Toplum

Ölü Deniz Yazmaları bir kısmı İbranice bir kısmı da Aramice olarak elle yazılmış en eski metinleri içerir. İ.Ö. 4.’yy’dan İ.S. 2.yy’a kadarki İbrani ve erken Hıristiyanlık yazıları hakkında bilgi verirler. Modern tekniklerle iyice solmuş parçalar bile okunabilir hale getirilebildi ancak yine de  bazı sorular hala yanıtsız. Mesela Kumran yazmalarını kimin yazdığı gibi. Groningen Üniversitesi’nde Ml...

Tek başınıza bir kafede oturmuş, bir yandan kahvenizi içiyor bir yandan laptopunuzda bir şeylere bakıyor, zaman geçiriyorsunuz… Derken tuvalete gitme ihtiyacı duyuyorsunuz. Tuvalete gitmeniz gerek ama kıymetli laptopunuzu kime emanet edeceksiniz? Farz edin ki, solunuzda, çoğumuzun Altın Kızlar (1985) dizisinden hatırlayacağı ve bugün 96 yaşında olan aktris Betty White’ı andıran bir hanım oturuyor;...

Kolektif zekânın en yalın tanımı şöyle: Bir ekip bir görevi başarıyla tamamlıyorsa başka bir projede de başarılı olma olasılığı yüksektir; projenin zorluğu veya kapsamı bu olasılığı etkilemez. Fakat son bir araştırmaya göre her ne kadar bu tanım kulağa hoş gelse de gerçekte işler değişiyor. Iowa Eyalet Üniversitesi’nden psikolog Marcus Credé, bireylerin aksine ekip dinamiklerinin çok karmaşık oldu...

İnsanoğlunu etkileyen bu en derin duygunun yüzyıllardır tanımı yapılmaya çalışılıyor. Nörobilimciler romantik aşkı pek de romantik olmayan bir şekilde tanımlıyor: “çiftleşme enerjimizin belirli bir kişide yoğunlaşmasını sağlayan ve aktive eden bir içgüdü.” Araştırmalar da “Aşk devreye girince, akıl devreden çıkıyor” diyor. Şaşırdınız mı? Eğer hayatınızda en az bir kere aşık olduysanız, pek de şaşı...

COVID-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Bu salgının, gelir, cinsiyet, ırk ve etnisite temelli yapısal eşitsizlikleri arttırdığı açıktır (Kramer& Kramer, 2020; Wenham vd. 2020). Salgınla beraber derinleşen ekonomik kriz, farklı sınıf, sosyal statü, eğitim durumu ve etnisiteye sahip kadınları farklı biçimlerde etkilemektedir. Toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikleri çok boyutl...

Firavun III.Amenhotep Yeni Hanedan’da en uzun süre hükmeden, en güçlü krallardan biriydi. III. Amenhotep İ.Ö.1391- 1353 yılları arasında hüküm sürmüştü. Karnak tapınağını genişleten hükümdar, Teb kentinde Mısır’ın en büyük anıt tapınağını inşa etmiş ve sanatı da teşvik ederek ülkesini bir dönem refaha ve huzura kavuşturmuştu. III.Amenhotep aynı zamanda Amon rahiplerinin yetkilerini kaldıran dini r...

B sesi sizi yanıltmasın ir araştırma (2015), tam tersini kanıtlayan sayısız veriye karşın, ABD nüfusunun en az %20’sinin yine de aşılarla otizm arasında bir bağlantı olduğuna ve en az %37’sinin de küresel ısınmanın bir aldatmaca olduğuna inandığını ortaya koyuyor. Araştırmada çok daha büyük bir çoğunluğun da fizikokimyasal yasalarla açıklanamayan paranormal (normal dışı) olayların varlığına inandı...

Epey bir süredir dolaşımda olan bir kavramdır Z kuşağı. Özellikleri anlatılır. Reklam şirketlerinin, geleneksel medya, moda, sosyal medya hizmet sağlayıcılarının, eğitimcilerin ve işverenlerin bu kuşağın özelliklerini bilmeleri beklenir. Çünkü, kısa süre sonra bütün bu ekonomik ve sosyal çevrelerin karşılarında tüketici olarak bulacağı kuşaktır bu kuşak. 90’lı yıllarda teknolojinin içine doğduklar...

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete, TÜİK verilerine göre, 2015'te yüzde 5,6 olan 65-74 yaş grubunda internet kullananların oranının 2020'de yüzde 27,1'e yükseldiğine dikkati çekerek "Bu, ciddi bir artış. Verilerden görüyoruz ki yaşlılarımız Covid-19 salgını sürecinde mesafeleri internetle aştı. Sevdiklerine teknoloji aracılığıyla yakınlaştı." dedi. Ankara ...