Tanol Türkoğlu

Neden oku(t)muyoruz?

Yakın bir zamanda bir dostumla kitap mezatına giderken konuşuyoruz. Babasının bir arkadaşının Yılmaz Güney’in hapishane arkadaşı olduğunu anlatıyor. Kader kurbanı olan bu arkadaş, bir ziyaret günü dostumun babasına Yılmaz Güney’den imzalı bir kitap hediye ediyor. 70li yıllar. Uzun yıllar sonra dostum bu hikayeyi öğrendiğinde babasına kitabın şimdi nerede olduğu soruyor. Bugün dijital göçmen denen ...

Ben hastaysam…

Çocukken şöyle düşünürdüm: Hacca sadece kurban bayramı döneminde gidiliyorsa, yılın geri kalanında orada ne yapılıyor? Sonra “umre”yi öğrendim. Konunun dini vecibe kısmı bir yana (biri farz diğeri sünnettir), hac veya umre fark etmez bu kutsal mekanları ziyaretin manevi-metafizik anlamda bireye yaşatacağı deneyim açısından bir farkı yok. Kişinin kendi nefsini-zatını bilmesi, inceltmesi, akleden bi...

Yeni düşman: İnsan vücudu!

Kapitalizm ideolojik bir derinlik sunuyor mu? Yoksa ona derinliği veren, onun karşıtı olan kafalar mı? Bir tür “bir deli kuyuya bir taş atar; on akıllı çıkaramaz” durumu. Kurumsal yönetim olgusunu Amerikan iş dünyasına sunmuş olan Peter F. Drucker, örneğin, hep Marksizme atıfta bulunarak kapitalizmi yüceltmeye çalışmıştır. Marksizm ne diyorsa, tam tersini yap! Marksist teori “sanayi toplumu” anali...

INTERNİTE, MOBİLİTE, SOSYALİTE

M.A.Akev ve Nişantaşı Felsefe Grubu için 1789 devriminin üç imgesi, üç mottosu olan liberte-egalite-fraternite’nin Fransa bayrağındaki üç renkte simgelendiği bilinir: Mavi; özgürlük (liberte), beyaz; eşitlik (egalite) ve kırmızı da kardeşlik (fraternite). Oysa bu renkler devrimden önce de vardı ve başka anlamlar taşıyordu. Mavi-kırmızı ikilisi nicedir Paris şehrini temsil ediyordu. Beyaz ise (çeşi...

Dijital kafa, dijital kum!

Wikileaks yine sızdırdı! #Vault7 (Kasa Dairesi 7) başlığı ile yayınlanan bu dökümanlar temelde CIA’nin siber güvenlik alanındaki gücüne ve onun kontrolünü nasıl kaybettiğine işaret ediyor. Oysa genel kanı ABD’nin Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) bu alanda CIA’den kat kat üstün olduğu yönündeydi. Wikielaks’in iddiaları önemli. Buna göre CIA’nin elinde şu tür siber, dijital imkanlar var: CIA belli b...

Dijital cadı

Cadılık kurumu hortluyor mu? Yeniden gündeme gelme işaretleri veren kadim bir avcılık türü aramızdaki cadıların deşifre edilmesini (nihayet) sağlayabilir : Cadı Avcılığı. Cadılıkla alakalı olarak zihnimizi biraz yoklarsak karşımıza birbiri ile çelişkili iki imaj çıkabilir. Birincisi paganist ve Ortaçağ Avrupası’nda düzene uyum sağlayamayan (çoğunluğu kadın) bir kısım insan. İkincisi ise 70leri kül...

İnorganik canlı

Değerli Ağabeyim Faruk Memioğlu için.. Çok uzakta değil hemen Atlantik’in iki yakasında iki ayrı “teknolojik devrim” aynı anda vücut buluyor. Avrupa’dakine 4. Sanayi Devrimi, K.Amerika’dakine ise 5. Sanayi Devrimi deniyor. Her ikisi de “dijital devrim”i esir almış, Sanayi Toplumu’nu 80lerden beri içine girmiş olduğu bunalımdan kurtarmaya çalışıyor. Adlarındaki ideolojik (sübliminal) mesaj bir yana...

Bilgi çağında Enis Batur

Enis Batur’un her rengi bünyesinde barındıran “Büyük Yapıt”ını bilgi çağı perspektifinden değerlendirmek de mümkün. Büyük Yapıt’ı oluşturan kitapların bugün yüz altmışın üstünde olduğu söylenebilir. Ancak Yapıt salt kitaplardan oluşmuyor; makaleler, söyleşiler, taslaklar, TV-radyo yayınları. Ve daha bilmediğimiz başka neler. (Nazım veya nesir olsun) Herhangi bir konuda kolaylıkla içerik bulunabile...

Güvenli internet (günü)

Internetle ilgili zengin bir içerik ve yaygın bir katılımla gerçekleştirilen etkinliklerden birisi de “Güvenli Internet Günü”. 2004 yılında AB bünyesinde başlayan süreç, bugün yüzün üstündeki ülkeyey yayılmış durumda. Etkinlik bu yıl 7 Şubatta kutlandı. Amaç temelde çocukların ve gençlerin internetin olumsuz yanlarından etkilenmelerini en aza indirmek, ebeveynlerde ve öğretmenlerde bu konuda bir f...