Ahmet Yavuz

M. Kemal’in Suriye tasavvuru üzerine (1)

Ülkenin gündemini sekiz yıldır oluşturan büyük bir sorunla karşı karşıyayız: Suriye. Üzerinde yapılmadık yorum kalmadı. Ama konunun geçmişi günlük tartışmalara pek yansımadı. Acaba M. Kemal geçmişte bu konuda ne düşünmüştü? Aslında bu konuda bir kitap bile yazıldı: Atatürk’ün Kaleminden Suriye ve Irak. (1) Ancak kitapta yazılanlara günlük yazılarda ve sözlü anlatımlarda yeterince yer verildiği söy...

M. Kemal, Sivas ve manda konusu

Bir önceki yazıda, Sivas Kongresi’ni kısaca ele almıştık. Amerikalı General Harbord’un, başarısızlık halinde hareket tarzının ne olacağı sorusuna verdiği tarihi yanıta yer vermiştik: “Millet hayatta oldukça ve fedakârca teşebbüslerine devam ettikçe başarısızlık söz konusu olamaz.” Aslında Sivas Kongresi’nin içe ve dışa dönük etkileri olmuştur. Dışa dönük olarak ABD, İngiltere ve Fransa üzerind...

Mustafa Kemal ve Sivas Kongresi

Bir önceki yazımızda, Erzurum Kongresi’nde seçilen Heyeti Temsiliye’nin başkanı M. Kemal ve heyet üyelerinin kısmen maceralı Erzincan-Sivas yolculuğundan sonra 2 Eylül’de Sivas’a geldiklerini ve coşkulu olarak karşılandıklarını yazmıştık. Kongre için yola çıkan delegelerin tamamı Sivas’a gelememişti. Ancak gecikmeye mahal vermeden 4 Eylül’de Kongre toplandı. Kongrenin toplanması için acele edildi....

M. Kemal ile Erzurum’dan Sivas’a

Askerlik hem bir bilim hem de bir sanat olarak tanımlanır. Tabii yapmasını bilenler için… M. Kemal’in görevden alınmasından sonra istifa ettiğini biliyoruz. Artık asi bir paşa idi. Rauf Bey’le birlikte tutuklanması istenmişti. Karabekir Paşa, emri verenlere durumun buna uygun olmadığını rapor etmişti. Kaotik bir ortamda yapılan Erzurum Kongresi kararlarının yayımından Sivas için yola çıkıncaya kad...

Mustafa Kemal Amasya’da

Amasya’yı gördünüz mü bilmem. Eğer görmediyseniz en kısa zamanda ziyaret etmenizi öneririm. Gürül gürül akan Yeşilırmak’ın etrafında şekillenmiş yeşil bitki örtüsü, taş ve ahşap karışımı evleri, çeşit çeşit meyveleri… Gerçi son yıllarda yapılan toplu konutlar manzarayı bozmuş ama görülmeye değer bir şehir. Tabii M. Kemal Havza’dan Amasya’ya 11 Haziran 1919 günü gezmek için gitmemişti. ...

Mustafa Kemal Havza’da

Genel olarak Amasya Tamimini biliriz. Bu yazıda, o bildiri yayımlanıncaya kadar olanlara göz atacağız. M. Kemal İstanbul’dan ayrılmadan önce 14 Mayıs akşamı Sadrazam Damat Ferit Paşa’nın evine yemeğe davetlidir. Yemekte Genelkurmay Başkanlığına vekâlet eden Cevat Çobanlı Paşa da hazır bulunur. Cevat Paşa 9. Ordu Müfettişliği’ne ilişkin görevin kapsamını birlikte hazırladığı için M. Kemal’in niyet...

Samsun: Kurtuluş’un ilk adımı

Geçtiğimiz 19 Mayıs’ta Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının 100. yılını törenlerle kutladık. Törenin iki özel anlamı vardı. İlki, halkın yaşadığı ve yarattığı coşku. İkincisi, yıllardır süren iktidarını geçmişi kötüleme üzerine inşa eden ve bu konuda halkın bir kısmını da ikna etmeyi başaran iktidarın da bu coşkuya isteyerek ya da kendisini mecbur hissederek ortak olmasıydı. O gün oradaydım. Bu...

M. Kemal’le biraz geriye Çanakkale’ye gidelim

Bir önceki yazıda Mustafa Kemal’in resmi elbiseyle gittiği Erzurum’dan sivil elbiseyle çıkacağı Sivas yolculuğuna eşlik edeceğimizi açıklamıştık ama bunu daha sonra yapacağız. Çünkü filmi önce biraz geriye saracağız. Sizler okumak için HBT’yi elinize aldığınız günlerden 104 yıl öncesine gideceğiz. Çanakkale’ye... Eğer M. Kemal, Çanakkale’de 9 ve 10 Ağustos 1915 günlerinde komuta ettiği muharebeler...