Özlem Kayım Yıldız

Genç başlangıçlı demans için risk önerileri nelerdir?

Bunama gençlerde de önemli. Yeni bulgulara göre belirli bir genetik özelliğin yanısıra, düşük eğitim düzeyi, düşük sosyoekonomik durum, alkolizm ve işitme bozukluğunun demans riskini artırdığını gösterdi. Ayrıca inme geçirmiş olmak, diyabet, kalp hastalığı, düşük vitamin D düzeyi, kas fonksiyonlarının yetersizliğini gösteren zayıf el kavrama gücü ve ayağa kalkmakla tan...

Multipl skleroz tedavisinde yeni bir molekül

İlk kez 1866’da ünlü nörolog Charcot tarafından sclérose en plaques disséminées adıyla tanımlanan multipl skleroz, merkezi sinir sisteminde (beyin ve omurilik) nöronların yani sinir hücrelerinin uzantılarının etrafındaki yağdan zengin miyelin kılıfının hasarlanması ile karakterize bir nörolojik bozukluktur. Miyelin, nöron uzantılarının etrafında elektriksel yalıtım sağlar ve elektriks...

Beyin düşmanı uyku apnesi

Orta yaşlı bireylerdeki uyku apnesinin dikkat ve belleğin de aralarında olduğu birçok bilişsel yetiyi olumsuz etkilediği gösterildi. Sağlıklı uyku, tüm vücut için olduğu gibi beyin sağlığı için de son derece önemlidir. Düşük uyku kalitesi bağışıklık sistemi, glukoz metabolizması, vücut ağırlığı, kalp ve beyin sağlığı, bilişsel yetiler, genel iyilik hali ve toplum sağlıg...

Doğanın kayıp yasası

Geçtiğimiz günlerde Carnegie Bilim Enstitüsü, California Teknoloji Enstitüsü ve Cornell Üniversitesi’nden astrobiyologlar, veri bilimciler, mineraloglar, teorik fizikçiler ve Colorado Üniversitesi’nden düşünürlerin de aralarında bulunduğu araştırmacılar Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde “Artan Fonksiyonel Bilgi Yasası” olarak adlandırdıkları bir yasa tanıml...

Beyindeki sağlıklı hibrit hücreler

Yeni buluş, beyin hücrelerinin işlevlerine ilişkin klasik bilgilerimizde önemli bir değişiklik meydana getirdi; bu değişiklik, bunama, epilepsi ve Parkinson hastalığı gibi bazı beyin hastalıklarının tedavisi konusunda katkı sunabilir. Beyin dokusunu oluşturan iki esas hücre grubu nöronlar (sinir hücreleri) ve glial hücrelerdir (destek hücreleri). Nöronlar birbirleriyle sinaps dene...

Demanstan korunmada: Koku

Burundan beyne, kokudan belleğe... Yaşlanan nüfusla birlikte demans (bunama) yani edinilmiş bilişsel yetilerin sonradan kaybı gittikçe büyüyen bir halk sağlığı sorunu haline gelmekte. Demanstan korunmak için Akdeniz tipi diyet, hipertansiyon, diyabet ve kolesterol yüksekliğinin uygun tedavisi, zihinsel ve sosyal olarak aktif olmak ve hareketsizlikten ve tütün kullanımından kaçınmak...

Müziğin nörobilimi

Müzik salt duysal (işitsel) bir fenomen değildir; anıları canlandırır ve duyguları harekete geçirir ‘’keyif verici molekül’’ olan dopaminin salgılanmasını sağlar ve motor korteksi harekete geçirir (enstrüman çalma, baş sallama, ritim tutma). Son zamanlarda müzik terapisinin belirli nöropsikiyatrik hastalıklarda yararlı olabileceğine dair yayınlarla karşılaşıyoruz. Gerçekte, eski ç...

Görme ve işitme bozuklukları demans riskini artırıyor

Duyu bozuklukları ile demans arasındaki ilişkinin mekanizması tartışmalı. Bununla birlikte veriler, altmış beş yaş üzeri nüfusta çok sık olan görme ve işitme bozukluklarının saptanması ve uygun biçimde tedavi edilmesinin demans riskini azaltabileceğini göstermesi açısından önemli. Alzheimer hastalığı tedavisi konusunda son yıllarda çok sayıda araştırma yapıldı, amiloid plakların ...

Anton sendromu ve beynin iç tutarlılığı

Körlüğün nadir bir formu olan Anton sendromu ya da Anton-Babinski sendromu, seyrek olmasına karşın, eşlik eden belirtileri nedeniyle ilgi çekici bir klinik tablodur. Körlüğün nedeninin göz ya da optik sinir (görme siniri) değil, beynin en arka ucunda yerleşik oksipital lobdaki görsel korteks hasarı olduğu Anton sendromunda kişi, görme duyusunun yitiminin farkında değildir. Bu d...