Makaleler

Prof. Dr. Bilge Aykurt / bilgeaykurt@gmail.com Bu yazıda Hacettepe ve kurduğu Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 60’lı yıllarda başlayıp, 80li yılların başına dek süren, kuramsal bilgiler yanında yoğun uygulamalı eğitimin verildiği 7 yıllık Entegre Tıp eğitimi ile ilgili bazı bilgiler aktarılacak. Bu eğitimde 2 yıl Tıp Öncesi Bilimleri; Fen Dersleri; fizik, kimya (analitik, organik, fiziko-kim...

Cem ÖZKAN, Bilim Eğitimi Uzmanı-Mühendis / (nakzomec@gmail.com) Refahın Kaynağı: Mühendislik Bilindiği gibi bir ülkenin refahı, güvenliği büyük ölçüde teknoloji geliştirebilme kapasitesine bağlıdır. Bunun için bir çok ulus bilim kültürü temelinde mühendislik okuryazarlığı kazandırmayı amaçlayan STEM eğitim yaklaşımına ağırlık veriyor. Bir ülkenin fen (bilim) eğitim düzeyi ile o ülke endüstrisinin ...

Öğr. Gör. Dr. Günseli Gümüşel, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ortak Dersler Bölümü Ahmet Doğan Baygeldi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Uzaktan eğitim, kökenleri günümüzden neredeyse üç yüzyıl ötesine ulaşan disiplinler arası bir alandır. Tarihsel gelişimi itibariyle çeşitli aşamalardan geçen uzaktan eğitim sistemleri hakkında bilinmesi gereken il...

Dr. Öğr. Üyesi Veli AKARSU, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, ZMYO, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Kilimli / Zonguldak / aveli9827@gmail.com (Prof. Dr. Doğan KUBAN Hocaya, Sevgi ve Saygıyla İthaf Olunur) Doğan Hoca, sevgi pınarı, bilgelik çağlayanı, büyük aydınlatıcı ve hümanist koca bir çınardır. Cehalete karşı bıkmadan usanmadan sürekli bilim ve fen yoluyla aydınlanma onun sloganı. Zaten...

Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ, Çukurova üniversitesi öğretim üyesi, iortas@cu.edu.tr Küresel düzeyde büyük bir pazar olan üniversitelerin holding düzeyindeki bütçe potansiyelleri ve öğrenci eğitim ücretleri doğal olarak pazardan pay kapmak için üniversiteler en iyi olmak ve önde olmak istemektedirler. Bunun ilk koşulu kendine güvenen ve sistemleri bu konuda müsait olan ülkelerde bünyelerine iyi beyinler...

Erdoğan Yılmaz, Eğitimci / eybjk@yahoo.com Eğitimde olup bitenlere bakınca bir çok eksik ve yanlışı, akıl ve bilime ters karar ve tutumu eleştirmek zor değil. Hemen her gün okulöncesinden üniversiteye uzanan yol üzerindeki her bir basamakta yaşananlar kaygıları derinleştirerek büyütüyor... Bu zemini hazırlayanlar, bilim ve aklın altını oyan, hurafe ve safsataları egemen kılanla, “cahilsever” eğiti...

Utku Şenol  Akdeniz Universitesi, Tıp fakültesi Radyoloji Profesörü  PhD of Medical Informatics utkusenol@gmail.com Pandemi nedeni ile pek çok açıdan tarihi bir dönem yaşıyoruz. Bu sürecin pandemi sonrasına da yansıyacağı köklü değişiklikler haklı olarak ön görülüyor. Bu yazıda pandemi aracılığı ile yaşamımızı etkileyen “karar verme” sürecini özellikle pandemi ve sağlık açısından örneklerle irdele...

Erkan Aydın / erkanaydin@tr-gorur.com “Hayır, yanlış! Seçim, güçlüler ve güçsüzler arasında yaratılan bir ilüzyondur”[1] Özgür iradenin aslında bir illüzyon olduğu, seçimlerimizin, kararlarımız ve davranışlarımızın beynimizdeki bir takım fizyolojik ve kimyasal etkileşimlerin bir sonucu olan belirlenebilir ve öngörülebilir olgular olduğu fikri birkaç on yıldır, kendisine artan sayıda taraftar bulan...

Prof. Dr. Semih Baskan / semih.baskan@okan.edu.tr İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bölüm Başkanı Son yıllarda özellikle sağlık sektöründe çalışanlar arasında cerrahi uzmanlık dallarına ilginin azaldığı görüşü tartışılmaktadır. Örneğin genel cerrahi uzmanlık alanının süresinin uzunluğu, yorucu nöbetler, büyük ameliyatların getirdiği stres  ve bir türlü bitmeyen sağlıkta şiddetin bun...

  • 1
  • 2