Makaleler

Prof. Dr. Ömer Lütfi Değirmenci, Ege Üniversitesi, omer.degirmenci@ege.edu.tr Covid-19 ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriler incelendiğinde günlük vaka sayısının özellikle 5 Mayıs’a kadar olan kısmının normal bir dağılım gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu dağılıma uydurulan Gauss eğrisi bize günlük vaka sayısının 15 Nisan civarında maksimum düzeyine (yaklaşık 4500 vaka/gün) ulaştığı...

Dr. Öğr. Üyesi Selden ÇEPNİ*, Dr. Öğr. Üyesi Erdinç ÜNAL**, Prof .Dr. Semih BASKAN** (*Işık Üniversitesi, ** İstanbul Okan Üniversitesi) Giriş Aslında her şey bundan tam iki yıl önce İsveçli küçük bir kızın tüm dünyaya sesini duyurmak için haykırışı ile başlamıştı. Greta Thunberg isimli 15 yaşındaki bir aktivist insanlara doğayı katletmelerine karşı dur demek istiyordu. 2015 Yılında imzalanan Pari...

Prof. Dr. Bülent ULUĞ, Akdeniz Üniversitesi (E), bulug@akdeniz.edu.tr Ülkemizdeki COVID-19 salgını üzerine öngörüler: 18 Mayıs’tan sonra da ülkemizdeki salgının önemli ölçüde zayıflayacağı söylenebilir. Şekil 1’deki öngörüler; Mayıs’ın 2. yarısından sonra salgının hızının iyice düşmeye başlayacağını, Haziran’ın 2. yarısında (95-100. gün) kontrol altına alınıp Ağustos-Eylül ayında da ülkede tamamen...

Prof. Dr. Erhan Eser, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD Toplumdaki sağlık sorunları ve hastalıkların sağlık sistemi tarafından nasıl yönetildiği ve hizmet yükü ve başarı göstergeleri olarak hastalanma ve ölümlerle ilgili göstergeler kullanılır. Ölüm göstergeleri temel olarak iki temel gruba ayrılır. Ölümlülük (mortalite) ve Öldürücülük (Fatalite). Bu iki ölüm gösterges...

Prof. Dr. Mustafa Yıldız, KOÜ Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / myildiz60@yahoo.com Doğa konuşur ve deneyim söylenenleri anlaşılır hale getirir. Jean-Paul Sartre Çin’in Wuhan eyaletinde 2019 Aralık ayında başlayan salgın hastalığın nedeni, büyüklüğü milimetrenin on binde biri kadar olan bir virüstü. Çeperinde taç benzeri yapılar olduğu için taçlı virüs adı verilen coronavi...

  • 1
  • 2