Özlem Kayım Yıldız

Demanstan korunmada: Koku

Burundan beyne, kokudan belleğe... Yaşlanan nüfusla birlikte demans (bunama) yani edinilmiş bilişsel yetilerin sonradan kaybı gittikçe büyüyen bir halk sağlığı sorunu haline gelmekte. Demanstan korunmak için Akdeniz tipi diyet, hipertansiyon, diyabet ve kolesterol yüksekliğinin uygun tedavisi, zihinsel ve sosyal olarak aktif olmak ve hareketsizlikten ve tütün kullanımından kaçınmak...

Müziğin nörobilimi

Müzik salt duysal (işitsel) bir fenomen değildir; anıları canlandırır ve duyguları harekete geçirir ‘’keyif verici molekül’’ olan dopaminin salgılanmasını sağlar ve motor korteksi harekete geçirir (enstrüman çalma, baş sallama, ritim tutma). Son zamanlarda müzik terapisinin belirli nöropsikiyatrik hastalıklarda yararlı olabileceğine dair yayınlarla karşılaşıyoruz. Gerçekte, eski ç...

Görme ve işitme bozuklukları demans riskini artırıyor

Duyu bozuklukları ile demans arasındaki ilişkinin mekanizması tartışmalı. Bununla birlikte veriler, altmış beş yaş üzeri nüfusta çok sık olan görme ve işitme bozukluklarının saptanması ve uygun biçimde tedavi edilmesinin demans riskini azaltabileceğini göstermesi açısından önemli. Alzheimer hastalığı tedavisi konusunda son yıllarda çok sayıda araştırma yapıldı, amiloid plakların ...

Anton sendromu ve beynin iç tutarlılığı

Körlüğün nadir bir formu olan Anton sendromu ya da Anton-Babinski sendromu, seyrek olmasına karşın, eşlik eden belirtileri nedeniyle ilgi çekici bir klinik tablodur. Körlüğün nedeninin göz ya da optik sinir (görme siniri) değil, beynin en arka ucunda yerleşik oksipital lobdaki görsel korteks hasarı olduğu Anton sendromunda kişi, görme duyusunun yitiminin farkında değildir. Bu d...

Pestisitler, dopaminerjik nöronlara hasar vererek Parkinson’a yol açabilir

Parkinson hastalığı, genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimisonucu gelişen, titreme, katılık, hareketlerde yavaşlama ve postür bozukluklarıyla karakterize olan kompleks bir nörolojik hastalıktır. Çiftçilik, hayvancılık, kuyu suyu içmek ve kırsal yaşamın Parkinson hastalığı riskini artırdığına ilişkin epidemiyolojik bulgular mevcuttur. Kırsal yaşam ile pesitisitlere maruz kalmak ...

Kablosuz beyin-omurilik arayüzü uygulaması, felci tedavi edebilir mi?

Sinir sistemi boyunca sinirsel elektriksel iletimin kesintiye uğradığı inme ve omurilik hastalıkları gibi durumlarda sinir hücrelerinin tekrar iletişim kurmasını sağlayabilecek kablosuz bir sistemin işe yaraması milyonlarca hasta için çığır açıcı bir gelişme. Trafik kazaları, düşmeler, kesici delici ve ateşli silah yaralanmaları gibi travmatik yaralanmalar veya omurilik hastalıkları,...

Sinir yolakları neden çaprazlaşır?

İnsan sinir sisteminde bilgiyi bir merkezden diğerine taşıyan sinir yolaklarının birçoğu, orta hattaki özelleşmiş birtakım noktalarda tam veya kısmen çapraz yaparak karşı vücut yarısındaki nihai bölgelere ulaşır. Böylece istemli kas hareketlerini sağlayan motor sinir uzantıları ve duyuları taşıyan duysal sinir uzantıları da dahil birçok yolak, beyindeki ilgili merkezlerle çapraz ...

Alzheimer için etkin bir ilaç gündemde

Alzheimer hastalığı tedavisinde şimdiye kadar bildirilmiş en yüksek etkinliğe sahip ilaç olan Donanemab’ın bir yıllık kullanımı sonucu hastaların yaklaşık yarısında 1 yıllık tedavi sonrasında hastalık ilerleyişi tam olarak durdu. Alzheimer hastalığında beyinde sinir hücreleri arasında amiloid beta proteini birikimini azaltmaya yönelik tedavilerle ilişkili çalışmalar hız kesmeden deva...

Mobil nörogörüntüleme: Gerçek dünyada insan beynini görüntülemek

Son on yıllarda beyin aktivitesinin çeşitli yöntemlerle kaydı kognitif (bilişsel) nörobilim çalışmalarına büyük katkılar sağlamış olsa da, bugüne dek yapılan araştırmaların laboratuvar ortamında hareketsiz bireylerde yapılması elde edilen bulguların dinamik dünyadaki gerçek yaşama uyarlanabilirliği konusunda soru işaretleri yaratmaktadır. Spontan davranışın ve doğal uyaranların...