Makaleler

Dr. Öğr. Üyesi Veli AKARSU, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, ZMYO, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Kilimli / Zonguldak / aveli9827@gmail.com (Prof. Dr. Doğan KUBAN Hocaya, Sevgi ve Saygıyla İthaf Olunur) Doğan Hoca, sevgi pınarı, bilgelik çağlayanı, büyük aydınlatıcı ve hümanist koca bir çınardır. Cehalete karşı bıkmadan usanmadan sürekli bilim ve fen yoluyla aydınlanma onun sloganı. Zaten...

Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ, Çukurova üniversitesi öğretim üyesi, iortas@cu.edu.tr Küresel düzeyde büyük bir pazar olan üniversitelerin holding düzeyindeki bütçe potansiyelleri ve öğrenci eğitim ücretleri doğal olarak pazardan pay kapmak için üniversiteler en iyi olmak ve önde olmak istemektedirler. Bunun ilk koşulu kendine güvenen ve sistemleri bu konuda müsait olan ülkelerde bünyelerine iyi beyinler...

Erdoğan Yılmaz, Eğitimci / eybjk@yahoo.com Eğitimde olup bitenlere bakınca bir çok eksik ve yanlışı, akıl ve bilime ters karar ve tutumu eleştirmek zor değil. Hemen her gün okulöncesinden üniversiteye uzanan yol üzerindeki her bir basamakta yaşananlar kaygıları derinleştirerek büyütüyor... Bu zemini hazırlayanlar, bilim ve aklın altını oyan, hurafe ve safsataları egemen kılanla, “cahilsever” eğiti...

Utku Şenol  Akdeniz Universitesi, Tıp fakültesi Radyoloji Profesörü  PhD of Medical Informatics utkusenol@gmail.com Pandemi nedeni ile pek çok açıdan tarihi bir dönem yaşıyoruz. Bu sürecin pandemi sonrasına da yansıyacağı köklü değişiklikler haklı olarak ön görülüyor. Bu yazıda pandemi aracılığı ile yaşamımızı etkileyen “karar verme” sürecini özellikle pandemi ve sağlık açısından örneklerle irdele...

Erkan Aydın / erkanaydin@tr-gorur.com “Hayır, yanlış! Seçim, güçlüler ve güçsüzler arasında yaratılan bir ilüzyondur”[1] Özgür iradenin aslında bir illüzyon olduğu, seçimlerimizin, kararlarımız ve davranışlarımızın beynimizdeki bir takım fizyolojik ve kimyasal etkileşimlerin bir sonucu olan belirlenebilir ve öngörülebilir olgular olduğu fikri birkaç on yıldır, kendisine artan sayıda taraftar bulan...

Prof. Dr. Semih Baskan / semih.baskan@okan.edu.tr İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bölüm Başkanı Son yıllarda özellikle sağlık sektöründe çalışanlar arasında cerrahi uzmanlık dallarına ilginin azaldığı görüşü tartışılmaktadır. Örneğin genel cerrahi uzmanlık alanının süresinin uzunluğu, yorucu nöbetler, büyük ameliyatların getirdiği stres  ve bir türlü bitmeyen sağlıkta şiddetin bun...

Doç.Dr. Seda Kula Say, Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, s.kulasay@gtu.edu.tr 2020 pandemi süreciyle diğer eğitim kurumlarımızla beraber, yüksek öğretim kurumlarımız da tüm branşlarında, öteden beri varlığı bilinen ve zaman zaman gereği dillendirilen, kısmen de örgün öğretimi desteklemek için kullanılan bir olguyu yaşadı: Akademinin bütünüyle dijital ağ ve yazılımlar üzerinden yüksek öğre...

Prof. Dr. Hikmet Akkız, Çukurova Üniversitesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, hakkiz@superonline.com Yaklaşık 3500 yıl önce Mısır’da yazılan tarihin en eski tıp metninde tanımlanan ‘’soğuk algınlığı’’nın nedeni olan Rhino virüsler hala hayatımızın bir parçası olmaya devam ediyor. Günümüzde, insanlık dev bir virüs kitlesi (1x1031 virüs) ile kendi dünyasını paylaşmakta ve binlerce yıla uzanan insan – ...

Prof.Dr. Hilmi Uysal Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Katıldığım bir felsefe toplantısında terör sorunu kişilerin anlam arayışında olmaları biçimde ele alınıyordu. Anlam arayışı olarak tanımlanan kavram “insanın anlam verme zorunluluğu” olarak ele alınsaydı “ anlam arayışı” kavramı, “ insan nasıl anlam veriyor?” sorusuna dönüşecekti ki bunun ancak yaşadığımız dönemdeki pro...

  • 1
  • 2