Ekitap

"Türkiye’nin son 30-35 yıllık neoliberal deneyimi açıkça şunu ortaya koymuştur: Dünya ekonomisinin çevresinde yer alan, yarı-sanayileşmiş özellikler taşıyan bir ekonominin salt piyasa sinyallerine ve özel kesim yatırım tercihlerine dayalı politikalar ile sanayide yapısal değişme sağlaması ve yüksek teknoloji üretiminde başarılı olması olanaksızdır. Başka bir ifadeyle, Türkiye gibi çevre bir ekonom...

Küresel ölçekteki eşitsizliklerin Türkiye’ye yansıması son derece dramatik: 2017 yılında her 100 çalışandan 34’ü sosyal güvenlikten yoksun. Kayıt dışı istihdam oranı %34. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayan nüfus 11,9 milyon kişi. Nüfusun %15’i sosyal güvenlik sisteminin dışında bulunuyor. Devletin sosyal harcamaları OECD ortalamasının çok altında. Diğer taraftan 3 milyondan fazl...

Farklı sanayi devrimlerine, teknolojik çağlara özgü sanayileri aynı zaman diliminde yaşayan Türkiye, 1950’li 1960’lı yıllarda Sanayi 2.0 dönemine özgü ürünlerin (içten yanmalı motorlar, petro-kimya, kitlesel üretim teknikleri vs.) üretiminde henüz derinleşmeden Sanayi 3.0 olarak tanımlanan ve bilgisayar kontrollü tasarım, otomasyon vs. gibi teknoloji gerçekleri ile karşı karşıya kaldı. İçerisinde ...

İstanbul, Doğu Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde “başkent” olmanın avantajları nedeniyle tarihsel olarak hep özel bir yere sahip oldu. Şüphesiz İstanbul’un giderek her şeyi yutan bir kara deliğe dönüşmesinde coğrafi avantajlarının etkisini özellikle belirtmek gerekir. Haliç gibi doğal bir limana sahip olması yanında, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan coğrafi yapısı kentin geliş...

Bayram Ali Eşiyok bu kitabında 1838 tarihli Serbest Ticaret Anlaşmasından 1980 yılına dek Türkiye'nin sanayileşmesindeki ana kırılma noktalarını tek tek analiz ediyor ve iktisadi araştırmalarda faydalanılacak muazzam bir kaynak sunuyor. Türkiye sanayileşmesinin tarihindeki yapısal sorunları ve sanayisizleşmeyi delilleri ve rakamlarıyla birlikte sunan Eşiyok, günümüzde "ekonominin inşaatlaşmasına" ...

Türkiye ekonomisine ilişkin eleştirel olmayan iktisatçılar arasında genel bir iyimserlik hakim. Göreli fiyatlara bakılarak ekonominin yapısı analiz ediliyor ve genellikle iyimser bir tablo pompalanıyor. Peki gerçekten de öyle mi? Bayram Ali Eşiyok bu kitabında Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yerini ortaya koyuyor ve "Yeni Türkiye'nin" ekonomisinin dinamiklerini gözler önüne seriyor. Kalkınma dina...

Türkiye’nin nasıl geri kaldığı konusu tartışılırken en çok verilen örneklerden biri Kore’dir. 1960 başlarında hemen hemen aynı ekonomik göstergelere sahip iki ülkeden biri olan Kore, aradan geçen zaman zarfında bunu nasıl başardı? Ne yaptı da dünya ölçeğinde büyük bir bilimsel teknolojik atılım gösterdi ve Türkiye bunu neden ve nasıl gerçekleştiremedi? Şimdi bu sorun çeşitli yönleriyle bilimsel ve...

HBT Akademi’nin ikinci e-kitabı “Geleceğimiz Nasıl Şekilleniyor”, dünyanın teknolojik anlamda alabildiğine koştuğu yönü göstermesi açısından ufuk açıcı bir eser. Kitap bugünü ve geleceği doğru okuyabilmek için adeta bir el kitabı. Musoğlu geleceği İnternet ve Bilişim; Yapay Zeka ve Robotlar; Çevre ve Yaşam Bilimleri; Uzay ve Evren; Mühendislik, Teknoloji ve Biz şeklinde isimlendirdiği altı başlıkt...

Bayram Ali Eşiyok’un bu kitabı, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ekonomi arasındaki ilişki hakkında okumadan, bilmeden ahkâm kesenlerin, bol keseden atanların bir panzehiri; bu konu üzerine ciddi olarak düşünmek, acı gerçekleri öğrenmek isteyenlerinse ilacıdır. Bu küçük kitap ülkesini düşünen ve durumundan memnun olmayan tüm ciddi aydınların elinden düşürmeyeceği kolay bir referans eseri olacak...