Yaşam Bilimleri

Köpek insanoğluna binlerce yıldan bu yana eşlik etmesine rağmen, kurdun evcilleştirilerek köpeğe dönüştürülmesinin tam olarak nerede ve ne zaman gerçekleştiği hala tartışmalı. Fosillerin DNA analizleri kurda benzer köpeklerin, 28.000 yıl önce insana yakın yerlerde yaşadıklarını ve çöplerdeki artıklardan beslendiklerini göstermişti. Ama yine de kurtların evcil köpeğe ve bekçi köpeğine ne zaman dönü...

On yıllardır araştırmacılar, modern insanların Avrupa'daki Neandertal’le ilk ne zaman karşılaştıklarını ve ilk ilişkilerini merak edip duruyorlardı. Şimdi, antik genomlarla ilgili (bulunan iskeletler üzerinden üzerinden çıkartılan genetik haritalar) iki yeni çalışma, Avrupa'ya ayak basan ilk modernlerin kimliklerine ve son Neandertallerle ilişkilerine yeni bir bakış sunuyor.   Bulgaristan'ın Bacho...

Karmaşık matematik problemlerini çözebilme yeteneği, insanları hayvanlardan ayıran özelliklerden bir tanesi. Fakat bazı hayvanların da temel düzeyde de olsa matematik yapabildiği, bu bağlamda sayı sayabildiği, söylenebilir. 1900’lerin başında, Clever Hans isimli at dünyanın ilgisini çekmeyi başarmıştı. At, doğru sayıyı, toynağını o sayı kadar hafifçe vurarak belirtiyordu. Daha sonra araştırmacılar...

Atalarımızın Afrika’dan çıkıp dünyaya yayıldıkları konusunda bilim insanları hemfikir gibidir. Bunun yerine Homo sapiens’ın Kara Kıta’yı ne zaman terk ettiği tartışılır daha çok. Klasik modele göre modern insanın Afrika’dan göçü bundan 60.000 yıl önce başlayan tek bir olaydan ibarettir. Ancak birkaç gün önce Science dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bu teoriden geriye pek bir şey bırakmıyo...

Diğer hayvanlarla kıyaslandığımızda, insanoğlunun görünürde kılsız olduğu söylenebilir. Oysa, avuç içleri ve ayak tabanları dışında, insan bedeni tepeden tırnağa kıllarla kaplıdır. İnsanlarda yaklaşık 5 milyon kıl kökü (folikül) vardır ve bu sayı şempanzelerle öteki primatlardaki kıl kökü sayısına hemen hemen eşittir. Ne var ki, insanlarla şempanzeler arasındaki benzerlikler bu kadarla sınırlı. İn...

Sunan: Yüksel Atakan, Y.Müh.Dr. ybatakan3@gmail.com , Almanya Nobel ödülleri 1901 ile 2020 arasında toplam 603 kez 962 kişiye ve kuruma verildi. Birden fazla ödül alanlar gözönüne alındığında (2020 sonuna kadar) toplam 930 kişi ve 25 kurum Nobel ödülü almış oldu (Bkz. All Nobel Prizes). Aşağıdaki listede bugüne kadar (2020 yılı dahil)  Nobel ödülü alanların, ülkelere göre, sayıları yer alıyor. Bug...

Köpek, kurt, tilki ve çakal türleri köpekgiller ailesini oluştururlar. Köpekgiller dünyanın her kıtasında görülür ancak genellikle Kuzey Yarıküre’de yaygındırlar. En büyükleri vücut uzunluğu 1.60 metreyi bulan bozkurt, en küçükleri 24 santim boyundaki Sahra tilkisidir. Köpekle insanın dostluğu binlerce yıllık bir geçmişe dayanır. En az 14 bin yıl önce beraber gömülmüş oldukları bilinen bu iki canl...

Sadece dişi sivrisinekler bizi ısırır. Erkek sivrisinekler insanları bulmada pek becerikli olmadıkları gibi cilde nüfuz etmeyi mümkün kılan iğnelerden de yoksundurlar ve hatta laboratuvar çalışmalarında verilen kan besinlerini reddettikleri tespit edilmiştir. ABD'deki Rockefeller Üniversitesi'nden araştırmacıların yeni bir çalışmasına göre tüm sivrisinekler insanları bulmak için gerekli olan sinir...

Laboratuvarda yetiştirilen “mini beyinler” üzerinde yapılan çalışmalar, atalarımızın beynindeki bir mutasyonun, modern insan zihnini oluşturmuş olabileceğini öne sürüyor. Karmaşık dil, edebiyat ve mühendisliğe yol açan bu kadar gelişmiş bilişsel yetenekleri nasıl geliştirdik? Modern insan beyni, Neandertaller ve Denisovalılar gibi en yakın evrimsel akrabalarımızın beyninden ne yönden farklı? Bu ve...