Toplum

Orta yaşlılar ve yaşları daha geçkin kişiler sıklıkla zamanın su gibi akıp geçtiğinden yakınırlar. Çoğu kişinin yaşlandıkça zamanın çok daha hızlı geçtiği duygusuna kapılması bu insanların pişmanlık duymalarına da yol açabilir. BBC köşe yazarlarından ruhbilimci Claudia Hammond’a göre, “yaşlandıkça zamanın daha hızlı geçtiği duygusu çağlar boyunca süregelmiş en gizemli konulardan birini oluşturuyor...

Olağan dışı Corona günlerinde bu yazının tam da zamanıdır! Bilim sözcüğü, adının içinde olan ve eski formuyla yıllardır okuyucusu oluğum, beni de bilimselleştiren sonra değişik zamanlarda yazılarımla buradan seslenme olanağı veren HBT Dergisi yuvamıza sonsuz ve minnet dolu teşekkürlerimle başlamak istiyorum. Hemen her sayısında bilime ve insan yaşamına önem veren bu platformun bitmez tükenmez bir ...

Gözlemler özneldir. Aşağıdaki satırlar da benim gözlemlerimdir, dolayısıyla özneldir. Katılır ya da katılmayabilirsiniz; o size bağlı. Katıldıklarınız, dolayısıyla bulunduğumuz minicik evren parçasında niçin mutsuz olduğumuz konusundaki tanılarınızı değiştirebilir ya da boş verebilirsiniz. Ama her gün üst üste koyup, daha iyi anlamaya çalıştıklarımı bilmek isteyebilirsiniz. Adına kök sorun denileb...

Bilim ve araştırma, şüphesiz ülkelerde ve dünyada yarattığı büyük toplumsal dönüşüm ile, büyük ekonomik değerler ile, mesela uzay gibi insanlığın önünde açtığı büyük ufuklar ile, oldukça dağınık insanlığı koca dünyada küçük bir köyde yaşar hale getirmesi ile, sağlıkta inanılmaz başarıları ile, aslında salt bu yüzyılın değil son iki yüzyılın ana aracı veya insanlığın an kaldıracıdır.

BM Genel Kurulu 2007 yılında 20 Mart’ı Dünya Sosyal Adalet Günü olarak ilan etti. Dünya Sosyal Adalet Günü’nün özünde, yeryüzündeki kaynak ve olanaklara eşit bir biçimde erişim ve toplumların insan hakları ve temel özgürlükler temeli üzerine kurulmaları gereksinimi yatıyordu. Bu günün amacı, yoksulluğun ortadan kaldırılması, insana yaraşır çalışma koşullarının desteklenmesi ve herkesin adalet karş...

10 saniyeden daha fazla konsantre olamıyor musunuz? Tanıştırıldıktan kısa bir süre sonra tanıştırıldığınız insanların isimlerini unutuyor musunuz? Seks hakkında düşünmekten vazgeçemiyor musunuz? Tebrikler siz de normal bir insan belleğine sahipsiniz... Beyinlerimiz yaratıcıdır, fakat aynı zamanda çılgınca düşünce, tuhaf takıntı, irrasyonel duygu ve sanrılı inançlara da ev sahipliği yapmaktadır. Pe...

İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, ‘Alanlara Göre En İyi Üniversiteler Sıralaması 2020’yi yayınladı. Buna göre Boğaziçi Üniversitesi toplamda 48 alanda yapılan sıralamaların 13’ünde temsil edilirken, sanat ve beşeri bilimlerde Türkiye’de ilk sırada yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi yedi alanda sırasını yükseltmeyi başardı. İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kur...

Önceki yazımızda yüksek nitelikli göçmen Türklerin, Almanya’da sosyal ve çalışma/öğrenim hayatlarına dair genel bilgilere yer verilmiştir (bkz. HBT Dergisi Sayı 49). Bu bölümde ise anket katılımcılarının günlük hayatlarına ve Türkiye ile ilişkilerine dair yanıtladıkları soruların sonuçlarına yer verilmiştir. Günlük Hayat Anket sonuçlarına göre, katılımcıların büyük çoğunluğu sosyal hayatlarında di...

Yazı öncesi dönem uygarlıklarında yazıyı da Sümer’de kadınlar icat etti. Genç erkekler yazıyı topluma yol gösteren öncü kadınlardan öğrendiler. Ve erkekler kendi başarılarını yazıya geçirdiler. Kadınların icatlarını da kendilerine mal ederek yazdılar. Yazı, yanlı bilgiyi dondurdu. Kadınların başarıları yazılmadı, yazıldıysa da yok edildi; konuşma dilinin içinde kaldı, unutuldu. Yazı öncesi dönemle...