Toplum

İşleri erteleyenler ile ertelemeden yerine getirenleri birbirinden ayıran uçurum, araştırmacıları uzun süredir cezbetmektedir. Fakat sosyal ve psikolojik açıdan bir takım farklılıklar belirlenmiş olsa da, şimdiye kadar bu iki grubun beyinlerini kimse karşılaştırmamıştır. Yapılan yeni bir çalışmada, dürtü kontrolünün sinirsel temeli incelendi ve erteleyenler ile yapanların beyinlerinin, gerçekten t...

Türümüzün en eski temsilcileri bile mağara resimleri, el baskıları veya kaya resimleri şeklinde sanat üretiyorlardı. Sanatın kanıtları, İspanya ve Fransa’daki 45.000 yılık kaya resimlerinde olduğu kadar Sulawesi adasında da izlenebiliyor. Hatta Neandertaller dahi yaratıcılıklarını kullanarak el baskıları ve soyut motifler yapmışlardı mağara duvarlarına. Bununla ilgili örnekler İspanya’daki mağaral...

Aslında kentlerdeki yeşil alanların ne kadar önemli olduğunu birçok araştırma göstermişti. Mesela sokaktaki ağaçlar, havadaki toz ve zararlı maddeleri temizleyen yeşil havalandırma sistemi görevini görüyor. Yeşil alanlı semtlerde yaşayan insanlar bu yüzden kalp dolaşım hastalıklarına, diyabet ve diğer uygarlık hastalıklarına daha ender olarak yakalanıyorlar. Yeşil alanlar öte yandan beynimize de i...

Amerika’nın ilk sakinleri Asya’dan Bering boğazını geçerek ulaşmışlardır Yeni Dünya’ya. Kızılderililerin tam olarak ne zaman ve ne şekilde Amerika’ya yerleştikleri tartışmalıysa da ilk Amerikalıların 25.000 yıl önce Doğu Asya’daki halk gruplarından ayrıldıkları kesin gibi. DNA analizleri Bering boğazının Doğu Sibirya ve Alaska arasında bir geçiş bölgesi olduğunu ve Kızılderililerin burada uzun bir...

Dev kafalı, büyük burunlu ve uzun kulaklı devasa Moai heykelleri tüm dünyada bilinseler de gizemlerini kısmen koruyorlar. Nitekim Paskalya adasındaki bu heykellerin ne işe yaradıkları ve neyi/neleri temsil ettikleri hâlâ tartışma konusudur. Kesin olarak bilinen tek şey bu heykelleri yapanların, her ne kadar Güney Amerika etkileri yansıtsalar da Polinezya kökenli olduklarıdır. Bilim insanlarının ak...

Yüzden fazla ada üzerinde kurulu Venedik şehri, deniz seviyesinin çok az üzerinde yer alıyor. Uzun bir bariyer adası, lagünü ve adaları fırtınalardan koruyor. Arkeolojik kalıntılar ve belgeler, insanların binlerce yıl önce tortul birikintileriyle kaplanan adalarda ilk kez yerleştiklerini göstermiştir. Venedik kenti yaklaşık olarak 1500 yıl önce kurulmuştu. Romalılar döneminde Venedik lagünlerinde ...

Atları önce hangi grupların ehlileştirdiğini ve Hint-Avrupa dillerinin Asya’da yayılmasında atların nasıl bir rol oynadığını araştıran yeni bir çalışma, multidisipliner bir yaklaşımla eski araştırmalardan elde edilen bulguların çoğunu yerle bir etti. Geçen yıl dünyanın dört bir yanından bilim insanları çok disiplinli bir araştırma projesinde bir araya geldi. Sonuçları Science dergisinde yayınlanan...

Çayır fareleri sadakatte rakip tanımıyor. Yeryüzündeki canlı türlerinin yüzde 97’sinin tersine, çayır faresi çoğunlukla tek eşli ilişkiler kuran birkaç memeli türünden biridir. Avcı kuşlara ve yılanlara kolayca yem olduklarından çayır farelerinin yaşam süreleri pek uzun olmayabilir, ama iki çayır faresi çiftleştiğinde eşler yaşam boyu birbirlerine sadık kalırlar. Gelgelelim, çayır faresinin geneti...

Başlıktaki üç benzemez ifadenin açıklanmasından önce bir kitap tanıtımı: Philip E. Tetlock ve Dan Gardner’in birlikte yazdıkları “Süper Tahminleme: Öngörü Sanat ve Bilimi”[1]. Böyle bir kitap adı ilk bakışta pek az kimseyi ilgilendirir gibi görünebilir. Ama biraz düşününce, tahmin yapmanın, doğru tahmin yapmanın, hele hele süper tahmin denilebilecek kadar güç tahminleri yapabilmenin ilgilendirmedi...