Toplum

Anababalar çoğu zaman başka bir seçenekleri olmadığını sandıklarından ev ödevlerine kafayı takarlar. Oysa başka bir seçenekleri vardır. Okula gitmek zorunlu olsa da, ev ödevi zorunlu değildir. Anababalar bu konuda bir seçim yapabilirler ve özellikle de ilkokul çağında çocukları olanlar eğitmenlerle görüşüp ev ödevlerinin yükünü hafifletmek ya da ev ödevlerini tümden kesmek yönünde isteklerini dile...

Ev ödevi konusunda bugüne dek yapılmış en kapsamlı araştırma 2006 tarihinde Duke Üniversitesi ruhbilim uzmanlarından Harris Cooper tarafından yapıldı. Bu meta çözümleme, ev ödevi ile akademik başarı arasında olumlu bir bağlantı olduğuna, bir başka deyişle, ev ödevi yapanların okulda daha başarılı olduklarına işaret ediyordu. İkisi arasındaki bu bağlantı yaşları daha büyük olan 7-12. ci sınıf öğren...

İngilizcesi “science” olan ve “bilim” olarak Türkçeleştirdiğimiz sözcük, Latince “scientia” sözcüğünden gelir. “Science” ya da “scientia”nın anlamı evrim geçirmiştir. 18. yüzyıl gibi yakın zamanlarda bile bu sözcük bugünkü anlamında kullanılmıyordu. O zamanlara kadar “science” sözcüğü (ve bu sözcüğün diğer dillerdeki karşılıkları), “ispata dayanan kesin bilgi arayan disiplin” demekti ve bu disipli...

Dilimizde dövme olarak bilinen, fakat dildeki yabancılaşmanın bir sonucu olarak yeni jenerasyonun tattoo olarak bildiği yöntemin en az 4000 yıldır uygulanan bir vücut süsleme sanatı olduğunu Mısır’daki kazılarda bulunan mumyalarda görülen dövmelerden anlıyoruz. Tattoo sözcüğünün etimolojik incelemesine bakınca Tahiti dilinde “tatau” sözcüğünün işaretlemek anlamına geldiğini görüyoruz. Ayrıca batı ...

Kurtuluş Savaşı mücadelesinin galibi Türkiye, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildiğinde; kaynaklar bakımından tükenmişti. Halk fakirdi. Ülkenin tarım faaliyetleri dışında üretim yapacak gücü kalmamıştı. Ülkeyi kalkındıracak ve bilim anlayışını yeşertecek kadroların önemli bir bölümü cephelerde şehit olmuştu. Cumhuriyet’in ilk yıllarında bilgi ve bilime olan ihtiyaç, oldukça baskındı. “Cum...

1969 yılında, Chicago yakınlarında faaliyet gösteren ve geliştirdiği parçacık hızlandırıcı için fon arayan Fermilab adlı şirketin yöneticisi Robert Wilson’a bir ABD Kongre Üyesi tarafından, bu hızlandırıcının Sovyetler Birliği’ne karşı olası bir savaşta faydası olup olmayacağı soruldu. Wilson’un verdiği yanıt “Bu yeni bilgi ülkenin onur kaynağı olur ama ülke savunmasıyla doğrudan ilgisi yok” şekli...

Bilgi nedir? Neden bilgiye ihtiyaç duyarız? Bilimsel bilginin önemi nedir? Gerçeği nasıl bilebiliriz? Peki ya kendimizi nasıl biliriz? Bilginin peşine düştüğümüzde sorular da birbiri ardına akıp gider, boyutlar epistemolojiden felsefeye kadar uzanır. Bilginin izini sürmek aynı zamanda insanlığın ilerleyişinin de izini sürmektir. İşin açıkçası birçok açıdan eskiye kıyasla bilgiye daha kolay ulaşıyo...

Şanlıurfa’nın on beş kilometre kuzeydoğusunda yer alan Göbekli Tepe’de Alman arkeolog Klaus Schmidt tarafından gün ışığına çıkarılan, daire biçimin de yerleştirilmiş T biçimli dikilitaşlardan oluşan alan, günümüzden 12.000 yıl önce inşa edilmiştir. Boyları üç ila altı metre arasında değişen bu T biçimindeki dikilitaşların üzerinde, kabartma halinde stilize insan ve hayvan tasvirleri ve soyut sembo...

Bilimin kesin bir tanımını yapmak zordur. Ancak kabaca şöyle diyebiliriz: Dünya hakkında sistematik ve yöntemli bir şekilde bilgi —belli bir tür bilgi— edinme faaliyeti. Bu faaliyetin ürünü bilimsel bilgidir. Bilimle elde edilen bilgiler sıradan, basit, önemsiz bilgiler değildir —bugün kafeteryada ne yemek çıktığı, yarın günlerden ne olduğu, kupayı geçen yıl hangi takımın kazandığı, gibi. Bilimin ...