Ali Akurgal

Üretim, üretim, üretim

Sâkıp Sabancı’nın bu sözleri söylerken çekilmiş görüntüsü gözlerimin önünde. Gerçekten de bu dünyada “var” olmak istiyorsanız, bir şeyler üretmek zorundasınız. Bu Mimar Sinan’ın asırlara meydan okuyan köprüleri, camileri de olabilir, bir haftada tüketilecek domates de, asırlar boyu hatırlanacak ve üzerine yeni fikirler inşa edilecek düşünce ürünleri de. Ama üretmezseniz, “yok”sunuz. Yakın çevremde...

Stephen Hawking’in ardından

Zekâ düzeyi yüksek, bilimi, insanlığın geleceği için kullanmaya çalışan biri olarak tanıyoruz Hawking’i. Karadeliklerin anlaşılabilmesi için çalışma yapmış olması öne çıkıyor. Türkiye’de bu konuda topluma yansıyan çok sayıda çalışma ve bilimsel katkı göze çarpmıyor. Kim bilir, belki inanışların gölgesinde kaldığı içindir. Erken yaşında kaybettiğimiz Ali Rıza Akçay, benim çalışma arkadaşım idi. Asl...

Deniz bitti!

Acemi kaptan, gemiyi yönetemeyip karaya oturtunca suçu üzerinden atmak için “deniz bitti” demiş ya, işte “insanlık” da dünyayı sömürüp yaşanamaz duruma getirince “Dünya bitti” diyecek. Olanakları olanlar, birer ikişer, başka gezegenlere doğru yol alacağız. Görünen bu. Bir çekirge sürüsünden pek farklı değiliz. Üzerinde yaşadığımız toprakları kendi yaşam süremizin bir kısmında geçerli olacak şekild...

Bulut ve yapay zekâ

İlk bilgisayar sistemleri merkezi bir bilgisayar (main frame) ile, buna bağlı birçok terminalden oluşurdu. Terminaller, ekran ve klavyeden ibaretti. Terminaller, hiçbir “hesaplama” yapma yeteneği olmayan kullanıcı birimleriydi. Tüm işlemler merkezde yapılırdı. Bulut bilişim büyük ölçüde bu yapıya bir geri dönüşü anımsatıyor. Belirtmeliyim, birilerinin bulut bilişimi ticari olarak sunabilmesi, abon...

Stratejik ürünler: Liberal mi, kollanan mı olmalı?

Bir ülkenin, diğerleri ile kurulmuş olan kuvvet dengesi bozulmasın diye bir kısım ürünleri veya ham maddeleri almasına kısıt koyarak veya tamamen yasaklayarak gelişmesi engellenebiliyor. Bu uygulamaya ambargo (şatış yasağı) deniyor. Bir ülkenin elde ettiği, ve başka ülkelerin de kullanıldığında elde eden ülkenin üstünlüğünü ortadan kaldıracak ürünlere de ihraç kısıtlaması da (export license) getir...

Kalkınma planı: Bu sefer ne olacak?

Köşemizin adı “Politik Bilim”. Rahat uyusun, Aykut Göker öyle başlattı, Müfit Akyos ve ben öyle sürdürüyoruz. Bilim için politikalar ve politikalar için de bilim üzerine yazıyoruz. Ben, akademik olmaktan çok, uygulama ağırlıklı olmaya çalışıyorum. Beş yılda bir Kalkınma Planı hazırlanır. Çok yerinde bir yaklaşımla gönüllü kuruluşların (STK) kendi sektörleri hakkında durum değerlendirmesi ve gelece...

Bu seneyi Kovit’le geçirdik, şimdi ArGe Konuşma zamanı

2020 boyunca en önde gelen sorunumuz KOVİT-19 salgını oldu. Her yazı hazırlamaya oturduğumda, salgındaki gelişmeler ele almak istediğim konulara baskın çıktı. Senenin yarısı yazılarımı salgına ayırmış oldum. Bu yazıdan başlayarak, dizi şeklinde ArGe üzerine eğileceğim. Böylece “Politik Bilim” köşesinin hakkını vermeye çalışacağım. Anlatacaklarım, bir yerde benim de meslek yaşamımdan kesitler, ama ...

Sanayide yeni iş alanları

İki eski bakanımızın, “Biz Müslümanız, bizden îcat çıkmaz” ve “teknoloji üretemiyoruz, bâri sırf tüketicisi olmayalım, teknolojiyi kullanmayı da becerebilelim” şeklindeki haklı sözlerini anarak, şu endüstri 4.0 işlerimizi nasıl değiştirecek diye düşünelim istedim. Siz bu dergiyi okurken, İzmir’de “V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi” kapsamında “Endüstri 4.0 Çözüm ve Uygulamaları” etkinli...

Bir atlı süvâri

Lise yıllarında sıkça kullandığımız bir söz dizisi vardı: “Bir atlı süvâri, Bâb-ı âli kapısından, mürûr edip geçerken” diye başlardı. Aslında, dilimize çoğu Arapçadan taşınmış sözcüklerin Türkçeleriyle birlikte sanki farklı şeylermiş gibi yanlış kullanımına işaret ederdi. Süvâri, atlı demek. Atlı süvâri yanlış. Bâb, kapı demek. Mürûr etmek, geçip gitmek demek. Ya biri ya öbürü. İkisi birden olunca...