Gezegenimiz

Gezegenimizin tarihine bir göz attığımızda sıcaklık değişikliklerine karşı sıcakkanlı hayvanların, soğukkanlı hayvanlara göre daha dayanıklı olduğunu görüyoruz. Yeni bir araştırma, gezegenimizin milyonlarca yıllık tarihinde, kuşların ve memelilerin değişen sıcaklıklara uyum sağlama konusunda amfi bilere ve sürüngenlere oranla daha başarılı olduğunu ortaya çıkartıyor. Kuşlar ve memeliler kendilerin...

Coğrafi kutuplar dünyanın rotasyon eksenini belirledikleri gibi değişimlerini de gösteriyorlar. Dünyamızın ekseni gerçekten de gidip, geliyor ve yıl içinde veya daha uzun bir süre içinde hafif sarkaç hareketleri yaşanıyor. Bunun nedeni dünyanın içindeki kütle dağılımları. Örneğin:  yer mantosundaki konveksiyon akımları ya da yerkabuğunun yavaş yavaş son Buz devrindeki konumuna dönmesi... Ayrıca ye...

Bilim insanları, insan eliyle yaratılan sera gazı salımlarını kontrol altına almak için pek çok yönteme başvuruyor. Bunlardan bir de jeo-mühendislik müdahaleleri. Ancak bu müdahalenin geri tepmesi, yarardan çok zarar vermesi de bir olasılık. Jeo-mühendislik Dünya’nın doğal sistemlerini değiştirmek için çok büyük çabalar gerektiren bir yöntem. Hedef, emisyonların ısıtma etkisine karşı koyarak zaman...

Güney Afrika’nın 3.7 milyon nüfuslu en büyük kentlerinden Cape Town dünyada suyu bitmek üzere olan ilk kent. Uzmanlara göre sonuncusu da olmayacak. Dünyanın pek çok bölgesinde iklim değişikliğine bağlı olarak değişen yağış rejimleri büyük kentleri susuz bırakacak. Birkaç yıldır süren kuraklığa bağlı olarak Cape Town’a su sağlayan su rezervuarlarının dörtte üçünün boşaldığı belirtiliyor. 3.7 milyon...

Dünya nüfusun yarısı için ana su kaynağı olan yeraltı suları, gezegenimizdeki donmamış su rezervinin yüzde 96’ısını oluşturuyor. Ancak dünyanın birçok yerinde yeraltı su kaynakları, yenilenemeyecek kadar hızlı bir şekilde tüketiliyor. Tarımsal ve endüstriyel amaçlı kullanım ve kötü yönetim bunun başlıca nedenleri. Ayrıca iklim değişimi de su rezervlerinin yenilenmesini riske sokuyor. Yağışlar mevs...

Küresel ısınma sadece sıcaklıkları artırarak, olağanüstü sıcaklık dalgalarına neden olmakla kalmayıp, kış ve ilkbahar aylarında anormal soğuklara da yol açıyor. Bunun nedeni Kuzey Kutbu ve orta enlemler arasındaki zayıf sıcaklık farkı bu da kutup havasının bize daha sık ulaşmasına izin veriyor. Kutup rüzgarlarındaki bu zayıflama, örneğin Ocak ve Şubat aylarındaki aşırı soğuğa yol açmıştı ve hala s...

Küresel ısınma her alanda kendini göstermeye devam ederken, Purdue Üniversitesi bilim insanları yapıları, klima olmadan soğutmanın yollarını arıyorlar. Son olarak yeni bir boya üretildi. En beyaz renge sahip bu boya güneş ışığının yüzde 98’ini geri yansıtıyor. Yeni renkli boya Xuilin Ruan yönetiminde çalışan ekip tarafından “ACS Applied Materials & Interfaces” dergisinde tanıtıldı. Bu boya 93 ...

Balıkçıların nez, salya, bilim insanlarının Müsilaj, vatandaşın sarı çamur dediği sarı, beyaz, renkli çamurumsu bir madde son iki yıldır, Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi’nde suyun üstünde ve altında sıkça görülmeye ve yayılmaya başladı. Gazetelerde haber oldu, sınırlı da olsa denize girenler şikayet etmeye başladılar. Başta Marmara Denizi’nde olmak üzere bu durum kabul edilebilir olmaktan çıkarak...

Kentleşmenin iklim değişikliği üzerindeki etkisi giderek tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Öyle ki uzmanlara göre iklimlerin değişmesine yol açan en önemli etmen kentleşme. Yeryüzü’nün % 2’inden daha az bir kısmını kaplamasına karşın, kentler dünyanın enerjisinin % 78’ini tüketir; tüm karbondioksitin % 60’ını üretir; sera gazları salımı kırsal bölgelere oranla çok yüksektir. Bütün bunlar enerji üretim...