Toplum

Bilim ve araştırma, şüphesiz ülkelerde ve dünyada yarattığı büyük toplumsal dönüşüm ile, büyük ekonomik değerler ile, mesela uzay gibi insanlığın önünde açtığı büyük ufuklar ile, oldukça dağınık insanlığı koca dünyada küçük bir köyde yaşar hale getirmesi ile, sağlıkta inanılmaz başarıları ile, aslında salt bu yüzyılın değil son iki yüzyılın ana aracı veya insanlığın an kaldıracıdır.

BM Genel Kurulu 2007 yılında 20 Mart’ı Dünya Sosyal Adalet Günü olarak ilan etti. Dünya Sosyal Adalet Günü’nün özünde, yeryüzündeki kaynak ve olanaklara eşit bir biçimde erişim ve toplumların insan hakları ve temel özgürlükler temeli üzerine kurulmaları gereksinimi yatıyordu. Bu günün amacı, yoksulluğun ortadan kaldırılması, insana yaraşır çalışma koşullarının desteklenmesi ve herkesin adalet karş...

10 saniyeden daha fazla konsantre olamıyor musunuz? Tanıştırıldıktan kısa bir süre sonra tanıştırıldığınız insanların isimlerini unutuyor musunuz? Seks hakkında düşünmekten vazgeçemiyor musunuz? Tebrikler siz de normal bir insan belleğine sahipsiniz... Beyinlerimiz yaratıcıdır, fakat aynı zamanda çılgınca düşünce, tuhaf takıntı, irrasyonel duygu ve sanrılı inançlara da ev sahipliği yapmaktadır. Pe...

İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, ‘Alanlara Göre En İyi Üniversiteler Sıralaması 2020’yi yayınladı. Buna göre Boğaziçi Üniversitesi toplamda 48 alanda yapılan sıralamaların 13’ünde temsil edilirken, sanat ve beşeri bilimlerde Türkiye’de ilk sırada yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi yedi alanda sırasını yükseltmeyi başardı. İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kur...

Önceki yazımızda yüksek nitelikli göçmen Türklerin, Almanya’da sosyal ve çalışma/öğrenim hayatlarına dair genel bilgilere yer verilmiştir (bkz. HBT Dergisi Sayı 49). Bu bölümde ise anket katılımcılarının günlük hayatlarına ve Türkiye ile ilişkilerine dair yanıtladıkları soruların sonuçlarına yer verilmiştir. Günlük Hayat Anket sonuçlarına göre, katılımcıların büyük çoğunluğu sosyal hayatlarında di...

Yazı öncesi dönem uygarlıklarında yazıyı da Sümer’de kadınlar icat etti. Genç erkekler yazıyı topluma yol gösteren öncü kadınlardan öğrendiler. Ve erkekler kendi başarılarını yazıya geçirdiler. Kadınların icatlarını da kendilerine mal ederek yazdılar. Yazı, yanlı bilgiyi dondurdu. Kadınların başarıları yazılmadı, yazıldıysa da yok edildi; konuşma dilinin içinde kaldı, unutuldu. Yazı öncesi dönemle...

Günümüz dünyasında “bilgi” kavramı gittikçe genişleyen bir ilgi yoğunlaşmasının merkezinde yer alıyor. “Artık bilgi çağı yaşıyoruz; bilgi altın değerindedir; insanoğlu bilgi sayesinde zenginleşir…” Bu, bilgi adına cesaret verici ve biraz da hikmet dolu slogansal söylemler, gündelik yaşamda da bol miktarda kullanım alanı buluyor. Gelişmekte olmaklıktan sıyrılıp bir yukarı ülkeler grubuna sıçrayamay...

“Medyada başarı öykülerine, başarılı iş adam ve kadınlarına, bakanlara yer verilmelidir. Zira göçmen profili medya aracılığıyla algılanıyor ve içselleştiriliyor…” Güneybatı Radyo ve Televizyon Kurumu Uluslararası Yayınlar Servisi Müdürü ve kurumun uyum sorumlusu Karl-Heinz Meier-Braun, toplumda oluşturulacak göçmen profilinde medyanın rolünü vurgularken bu cümleyi kullanıyor [1]. 1961 yılında, Tür...

2040 yılına geldiğimizde şimdinin çocukları iş hayatına atılıyor olacak. Onların çalışma ve yaşam şekilleri bizimkinden çok farklı hale gelecek; dünyamızı yapay zeka, otonom araçlar, sentetik biyoloji ve daha pek çok yeni teknoloji şekillendirmiş olacak. Öğrencileri iş hayatına hazırlamanın yolu eğitimden geçer. Peki ya eğitim sistemimiz buna hazır mı? Aynı zamanda dördüncü sanayi devrimi diye de ...