Toplum

Ay’ın yeryüzündeki benzeri sayılan ‘aydın’ karanlıkta kalana, bilinmeyene ışık tutar, tehlikeleri önceden görür, haber verir: Şaman günümüzdeki aydın kimliğin arketipidir (=ilkörnek).  ‘Aydın’ (önder) semantiğinin Güneş’e değil de Ay’a bağlanmasının nedenleri vardır: Ay’ın ışığı yeryüzünde belli bir yeri aydınlatabilir; doğar ve büyür, küçülür ve ölür; dilimlere ‘ayrılarak’ biçim değiştirir, ölçen...

Times Higher Education (THE), üniversiteler arası itibar sıralamasını açıkladı. Sıralamanın hazırlanmasında kullanılan anketlerde akademisyenlerin prestij algısının yaş faktörüne göre değiştiği görüldü.  Anket sonuçlarında genç akademisyenlerin yeni, Asya'da bulunan veya teknoloji odaklı üniversiteleri daha ileri yaştaki meslektaşlarına kıyasla daha itibarlı görmeye eğilimli oldukları göze çarpıyo...

Çayı çok sevdiğinizi ve onsuz yapamayacağınızı biliyoruz. Peki ama bir bardak çayı elinize alıp hiç düşündünüz mü; bu nedir, nasıl yetiştirilir, torunlarımız da içebilecek mi? Çayın, ilk filizi vermesinden ince belli bardağınıza gelene kadar geçirdiği meşakkatli süreci düşünürken (ve biraz da araştırmayla) ülkemizde çayın sürdürülebilirliği konusunda büyük sorunlar olduğunun farkına varmanız mümkü...

Pek çok insan karizmanın liderliğin olmazsa olmaz bileşenlerinden biri olduğunu düşünür. Medyatik siyasetin baş tacı olduğu günümüzde bu doğru bir tespit, zira bir rock yıldızı veya TV sunucusuna karizma ne kadar gerekliyse, bir tür gösteri sanatı olarak değerlendirilen siyasette de lidere karizma o kadar gereklidir. Liderin izleyicilerini uyanık tutması, eğlendirmesi ve dikkatleri sürekli üzerind...

Türkiye’nin ilk pediatrik onkoloğu ve hematoloğu olan, alanında çok sayıda araştırma yayınları ve 326’sı İngilizce olmak üzere toplam 439 yayını bulunan, Türk Hematoloji Cemiyeti kurucusu, İnternasyonal Pediatrik Onkoloji Derneği (SIOP) ve “Amerikan Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Derneği”ne (ASPHO) Türkiye’den seçilen ilk üye, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) kurucu üyesi ve seçimle gelen İlk başk...

Bilindiği gibi, kâğıt para ilk olarak 1666’da İsveç’te; Osmanlı’da ise 1840 yılında basılmıştı. Padişahlar Abdülmecit, Abdülaziz, V. Murat, II. Abdülhamit, Reşat ve Vahdettin kendi adlarına para bastırdılar. Osmanlı'nın son paraları Cumhuriyet'in ilk beş yılında sürümde bulunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti ise ilk kâğıt parasını 1927’de bastırabilmiştir. Henüz Harf Devrimi de yapılmamıştı. Bu nedenle ...

1163 tarihli Konsil’de alınan karardan sonra, papalık tıpla ilgili bütün okulları kapattırmıştı. Ortaçağ Avrupası'nda hekimlik yasaklanırken, Avrupa’nın İslâm dünyası aynı çağda dev adımlar atıyor, büyük doktorlar yetiştiriyordu. Bu hekimlerden biri, Ebu’l-Kasım el-Zehrâvî idi. O dönemde ilim ve kültür seviyesi en yüksek olan Kurtuba (Cordoba) Üniversitesi’nde öğrenim gördü. Zehrâvî, Müslüman cerr...

Anne babalar çocuklarının okul deneyimlerini değerlendirirken çoğunlukla akademik başarısına, kişisel gelişimine ve okulunun eğitim kalitesine bakarlar. Bir okulun öğrencilerine en büyük katkısının ne olduğu sorulduğunda genel yanıt hep aynıdır: Eğitim. Ancak son yapılan bir araştırma çocukların okuldaki mutluluk düzeylerini araştırdı. Ve şu şaşırtıcı sonuca ulaştı: Genel olarak kızlar, okulda erk...

Sular içindeki Venedik çocukluğumdan beri çok görmek istediğim, ilgimi fazlasıyla çeken bir şehir oldu. William Shakespeare’in Venedik Taciri'nde ince ince dokuduğu karakterleri, hayranı olduğum Al Pacino’nun başrolünde izledikten sonra şehre merakım katlanarak arttı. Bu nedenle Venedik’e ulaşır ulaşmaz San Marco Meydanı’nın arkasından kiralanabilen gondolla ara sokaklarında bir tur yaptım. Son de...