Gezegenimiz

Balıkçıların nez, salya, bilim insanlarının Müsilaj, vatandaşın sarı çamur dediği sarı, beyaz, renkli çamurumsu bir madde son iki yıldır, Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi’nde suyun üstünde ve altında sıkça görülmeye ve yayılmaya başladı. Gazetelerde haber oldu, sınırlı da olsa denize girenler şikayet etmeye başladılar. Başta Marmara Denizi’nde olmak üzere bu durum kabul edilebilir olmaktan çıkarak...

Sudaki farmasötik maddelerin ekosistemler ve insanlar için zararlı olduğu, daha önceki araştırmalarla zaten kanıtlanmıştı. Ancak sularda ne kadar aktif etki maddesinin bulunduğu pek bilinmiyor. Var olan araştırmalar, farklı analiz yöntemleri yüzünden hemen hemen hiç karşılaştırılmıyor. Farmasötik maddelerle kirlenmenin küresel tablosunu çıkarmak isteyen (York Üniversitesi tarafından yönetilen araş...

Güneş sistemimiz kozmik vatanımız olmasına rağmen, oluşumu hala tam bilinmiyor. Astronomlar gerçi güneşötesi gezegen sistemleri ve öncü gezegen disklerinin gözlemleriyle, gezegenlerin nasıl ve nerede oluştuklarıyla ilgili az çok bilgi edindiler. Ama bu modellerin gerçeklerle ne kadar örtüştüğü, süreçlerin tam olarak nasıl işlediği ve örneğin gezegenlere ait temel yapıtaşlarının nereden geldikleri ...

Buzdağlarının kutupsal buz sahanlıklarından kopmaları elbette ki doğal bir süreçtir, ne var var ki son yıllarda bu tür kopmalar çok sık yaşanmaya başladı. Buzdaki yarıklar kapanmak yerine git gide büyüyor ve en kötü durumda tüm buz sahanlığının çökmesine yol açıyor. Bugüne kadarki en büyük kopmalar 2017 yılında Antarktikteki Larsen-C buz sahanlığında meydana gelmişti. 5800 kilometre büyüklüğündeki...

Okyanuslar gezenimizin en önemli iklim düzenleyicisidir. Su kütleleri halihazırda insana bağlı sera etkisiyle oluşan sıcaklığın yüzde doksanını soğururlar. Öte yandan  denizler durmadan ısınıyor. Ayrıca denizlerde aşırı sıcak dönemler çoğalıyor ve oksijen miktarı azalıyor. Isınma yüzünden deniz suyundaki katmanlaşma da arttığından, dikey sıcaklık ve besleyici madde alışverişi de bozuluyor. Çin Bil...

Küresel ısınmayı 1,5⁰C ile sınırlandırma sürecinin en zorlu ve de en çetrefilli aşaması insanın davranışlarını, faaliyetlerini ve alışkanlıklarını değiştirmesidir, çünkü insanların kendi güçsüzlükleriyle yüzleşmelerini gerektiriyor. Enerji üretimi, ulaşım, sanayi, inşaat ve tarım gibi konulardan söz ettiğimizde sonuçta hep kendimizle ilgili eylemlerden söz etmiş oluruz. Herhangi bir gün elektrikli...

Kuzey yarımkürede yılın bu zamanında genelde kaloriferler çalışırken, güney yarımkürede klima cihazları devrede. Bu klima cihazları sadece ABD’de, ülkede bir yıl içinde üretilen enerjinin yüzde altısını tüketiyor. Bilim bu yüzden on yıllardan bu yana daha çevreci alternatifler üzerinde çalışıyor. Bugüne kadar “yansıtıcı soğutma sistemleri” gelecek için uygun görülen bir çözümdü. Bu sistemde çatıla...

Topraklar dünyamızın en büyük karbon depolarıdır. Fakat bilim insanları insandan kaynaklanan küresel ısınma yüzünden bu aslında çok iyi işleyen mekanizmanın bozulmasından korkuyorlar. Toprakta, atmosferimize kıyasla üç kat daha fazla karbon bulunuyor. Bu, bakterilerin ve mantarların eseri. Bakteriler ve mantarlar çürümüş maddeleri, karbon zengini topraklara dönüştürürler. Bazı karbon bileşimleri b...

Daha önceki yazılarımızda doğa ve insan kaynaklı sera gazlarının etkilerinin fiziğini ve Dünya’da 1-2 derecelik sıcaklık artımının nasıl ölçülüp, hesaplandığını açıklamıştık. Bu yazımızda, Dünya’da ve Türkiye’de sera gazlarıyla ilgili gelişmeleri, geçmişten bugüne, şekillerle aktararak okuyucuların genel bir bilgi edinmelerine katkıda bulunmaya çalışacağız. Berkeley Earth analizlerine göre Şekil 1...