yabancı dil

Küreselleşen dünyamızda bugün fiziki sınırların ve kısıtlamaların önemi gelişmiş ülkelerde artık sadece sembolik düzeyde anılır oldu. Dil öğretimi ve çeviri çalışmalarındaki gelişmelerle birlikte kültürlerarası yakınlaşma giderek hızlandı. İnsanlarda tekdüze bir vatandaşlık bilinci, yerini bir dünya insanı olabilme düşüncesine bıraktı. Elbette tüm bu gelişmelerin kalbinde ve temelinde bir yabancı ...

Yeni bir dil öğrenmek, bir yetişkin ya da çok meşgul biri için oldukça zor olabilir; fakat imkansız değil. Scientific American’da yayınlanmış bir makalede bahsedilen ve yakın zamanda yapılmış olan iki araştırmaya göre, yabancı dili dinleyerek de kolayca öğrenebilirsiniz. Yani, akşam yemeği hazırlama ya da fatura ödeme gibi günlük işlerle meşgul olurken, öğrenmek istediğiniz dilde yayın yapan bir k...