Toplum

IEEE İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa ve İstanbul Teknokent Entertech işbirliği ile düzenlenen Mühendislikte Topuk Sesleri etkinliği 4-5 Mart tarihinde sizlerle. Mühendislikte kadın ve erkek eşitliğinin vurgulanacağı, sektörün önde gelen firmalarının mühendislikteki cinsiyet eşitliğini nasıl desteklediklerini konuşmanın amaçlandığı, kadın ve erkeğin iş hayatındaki yerini ve birlikte çalışmanın v...

Bilim insanları, kişilerin karakterlerinin şekillenmesinde yetiştikleri bölgede hüküm süren sıcaklığın önemli bir rol oynadığına dikkat çekiyor. Bu durumda küresel ısınmanın kişilik üzerinde değişiklik yaratıyor olması güçlü bir olasılık. Son yıllarda yapılan araştırmalar bir insanın kişiliğinin, yetiştiği bölge tarafından şekillendiği fikrini destekliyor. İnsan kişiliğinin bir coğrafi bölgeden di...

Sosyal eşitsizliğin uzun bir geçmişi var. Araştırmalara göre eşitsizlik atalarımızın yerleşik yaşama geçmesiyle birlikte başladı. Dünyamızın binlerce yıl önce nasıl gitgide eşitsiz hale geldiğini yeni bir araştırma ortaya koydu. Bir toplumdaki eşitsizlik günümüzde farklı modellerle ölçülebiliyor, örneğin Gini katsayısıyla. Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütü olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça g...

Yeni çocuk sahibi olan ve soyut düşünmeye yatkın biriyseniz, bir olasılıkla gelecekte hangi mesleklerin geçer akçe olabileceğine kafa yorarak geçirdiğiniz geceler olmuştur. Makineleşme üretimde, gıda endüstrisinde ve perakende satış hizmetlerinde milyonlarca kişiyi şimdiden devre dışı bırakmış durumda ve bu sürecin zamanla öteki tüm sanayi dallarını da yeniden biçimlendireceği su götürmez bir gerç...

Dört Ocak sabahı her zaman yaptığım gibi Üniversite’ye gitmek üzere yola çıktım. Etiler`de çok sayıda polis dikkatimi çekti. Üniversite`ye yaklaştığımda ise kapıda ve etrafta polis kaynıyordu. Bu sayıda polis görünce endişeye kapıldım, demek ki çok önemli ve tehlikeli bir olay vardı üniversitemizde! Üniversite`ye girip odama ulaşınca, bu polis kalabalığının nedenini öğrendim, Üniversite`ye yeni bi...

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne yapılan atama ve sonrasındaki tartışmalar ülkemizde uygulanan rektör atama sisteminin ne kadar hatalı bir yöntem olduğunu bir kez daha kamuoyu dikkatine getirdi. Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör atama yetkisi 2018 yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda yapılan bir değişiklik ile tümüyle Cumhurbaşkanı’nın yetkisine verilmişti. O tarihten bu yana atan...

Neredeyse bir yıla yakın bir zamandır maske takıyoruz. Maske takmak sokağa çıktığımızda bazen yanımızdan geçen bir arkadaşımızı tanımadan geçmemize yol açabiliyor. Kimi zaman da kendisini tanıtanlar oluyor. Maskenin yüzleri tanımayı zorlaştırdığı şaşırtıcı bir şey değil elbette ki. Geçen yıl bu konuyla ilgili çok sayıda araştırma gerçekleştirildi. Bu araştırmalarda genelde yüz tanımayla ilgili tak...

Her üniversite, kendi kurallarını koymakta serbest olmasına rağmen, Kuzey Amerika adıyla anılan Amerika ve Kanada’da üniversitelerin yönetim sistemi ve prensipleri benzerdir. Üniversiteler, kendi bulundukları eyaletlerin kanunlarına ve eyalet devletine bağlıdır. Üniversiteler kanunu, onların sadece eğitim ve araştırma görevlerini tanımlar, iç işlerinde bağımsız olduklarını belirtir, üniversitenin ...

Mısır’ın Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan arkeologlar ile Zahi Hawass Antik Mısır Bilimi Merkezi’nden arkeologlar, Antik Mısır çalışmaları için önemli bir keşif yaptı. Antik Mısır’da ölen kişiye yaşam sonrasında yol gösterdiğine inanılan “Ölüler Kitabı”nın 4 metre uzunluğunda bir kopyası, kazılar sırasında mezar boşluklarında bulundu. Üzerinde papirüsün sahibi Pwkhaef’in a...