Miyelodisplastik Sendrom

Prof. Dr. Mustafa Çetiner, tedavisi oldukça zor bir hastalık olan Miyelodisplastik Sendrom'u anlatıyor. Kemik iliği yetersizliği de diyebileceğimiz bu hastalık 100 bin kişiden 5'inde görülüyor ve daha çok ileri yaş hastalığı olarak adlandırılıyor.