Y

Dijital züğürtler

Kültürümüzde pek çok özlü söz var. Birisi de “Zenginin parası züğürtün çenesini yorar”! Bitcoin madenciliği bu özlü sözü teyit etmekte. Malum dünya harıl harıl “bitcoin madenciliği” ile meşgul. Amaç bedava bitcoin sahibi olmak. Bunun için yapılan iş aslında dijital dünyada bir yerlere saklanmış olan bitcoinleri bulmak değil. Şöyle ki: Tipik bir bitcoin işlemini ele alalım (örn. “X hesabından Y hes...

Neden bilim? HBT 5 yaşında…

Karanlık ve zorlu dönemlerden birinin tam ortasındayız. Bir yandan yeniden pik yapan pandemi vakaları öte yandan tek adam iktidarının keyfi uygulamaları; İstanbul Sözleşmesi’nin iptali, parti kapatma çabaları; bir siyasi parti liderinin gazetecilere hakaret ve tehdit yağdırması... İnsanlarının maske, sosyal mesafe uyarılarına aldırmadan kapalı ve tıklım tıklım dolu salonlarda parti kongreleri düze...

Twitter’dan, edebiyata katkı – 1

Sosyal paylaşım ağı Twitter, bilgi toplumu niteliği kazanmış ülkelerde sadece “laf yetiştirmek” veya haber/bilgi iletmek için değil, edebiyatta yaratıcı-yenilikçi biçimlerde de kullanılıyor. Gündelik sosyal mesajlaşma özelliği hep en önde görülen Twitter’ın, aslında arka planında “yeni tür edebiyat” için bir inovasyon ekosistemi hazır. Bunun farkına varanlar, Twitter’ın sağladığı iletişim biçimini...

Üretimde ana sorun: Patates cipsi mi, bilgisayar çipi mi?

Türkiye, 1980’li yıllardan günümüze kadar uygulanan statik mukayeseli üstünlüklere dayalı kaynak tahsis süreci sonucunda düşük profilli sektörlere kilitlenerek yüksek teknoloji üretiminde başarısız oldu. Temel olarak düşük ve orta teknoloji yoğunluklu sektörlere dayalı bir üretim yapısı ile Türkiye’nin uluslararası işbölümündeki yerinde anlamlı değişiklikler gerçekleştirmesi olası değil. Türkiye g...

Türkiye’nin temel krizi ve eğitime çağdaş nitelik

Sevgili okuyucular; Bütün diğer Müslüman devletler gibi, Türkiye de sürekli bir kriz ülkesidir. Osmanlı İmparatorluğu tek sömürge olmayan İslam Devleti olmasına karşın başkenti ve ülkenin yarısı işgal edildi. Osmanlı İmparatorluğu hiç sömürge olmadan yok oldu. Bu, Türk ulusunu yücelten bir söylemdir. Avrupa’nın Hasta Adamı’ndan bugünkü çöküntüye nasıl geldik? Oysa bütün İslam dünyasında tek laik, ...

Kalkınma planı: Bu sefer ne olacak?

Köşemizin adı “Politik Bilim”. Rahat uyusun, Aykut Göker öyle başlattı, Müfit Akyos ve ben öyle sürdürüyoruz. Bilim için politikalar ve politikalar için de bilim üzerine yazıyoruz. Ben, akademik olmaktan çok, uygulama ağırlıklı olmaya çalışıyorum. Beş yılda bir Kalkınma Planı hazırlanır. Çok yerinde bir yaklaşımla gönüllü kuruluşların (STK) kendi sektörleri hakkında durum değerlendirmesi ve gelece...

Plastik kirliliğiyle mücadele için Antroposenle yüzleşmek

Ian Angus’un “Antroposenle Yüzleşmek” kitabını okurken, birden 15 Mart geldi çattı. Uluslararası Tüketiciler Örgütü (CI) her yıl 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü’nde (DTHG) bir ana tema ile tüketim bilinci ve tüketici hakları konusunda farkındalık yaratmaya çalışır. Kişisel olarak örgütsel yapısında yer aldığım (Genel Başkan Yardımcılığı da yaptığım) TÜKODER de bu şemsiye altındadır. Sanırım ge...

Özgür irade ve nörobilim

Bizler sahip olduğumuz birçok seçenek arasından seçim yaptığımızı ve özgür iradeye sahip olduğumuzu düşünürüz. Bu bir yanılsama mıdır yoksa katı nöral determinizm, eylemlerimizden sorumlu olmamıza yetecek bir alan bırakmış mıdır? Özgür irade kavramının tanımlanması güçtür; başka türlü davranabilme ve seçimlerini kontrol edebilme yetilerine sahip olmayı içerir. Birtakım nöropsikiyatrik ilaçlar ya d...

Kadın, doğa, yasa…

Şu gezegenin yarısı kadın. Ne fazla ne eksik. 21. yüzyılın beşte birini tamamladık. Teknoloji, yapay zekâ, tıp, uzaya keşif araçları gönderme... Hepsinde insanlık büyük adımlar attı ve hepsinin de keşfinde, üretiminde, uygulanmasında kadınlar var. Kadınlar ülke de yönetiyor, büyük şirketleri de... Örnekler çok. Ama aynı zamanda kadınlar öldürülüyor, şiddet görüyor, aşağılanıyor. Pazar ekonomisinin...