Toplum

Türkiye’nin dört bir yanını çevirmiş olan çöp yığınlarından rahatsız olmayan var mı?! Yollar, sokaklar, çevre yolları, dağlar, denizler, plajlar, her yer çöp yığınlarıyla dolu. Bir şeyler yapılmazsa ülkemiz kocaman bir çöplüğe dönüşecek. Bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi şart. İnsanları, özellikle çocukları ve gençleri çöplerini yere değil, çöp kutularına atmaları gerektiği konus...

Mühendislik mesleğinin özel bir alanı olan Kıyı Mühendisliği, İnşaat Mühendisliğinin anabilim dallarından biri olarak tanımlanmaktadır. Kıyı Mühendisliği dalga, akıntı gibi doğal süreçler ile kıyı alanlarında inşa edilen yapıların çalışıldığı ve ağırlıklı olarak oşinografi, meteoroloji, akışkanlar mekaniği, yapı mekaniği, jeoloji, jeomorfoloji, sayısal ve istatistiksel analiz, kimya ve malzeme bil...

‘Sürüden ayrılma’, ‘görme, duyma, konuşma’, ‘ileri gitme’, ‘sorgulama’, ‘takma’, ‘o konuya hiç bulaşma’, ‘bu kadar düşünme’, ‘sen işine bak, çok kurcalama’, ‘icat çıkarma’, ‘sınırını bil’, ‘haddini aşma’... Bu emirlerden en az birini duyarak daha da acısı içselleştirerek büyüdük, büyütüldük. Okulda, evde, işte, evlilikte içimizden biriymiş gibi davranan bu üvey seslere biat ederek yaşadık ve yaşıy...

New York Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’nde “Our Global Kitchen: Food, Nature, Culture” (Küresel Mutfağımız: Besin, Doğa, Kültür) başlıklı bir sergi açılmıştı. Ziyaretçilerin, yiyeceklerin yaşamsal, eğlencelik, töresel ve çok daha başka özellikleri konusunda karşılıklı etkileşimli görsel bir gezintiye çıkartıldığı sergide şimdi çok gözde olan yiyeceklerin son derece şaşırtıcı geçmişlerine yer verilme...

Araştırmalara göre insanın biyolojik bir makine olduğu fikrini savunanlar, insan haklarına gereken saygıyı göstermekte ayak sürüyor. İnsan, hangi bağlamda tanımlanırsa tanımlansın -ister dini ister biyolojik ister felsefi bağlamda- kutsal bir varlıktır ve haklarının ihlali kabul edilemez. İnsan nedir? Bu, belki de Batı felsefe geleneğinin en eski sorusu. Bugün insanın ne olduğu ile ilgili birbiriy...

Sağlık finansmanının sürdürülebilir olmaması, tüm vatandaşları kapsaması hedefiyle yola çıkan sosyal güvenlik sisteminin randımanlı çalışmaması ve kritik sağlık göstergelerinde halen daha OECD ülkelerinin gerisinde yer almamız, sorunlarımızın başlıcalarını oluşturuyor. Bu sorunların çözümü için, özellikle 1980 ve 1990’lı yıllarda propagandası ve çalışmaları yapılan yeni liberal düşünce sisteminin ...

80'lerin başında ve 90'ların ortasında dünyaya gelen ve Y kuşağı ya da Milenyum kuşağı olarak tanımlanan neslin kendini beğenmişlik, bireycilik ve bencillik özelliklerini sıkça duymuş olabilirsiniz. Çoğu zaman bunu nedeni olarak çocuklarının üzerine titreyen anne babalar ve sosyal medya gösterildi. Oysa, yapılan araştırmalara göre bu kuşak sanıldığı kadar da "berbat" olmayabilir. Sosyo-ekonomik ya...

Küçük bir bebek ile annesi ya da ona bakım veren kişi arasında kurulan duygusal bağın ipuçlarını, ikilinin ayrılma ve kavuşma anlarını gözlediğimizde yakalayabiliriz. Bağlanma adı verilen bu güçlü duygusal bağın hayati bir işlevi ve yaşam boyu süren etkileri vardır. İnsan gelişiminde önemli bir yeri olan bağlanma olgusunu ve süreçlerini inceleyen Bağlanma Kuramı, çağdaş psikoloji bilimi ve ona day...