Y

Yeşil Gelecek Endeksi 2023 ve Türkiye

Yeşil Gelecek Endeksi (YGE)  MIT Technology Review Insights tarafından yürütülen bir araştırma izlencesi olup, sponsorları da Kyndrl, Intel ve Iris Ceramica Grup’tur. Araştırmada derinlikli ikincil veriler kullanıldığı gibi, iklim değişikliği, yeşil enerji ve karbonsuzlaştırmaya olanak sağlayacak teknolojiler konularında küresel uzmanlar ile mülakatlar da yapılmaktadır. Araştırma kapsamına alınan ...

Hiroşima’nın barışı fısıldayan Ginkgo ağaçları

Barışı savaşmama hali olarak tanımlamak eksik kalır. Savaşların sonrasında erişilen “barışta”, güçlü olanın (haklı olanın anlamında değil) kazandığı şan, şeref, mal-mülk ne varsa tarih olarak yazılır da, kaybedenlerin yani halkın acıları, kaybettikleri söz konusu bile edilmez. Böylesi bir savaş-barış diyalektiği gerçekte bir sonraki savaşı ya da barışı taşır içinde. Günümüze kadar yansıyan sonuçla...

Anton sendromu ve beynin iç tutarlılığı

Körlüğün nadir bir formu olan Anton sendromu ya da Anton-Babinski sendromu, seyrek olmasına karşın, eşlik eden belirtileri nedeniyle ilgi çekici bir klinik tablodur. Körlüğün nedeninin göz ya da optik sinir (görme siniri) değil, beynin en arka ucunda yerleşik oksipital lobdaki görsel korteks hasarı olduğu Anton sendromunda kişi, görme duyusunun yitiminin farkında değildir. Bu d...

Teknoloji ve Sanat 2 – Yaratıcılığın kaynağı sanattır

Sizin dışınızda, etkiniz olmayan olaylar canınızı sıktığı, içiniz kapandığı, canınız hiçbir şey yapmak istemediği zaman ne yaparsınız? Çoğumuzun ruh hali bu durumda. Ben sanatla ilgilenmeyi tavsiye ediyorum. Canınızı sıkan kişiler, olaylar unutulur gider; sanat kalıcıdır. Yaratıcılığın kaynağı sanattır, hatta geçen hafta yazdığım gibi, sanat teknolojiye de ilham vermiştir. Sanatçıl...

Dijital mezat

Demek ki yeni bir paradigma geldiğinde öne geçenler, eski paradigmada kendine bir yer bulamayanlardan oluşmak zorunda değilmiş! Kovid-19 pandemisi malum tüm dünyaya şu mesajı vermekte: “Evden yapabiliyorsan, dışarı çıkma!”. Bu ses Mart ayından beri tüm dünyanın kulaklarında çınlayıp duruyor. Ancak her duyan da çevik bir hareketle gereğini yapma yoluna gitmiyor. Hiçbir şey yapmadan sesin kesilmesin...

Kavgalıyız

Okurlarımdan Sertaç Erol, beni Dr. Oktay Arslan ile tanıştırdı. Kendisine teşekkür ediyorum. Oktay Bey ile yazışıyoruz. Bir diğerimizi tanımak için yaptıklarımızı yazıyoruz. Oktay bey İTÜ Kontrol Mühendisliği (Bilgisayar ile çift anadal) lisans mezunu, Prof. Gökhan İnalhan hocanın danışmanlığında Savunma Teknolojileri yüksek lisans mezunu. ABD’de Georgia Tech. Robotik’te otonom sistemler üzerinde ...

İmalat sanayinin ve teknolojinin küresel görünümü

1950’lerden günümüze sanayinin mekânsal/coğrafi dağılımında önemli değişiklikler gerçekleşti. Gelişmiş, metropol ülkelerin dünya imalat sanayi katma değer payları düşerken, az sayıdaki çevre ülkenin ve bölgenin (Doğu Asya’nın) payında önemli artışlar yaşandı. Küresel ölçekte sanayi coğrafyasındaki değişme; ulus-üstü şirketlerin denetiminde, küresel ağlar üzerinde gerçekleşen üretimin parçalanması ...

Aziz Sancar’dan ülkeye ve siyasete 8 maddede bilim dersi

Haziran’ın ilk haftasında Aziz Sancar, Semerkant’ta Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği Rektörler Özel Toplantısı’nda, 7 Haziran’da bir konuşma yapmıştı. Konuşmayı tam metin yayımlamayı HBT’ye bırakırken özellikle bilimde neler yapılması gerektiği konusunda 8 maddelik görüşlerini, aslına sadık kalarak burada özetleyeceğim. Bu saptamaların ülkemizin yönetimi ve siyaset dünyamız içi...

Matematiğin doğası üzerine düşünceler

Einstein’ın deyişi ile: Nasıl oluyor ki, insan aklının bir ürünü ve onun deneyimlerinden bağımsız olan matematik, böylesine hayranlık verici bir biçimde gerçek dünyanın cisimlerine uygulanabiliyor? HBT'deki ‘Matematiğin doğuşunun eğlenceli öyküsü’ konulu yazımızı aşağıdaki paragraflarla bitirmiştik: Matematik disiplini, uzun süredir şu felsefi ve ontolojik soru ile karşı karşıyadır: Matematik, biz...