Sorular, Tespitler ve Çözüm Önerileri

Bayram Ali Eşiyok

Ekitap
Türkiye Sanayi 4.0’a Hazır mı?

Örnek Sayfalar Ekitap Yardımı

Farklı sanayi devrimlerine, teknolojik çağlara özgü sanayileri aynı zaman diliminde yaşayan Türkiye, 1950’li 1960’lı yıllarda Sanayi 2.0 dönemine özgü ürünlerin (içten yanmalı motorlar, petro-kimya, kitlesel üretim teknikleri vs.) üretiminde henüz derinleşmeden Sanayi 3.0 olarak tanımlanan ve bilgisayar kontrollü tasarım, otomasyon vs. gibi teknoloji gerçekleri ile karşı karşıya kaldı. İçerisinde geçmekte olduğumuz dönem ise Sanayi 4.0 olarak tanımlanan ve endüstriyel robotların kullanımı başta olmak üzere, siber fiziksel sistemlere ve yapay zekaya dayalı gelişiyor.

Türkiye, önümüzdeki yıllarda iki (Sanayi 3.0 ve Sanayi 4.0) ve hatta yer, yer üç sanayi (Sanayi 2.0) devriminin etkilerini bir arada yaşamanın çelişkilerini, gerilimlerini yaşayacak. Bir yandan uluslararası rekabet gücü kazanmak için Sanayi 4.0 olarak tanımlana teknolojilere geçmek zorunda kalırken, diğer yandan mevcut (eski) teknik ve organizasyonlar ile üretimini sürdürmek isteyen gruplar arasındaki çelişkiler, çatışmalar daha da yoğunlaşacak.


Peki Türkiye buna hazır mı?

Bayram Ali Eşiyok bu kitabında sanayideki yapısal sorunlardan yola çıkarak Türkiye'nin bu yeni sanayi devrimi karşısındaki durumunu tahlil ediyor. Araştırma geliştirme faaliyetleri ve inovasyonun önemi üzerinde duruyor. İmalat sanayimizin uluslararası rekabet gücünü irdeliyor ve sanayi politikasının gerekliliği ve önemi üzerinde duruyor. Ülkemiz sanayiinin sıkı bir tahlili ve uluslararası konjonktürün durumunu ortaya koyup çözüm reçetelerini sunan bu kitap, başta akademisyenler olmak üzere bu konuda kafa yoran herkes için bir iktisadi rehber niteliğinde.

Yazar: Bayram Ali Eşiyok

1988 Yılında Türkiye Kalkınma Bankası’nın sınavını kazanarak iktisat uzman yardımcısı olarak göreve başlayan B. Ali Eşiyok, halen Kalkınma Bankası’nda Kıdemli uzman iktisatçı olarak görev yapmaktadır. Yazarın Kalkınma Bankası’nda çıkan yayınları yanında, çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri ve ortak kitap çalışmaları bulunmaktadır. Yazarın uğraştığı başlıca alanlar; azgelişmişlik, kalkınma ve kalkınma politikaları, bilim ve teknoloji politikaları, sanayileşme, sanayileşme politikaları, bölüşüm, bölgesel kalkınma, dış ticaret, planlama olarak sayılabilir. Yazar İngiltere ve ABD’de teknoloji, sanayileşme ve kalkınma politikaları konusunda araştırma faaliyetlerinde bulunmuştur. Herkese Bilim Teknoloji dergisi yazarıdır.

Yazar: Bayram Ali Eşiyok
Fiyat:
 14.90 TL
Sayfa Sayısı: 255
Format Seçenekleri: PDF