayan B. Ali Eşiyok, halen Kalkınma Bankası’nda Kıdemli uzman iktisatçı olarak görev yapmaktadır. Yazarın Kalkınma Bankası’nda çıkan yayınları yanında, çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri ve ortak kitap çalışmaları bulunmaktadır. Yazarın uğraştığı başlıca alanlar; azgelişmişlik, kalkınma ve kalkınma politikaları, bilim ve teknoloji politikaları, sanayileşme, sanayileşme politikaları, bölüşüm, bölgesel kalkınma, dış ticaret, planlama olarak sayılabilir. Yazar İngiltere ve ABD’de teknoloji, sanayileşme ve kalkınma politikaları konusunda araştırma faaliyetlerinde bulunmuştur. Herkese Bilim Teknoloji dergisi yazarıdır.

Yazar: Bayram Ali Eşiyok
Fiyat:
 14.90 TL
Sayfa Sayısı: 175
Format Seçenekleri: PDF