Müfit Akyos

Karanlığa bakmak: Yıldız turizmi

Samanyolu Gökadası (Milky Way Galaxy), içinde güneş sistemimizin de bulunduğu evrendeki milyarlarca (tahminen 100-400 milyar) gökadadan evimiz olanıdır. Gökadalardan yalnızca üçü uygun gökyüzü koşullarında çıplak gözle görülebilir. Bunlardan güney yarımküreden görülenleri dünyamıza 160.000 ışık yılı uzaklıktaki Büyük ve Küçük Macellan Bulutu’dur. Kuzey yarımkürede ancak iyi bir gözle ve çok karanl...

Barış, “matematik” bilmektir!

“Karmaşıklaşan ve sertleşen” uluslararası siyasi ve ticari ilişkilerin, güç kazanma ve alan kapatma çabalarına dönüştüğü günümüzde gücü temsil eden savaş endüstrisi (bilim - askeri – endüstriyel kompleks olarak okunmalıdır) dünyamız kaynaklarından en büyük payı almaya devam ediyor. 1800’lerden başlayarak bilimle teknolojik gelişmelerin karşılıklı etkileşimi giderek artmıştır. Bunun somut yansımala...

Yeni “araştırma merkezleri” kuruluyor!

Resmi Gazete’de yayınlanarak (25.7.2018) yürürlüğe giren ve OHAL’in yerine geçen 7145 sayılı kanunun 22. Maddesinde, kamu görevinden çıkartılan akademisyenlerden uygun bulunanların göreve iade edilmeleriyle YÖK görevlendirilmiş. Ancak bir koşulla, “… Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğrenim kurumlarına öncelik verilmek kaydıyla, YÖK tarafından kamu görevi...

Elektrikli otomobilin ekonomik etkileri ve Türkiye

1912’de ABD’de 1.750 $’dan 6.000 adet elektrikli otomobil ve 650 $’dan 80.000 adet Ford Model T satılmasından bu yana küresel boyutta dev bir sektör boyutuna ulaşan otomotiv sektörünün oluşturduğu “kurulu düzen” köklü bir değişimin arifesinde. Bu değişimin ülke ekonomilerine etkilerinin çok yönlü olacağı açık. Bütünüyle pille çalışan elektrikli araçların (BEV), içten patlamalı motorlu (ICE) otomob...

Elektrikli otomobil; bir paradigma değişikliği

Karayolu taşımacılığının elektriğe dayandırılması yüz yılı aşkın sürede oluşmuş bir altyapının önemli ölçüde değişmesini ve ulaşım sistemi ile enerji sistemi, otomobil üreticileri, elektronik ve yazılım firmaları arasında yeni yapılanmaları ve işbirliklerini gerektirmektedir. Bu durum otomobil endüstrisinin çok ötesinde bir paradigma değişikliği olarak tanımlanabilir. Bu sistemin içinde, elektrikl...

Elektrikli otomobiller ve pillerin gücü

Teknolojinin yükselen bir hızla gelişeceğini öngören Moore Yasası’na uygun gelişmeyen pil teknolojisini güdüleyen en önemli etmen, genelde içten yanmalı motorlu (ICE) araçlardan kaynaklanan sera gazı etkisini, özelde ise mega kentleri yaşanamaz duruma getiren emisyonun neden olduğu hava kirliliğini azaltmaktır. Pille ilgili bilimsel ve endüstriyel çalışmalara önemli kaynakların ayrıldığı, çalışmal...

Yeniden inşa zamanı

Bu yıl daha kısa kalabildik köyde. Erzurum Havaalanı’ndan ilçe merkezine, iki yıl içinde yüzeyi paramparça olmuş bölünmüş yoldan ticari bir araçla geldik. Türkiye’nin dış kaynak olmaksızın yapamaması gibi, bölge de hemen bütün ekonomik faaliyetlerini baraj ve HES inşaatları nedeniyle yaygın bir alanda yapılan kamulaştırmaların bedelleri ile sürdürebiliyor. İlçe ağzına kadar yeni arabalarla dolmuş....

Ü-Nİ-VER-Sİ-TE

Başta siyasi baskılar olmak üzere kadro, bütçe, altyapı, sürekli arttırılan öğrenci sayısı gibi temel sorunlarla bunalan üniversitelerimizin sayısı, yalnızca politik nedenlerle sürekli arttırılmaktadır. Son olarak, YÖK’ün istatistiklerinde 186 olarak görünen üniversite sayısı (113’ü devlet, 73’ü vakıf), 9 Mayıs’ta TBMM Genel Kurulu’nda, 20 yeni üniversite (16 devlet, 4 vakıf) kurulmasını öngören y...

Teknoloji manifestosu!

Belirsizlikler içinde değişen dünyamızda ülkemizin geleceğini yaşam, barış ve refah ekseninde inşa edebilmek için yapılması gerekenleri düşünmenin tam da zamanı. Her alanda yaşadığımız olumsuzluklardan kaynaklanan önceliklerimiz ve ivedi taleplerimiz var elbette. Ancak geleceği inşa etme umutlarının yaklaştığı şu günlerde bu köşenin ilgi alanına giren konularda da söyleyeceklerimiz olmalıdır. Gele...