Öne Çıkanlar

Direnişin adıdır gençlik... Dinamizmin, umudun, coşkunun adı... Geleceğin adıdır gençlik... Aynı zamanda kahkahanın, neşenin, kimi zaman vurdumduymazlığın... Zaman önlerinde alabildiğince sonsuz gibi görünür, onlar da alabildiğince keyfini çıkarırlar hatta kimi zaman bozuk para gibi harcayıp, tüketip dururlar.. Laf aramızda, aşırıya kaçmadıkça çok da kötü değildir yaptıkları. Çünkü zamanın boyutla...

“Sosyal mesafe” kavramı, yılın sözcüğü olabilir diye düşünürken karşıma bu sosyolojik kavrama Türkiye’den katkı yapan bir bilimcimiz çıktı. Yılın sözcüğü bir süredir ünlü Oxford sözlüğü tarafından seçiliyor ve açıklanıyor. Bunlar arasında çok ünlü kavram PostTruth idi, (gerçek / hakikat ötesi.. yalanı gerçek yerine yutturmak). 2018 sözcüğü Toxic / Toksik- Zehirli oldu. Bunlar o yılın en çok kullan...

Depresyon günümüz zorlanan insanının en yaygın ruhsal sorunudur. Tedavi edilmezse aylarca hatta yıllarca sürebilir. Yaşamın bir döneminde herkesin hissedebileceği keder, hüzün, mutsuzluk gibi duygulanımların daha aşırı boyutlarda ve daha uzun süre yaşanma halidir. Bu duygulanımlar uzun vadede kişinin çevresiyle, yaşamla ve kendisiyle olan ilişkisini bozar. Türkiye’de yaygınlık oranı %9-20 olarak s...

Alışveriş büyükten küçüğe herkesin en sevdiği aktivitelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çoğu zaman ihtiyaçlarımızı karşılamak kimi zaman stres atmak için alışverişte çok vakit harcadığımız bir gerçek. Bazen de kısıtlı zamanımızda alışverişimizi hızlı bir şekilde tamamlamak isteriz ve bunun için çoğunlukla internet üzerinden alışverişi tercih ederiz. Bankalar Arası Kart Merkezinin (BKM) yay...

Prof.Dr. Hilmi Uysal Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Katıldığım bir felsefe toplantısında terör sorunu kişilerin anlam arayışında olmaları biçimde ele alınıyordu. Anlam arayışı olarak tanımlanan kavram “insanın anlam verme zorunluluğu” olarak ele alınsaydı “ anlam arayışı” kavramı, “ insan nasıl anlam veriyor?” sorusuna dönüşecekti ki bunun ancak yaşadığımız dönemdeki pro...

Oktay Özdemir* ve Tuğrul Erbaydar** * Doç. Dr., Yorum Sağlık Danışmanlık Ltd. Şti. ** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı AD ÖZET ·         Bu raporda sunulan analizin amacı Türkiye’de COVID-19 etkeni SARS-CoV-2 virüsü ile infekte kişi sayısının tahmin edilmesidir. ·         Türkiye’de 12 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla kaba olgu fatalite oranı (case fatality rate: CFR) %2,75’tir. ·         A...

İnsan ömrü 19.yy’dan bu yana artmaya devam etti. Kimi uzmanlar ömrümüzün bir noktadan sonra daha fazla uzamayacağını iddia ederken, diğerleri bir sınırın bulunmadığını söyler. Son bir araştırma bu tartışmayı alevlendirecek yeni bir kıvılcım ateşledi. Kırkı aşkın ülkenin demografik verilerini inceleyen Amerikalı bilim insanları şu sonuca vardılar: Evet, insan ömrünün bir sınırı var. Bir insanın 125...

Orta yaşlılar ve yaşları daha geçkin kişiler sıklıkla zamanın su gibi akıp geçtiğinden yakınırlar. Çoğu kişinin yaşlandıkça zamanın çok daha hızlı geçtiği duygusuna kapılması bu insanların pişmanlık duymalarına da yol açabilir. BBC köşe yazarlarından ruhbilimci Claudia Hammond’a göre, “yaşlandıkça zamanın daha hızlı geçtiği duygusu çağlar boyunca süregelmiş en gizemli konulardan birini oluşturuyor...

Sigara kullananların COVID-19'a daha az yakalandığı ile ilgili gözlemsel çalışmalar mevcut. Sigara ve COVID-19 ilişkisini Prof. Dr. Mustafa Çetiner değerlendiriyor.