Toplum

Son bir araştırmaya göre Atilla’nın 5.yy’da Roma’ya saldırmasının nedeni altın değil, yiyecek ve otlak arayışıydı. Bunun sebebi ise günümüz Macaristan topraklarında yaşanan kuraklıktı. 375 yılında Orta Asya’dan gelen süvariler Doğu Avrupa bozkırlarını istila etmişlerdi. Süvari göçebeler olan Hunlar, Kırım’daki Cermen Ostrogot Krallığını yıktıktan sonra Vizigotları da Tuna üzerinden Roma İmparatorl...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, 2 Kasım 2022’de mecliste düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İlk 500’de en az 10 üniversite olmasını sağlayacağız” hedefini değerlendirdi. Altay 2015 yılında ilk 500'de beş, ilk binde 14 üniversite olduğunu belirtirken şu anda ise ilk 500'de bu sayının bire düştüğünü 14 sayısının da sekize gerilediğini ...

Orta Amerika’yı 4000 yıl kadar egemenliği altında bulunduran Mayalılar, bu süre içinde çevreye büyük zararlar vermişler. Son bir araştırma sinsi bir çevre felaketinin Mayalıların sonunu getirdiğini ortaya koydu. Söz konusu çevre felaketi günümüzdeki antik Maya kentlerinde bile hala bulunan cıva yoğunluğu. Örneğin Guatemala’da yer alan Tikal kentinin kalıntıları arasında araştırmacılar 17,16 ppm cı...

550 milyon yıllık molekül fosilleri, gezegenimizdeki en eski hayvanların neler yedikleri hakkında bilgi verdi. Ediyakaran döneminin canlıları, yaşamın bir tür genel provasıydı. Bu canlılar günümüzde bize yabancı gelen, çok sayıda yapı planı, yaşam biçimi ve metabolizma stratejileri geliştirdiler. Bunların arasında 1,40 metre büyüklüğünde, kafası, iç organları veya uzuvları olmayan, ilk gerçek hayv...

Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan Mezopotamya bölgesi, insanların yerleşik hayata geçtiği yerdir. 10.000 yıl önce Anadolu’da yaşayan 13 kişinin DNA analizleri, o tarihlerde bölge nüfusunun göçlerle çeşitlendiğini gösteriyor. Diyarbakır’ın kuzeybatısında Ergani ilçesinin yedi kilometre kuzeybatısında yer alan Çayönü yerleşmesi, arkeologlar tarafından Yukarı Mezopotamya olarak kabul edilir. Bu...

Son bir araştırma pandemi sırasındaki kapanmaların ve maske kullanımının, bebeklerin gelişimi üzerinde etkili olduğunu gösterdi. Pandemiden sonraki bir yıl içinde, bir yaşındaki bebeklerin çeşitli iletişim yetileri daha önceki araştırmalardaki bebeklere kıyasla daha kötü çıktı. Fakat diğer gelişmelerde “Pandemi bebekleri” açık ara öndeler. Bir bebek ne kadar küçükse etkileşimde karşısındakinin göz...

Hititlerin başkenti Hattuşaş’ta arkeologlar, bir tünelin duvarlarına kırmızı boyayla yazılmış işaretler buldular. 3500 yıllık olan bu işaretler diğerlerinin aksine kayaya kazınmamış veya rölyef olarak işlenmemiş olması nedeniyle şimdiye kadar görülen en ender Anadolu hiyeroglifleri olarak tanıtıldı. Bulgu, Hitit yazısının sadece elitler tarafından kullanılmadığını da ortaya koyuyor. Hititler, Mısı...

Suriye’deki bir buluntu yerindeki gübre kalıntılarının analizine göre insanlar 13.000 yıl kadar önce hayvancılığa başlamışlar. Bu bilgiler kanıtlandığı taktirde insanlık tarihinin belki de yeniden yazılması gerekecek. Antropologlar şimdiye dek insanlığın tarih boyunca ilk önce tarıma daha sonraları ise hayvancılığa başladığını kabul ediyorlardı. Fakat uluslararası bir araştırma ekibi şimdi bu görü...

Kapadokya Bölgesinde yer alan Nevşehir ili Göreme ve Ortahisar arasında 1.Derece arkeolojik ve Doğal sit alanında alternatif yol yapımı devam etmektedir. Yolun güzergahı Göreme Açık Hava Müzesinin bulunduğu Zemi Vadisi ile Göreme merkezinin de yer aldığı İçeri Vadisi arasındaki Adatepe Sırtı boyunca uzanmaktadır. Sırtın batısındaki İçeri Dere vadisi peribacaları ve kaya oyma yapılarının bulunduğu ...