Özlem Kayım Yıldız

Havana Sendromu: Nörolojik bir antite mi kitlesel psikojenik bozukluk mu?

Birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Vietnam uçuşunun, olası varış yerinde 'anormal sağlık olayı' vakalarının bildirilmesi nedeniyle ertelendiği duyuruldu. Bahsi geçen 'anormal sağlık olayı', başka bir deyişle gizemli Havana sendromu, ilk olarak 2016 yılında bildirildi. Kasım 2016 ve Haziran 2018 yılları arasında Havana, Küba ve Guangzhou, Çin'deki A...

Alzheimer hastalığı tedavisinde tartışmalı yeni ilaç

Demans yani bunama, bellek ve diğer bilişsel yetiler, davranış ve günlük yaşam aktivitelerinde bozulma ile karakterizedir ve tüm dünyada ileri yaşlılarda engellilik ve başkalarına bağımlılığın en sık nedenlerinden biridir. Dünya üzerinde elli milyon demans hastası vardır ve nüfusun giderek yaşlanması nedeniyle her yıl bu sayıya yaklaşık on milyon insan daha katılmaktadır. Demans yalnızca hastalığa...

COVID-19, geniş araştırma: Beyinlerde ne gibi değişiklikler yaratıyor?

İngiltere Biyobankası (UK Biobank), İngiltere’de yaşayan, 40-69 yaş arası yarım milyondan fazla katılımcıya sahip, geniş ölçekli bir biyomedikal veritabanıdır ve kanser, kalp hastalıkları, inme gibi ciddi ve hayatı tehdit edici olabilen birçok hastalığın önlenmesi, tanısı ve tedavisi için çok sayıda araştırmaya kaynaklık ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı ve İskoçya Hükümeti’nin de aralarında bulu...

Bir başparmağımız daha olsaydı?

Sahip olunan zihinsel ve fiziksel yetileri arttırmak insanlara daima cazip gelmiştir. Tarihsel olarak çeşitli ilaçlar ya da teknolojik yöntemlerle insan ‘ögmentasyonu’ ya da yeti artırma çabası var olagelmiştir. Pete Moore’un deyimiyle ‘doğal veya yapay yöntemlerle insan vücudunun mevcut sınırlılıklarını geçici veya kalıcı olarak aşmayı amaçlayan tüm girişimler’ olarak tanımlanabilecek bu yeti art...

‘COVID-19’u son pandemi yapmak: Bu mümkün mü?

12 Mayıs 2021’de Bağımsız Pandemi Hazırlık ve Yanıt Paneli, ‘COVID-19’u son pandemi yapmak’ adlı bir rapor yayınladı (https://theindependentpanel.org/). Panel’in başkanları Liberia eski Başbakanı Ellen Johnson Sirleaf ve Yeni Zelanda eski Başbakanı Helen Clark. Mayıs 2020’de Dünya Sağlık Meclisi, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı’na (DSÖ) pandemiye verilen uluslararası yanıtın bağımsız, tarafsız ve ayrı...

COVID-19 ile ilişkili sinir sistemi bozuklukları

Hastaların %33,62’sine nörolojik veya psikiyatrik bir tanı kondu Esas olarak bir solunum yolu enfeksiyonu tablosu oluşturan COVID-19 etkeni SARS-CoV-2’nin, aralarında sinir sisteminin de bulunduğu birçok sistemi etkileyebildiği bilinmektedir. COVID-19 geçiren 236.379 kişinin altı aylık geriye dönük değerlendirmesi, hastaların %33,62’sine nörolojik veya psikiyatrik bir tanı konduğunu, bunların %12,...

Pandeminin geleceği

Çin’de nedeni bilinmeyen zatürre vakalarının bildirilmesinin üzerinden 458, Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilanının üzerinden 387 gün geçti. 2 Nisan 2021 itibarıyla Dünya üzerinde 130.133.810 kişi SARS-CoV-2 ile enfekte oldu, 2.838.716 kişi ise COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu süre içerisinde ülkeler ve toplumlar pandemiden değişken düzeylerde etkilendiler; bazı ülkelerde toplum içerisind...

Gerçekten önyargılarınız yok mu? Peki ya örtük olanlar?

İnsanların yaş, cinsiyet, etnisite, din, sosyoekonomik durum, ruhsal hastalık, vücut ağırlığı, engellilik, cinsel kimlik ve yönelim gibi sosyal kategoriler temelinde aşikâr ayrımcılığa uğradığı toplumlar için çok nahif bir terim ‘örtük önyargı’. Çünkü ‘örtük’ olması demek bilinç ve farkındalık düzeyine ulaşmamış olması demek. Fakat birçok insanın sahip olduğu bu bilinçsiz önyargılar, ayrımcılığın ...

Bilişsel yanlılıklar: Dost mu düşman mı?

Bilişsel yanlılık, insan aklının objektif gerçeklikten ve rasyonel olandan sistematik bir biçimde ayrılması olarak tanımlanabilir. Birçok bilişsel alanda var olduğu gösterilen bu yanlılıklar ilk bakışta kusurlu bir evrimleşmenin ürünü olan sınırlılıklar olarak görülebilir. Bununla birlikte, evrimsel perspektiften bakıldığında bir bilişsel özelliğin rasyonel olup olmaması değil problemleri çözüp çö...