Toplum

2040 yılına geldiğimizde şimdinin çocukları iş hayatına atılıyor olacak. Onların çalışma ve yaşam şekilleri bizimkinden çok farklı hale gelecek; dünyamızı yapay zeka, otonom araçlar, sentetik biyoloji ve daha pek çok yeni teknoloji şekillendirmiş olacak. Öğrencileri iş hayatına hazırlamanın yolu eğitimden geçer. Peki ya eğitim sistemimiz buna hazır mı? Aynı zamanda dördüncü sanayi devrimi diye de ...

Değerli okurlar, bu yazı benim profesyonel alanımın dışında bir konuda. Tamamen “merak”tan kaynaklanan sorup, soruşturup, arayıp bulup öğrenmeye dayalı bilgilerden oluşuyor. Doğal olarak bunlar arasında tam doğru olmayanlar da olabilir, bunları yakalamak, doğrularını bulmak da sizlere düşüyor. Geçen hafta Sabiha Gökçen havalimanında bir uçak kazası oldu. Uçak düşmedi, ama inişten sonra pistten çık...

İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı, bölümün kurucusu, geniş dünya görüşü ve çok yönlü kişiliği ile birbirinden çok farklı alanlarda öncü olmuş, 12 Ocak 2014’ de sonsuzluğa uğurlanan hocaları Prof. Dr. Halet Çambel’in adına düzenledikleri buluşma dizisiyle anıyor. Halet Çambel Buluşması’nın ilki, 13 Ocak Pazartesi günü yıllarca ders verdiği Prehistorya Laboratuvarı’nda, y...

Sosyal psikolojinin, geçmişten günümüze en temel konularından biri sosyal etki olmuştur. Sosyal etki, genel olarak, bireyin diğer kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını belli bir yönde etkileme çabası olarak tanımlanır. Sosyal etki üç farklı ortamda gerçekleşebilir. Bunlar, kişiler arası (birebir) iletişimin olduğu ortamlardaki sosyal etki, birey-grup iletişiminin olduğu ortamlardaki sosyal et...

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Mardin'in Savur ilçesinde doğup büyüdüğü ve doktorluk yaparken kaldığı evin müzeye dönüştürülmesi için proje hazırlandı. Prof. Dr. Aziz Sancar'ın doğup büyüdüğü ve doktorluk yaparken kaldığı evi müzeye dönüştürülüyor. Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce ilçede Sancar ailesinin yaşadığı 3 katlı ve 36 odalı tarihi konağın bir bölümün...

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde gerçekleşen Hafıza-i Beşer Konuşmaları, 2019-2020 akademik yılı ikinci döneminde devam ediyor. Osmanlı yazma kültürünün farklı izdüşümlerini tartışmaya açan yeni konuşmalar sizi bekliyor. Birnur Temel'in eski yazma sayfalarının doğal mürekkeplerle yeniden yaratılacağı "Şifalı Sayfalar: Doğal Mürekkeplerle Çağdaş Yazmalar" atölyesi 11 Ocak Cumartesi saat 14.00't...

İnsanlığın, bilimin ve uygarlığın itici gücü olarak merak, yaratıcılığı teşvik eden, kışkırtan bir unsur mudur? Merakı örgütleyerek, bilimde, teknolojide, eğitimde ve toplumda yaratıcılığı arttırmak ne kadar mümkün? Bilimsel araştırmalarda ve mühendislik becerilerinde yeterli merak ve yaratıcılığa sahip miyiz? Şüphe eden toplum ve merak ilişkisi.. Toplumsal olarak merak nasıl örgütlenir ve gelişti...

Bu sene 79 katılımcı ülke ve bölgeden 15 yaş grubundaki yaklaşık 32 milyon öğrenciyi temsilen 600.000 öğrenciyi kapsayan uluslararası eğitim değerlendirme testi PISA sonuçları açıklandı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) hazırladığı ve açılımı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı olan PISA, örgün eğitime devam eden 15 yaş grubundaki öğrencilerin topluma tam katılımı için elze...

Binalardaki ve okul bahçelerindeki trafoların yakın çevrelerine yaydığı elektromanyetik radyasyonun önemi Trafolardan, bunların yüksek voltajlı besleme kablolarından ve ayrıca Yüksek Gerilim Hatlarından (YGH) yayınlanan elektromanyetik radyasyonun, çevrede yaşayan insanlara etkileri ve bunlardan korunma yolları konusunda 2011 yılından beri çeşitli bilim dergilerinde ve portallarda yayımlanmış yazı...