Müfit Akyos

Kent yönetim sistemlerinde bilginin önemi

Sürdürülebilir kentler için ekonomik kalkınmayı, sosyal ilerlemeyi ve çevresel gelişmeyi ana ölçütler olarak alan planlamalara gereksinim olduğu açıktır. Artık günlük yaşamımızda yüzleşmekte olduğumuz iklim değişikliğinin başedilemez etkileri bu gereksinimi destekleyen en yakın tehlikedir. Günümüzde yaklaşık %60’ının kentlerde yaşadığı dünya nüfusunun, 2050’ye kadar %68’e çıkacak olması (BM verisi...

B-T-Y sisteminin yeniden yapılandırılması gereği

Yenilikçiliğin kavramsal anlamı ve önemi geçerliliğini korumakla birlikte, günümüz dünyasının geldiği uluslararası ilişkiler, kapitalizmin tıkanmışlığı, rekabetin ve ticaretin kuralsızlığa kayışı vb. gelişmeler, özellikle yetişmekte olan ülkeler ve patinaj yaparak geriye düşen ülkemiz özelinde, Bilim- Teknoloji-Yenilik (B-T-Y) modellerinin gözden geçirilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Bugüne ka...

Bilim yapmak

İktidara geldiği ilk günden itibaren kurumları ele geçirmeyi ilke edinen anlayış Türkiye Bilimler Akademisi’ni de (TÜBA) atlamamış ve 2011’de özerk yapısını ortadan kaldırmıştır. Buna tepki olarak bağımsız bir akademi yapısında kurulan Bilim Akademisi, bilimi topluma anlatmaya çalışıyor. Bilim Akademisi’nin bu bağlamdaki ilk yayını, “Bilimin Öncü Kadını Remziye Hisar, Yayına hazırlayan: M. Ali Alp...

Oku… Oku… Gooool!

"Hakikati aramak ve onu kendi düşündüğü gibi ifade etmek asla suç olamaz." - Sebastian Castellio, 1551 Futbol yaşamının 1983 – 1993 arasındaki yıllarını Galatasaray’da geçiren ve ülkemiz futbolunda derin izler bırakan Cevad Prekazi, yaşamında çok önemli bir yeri olan Partizan takımını şöyle anlatıyor, “Partizan müthiş bir kulüp. Partizan Stadı’nda kütüphane vardı eskiden, maalesef yok ettiler onu ...

YZ etiği ve “etik aklama”

Etiği ahlaktan ayıran en önemli özelliği, kişinin (bir disiplinin veya kurumun) çevresinde hazır bulduğu değer ve kuralları yaşamında benimseyip uygulaması ile sınırlamayıp bunlardan da yararlanarak ve toplumsal sorumluluk bilinci ile akli düzeyde tartışarak, sorgulayarak, temellendirerek, içinde bulunduğu topluluğun özelliklerinden beslenerek ilkeli ve evrensel bir düzeye taşıdığı değerlerdir. Bu...

Yapay zekâ’nın ahlakını kim temsil edecek?

Hemen bütün yeni teknolojilerin ve onları kullanarak geliştirilen ürünlerin ortaya çıkıp yaşamımızı etkilemeye başladığı noktada kamu otoritesi yeni kurallar (hukuki düzenlemeler, standartlar ve regülasyonlar) oluşturmak için çalışma başlatır. Teknolojinin etki ve yayılım alanının küresel düzeyde olması durumunda küresel kurumlar ve devletlerin yanı sıra, öne çıkan firmalar bu standartlar ve regül...

Yapay zekânın belirsizliğine önlemler

30 Mayıs 2019’da düzenlenen Harvard Üniversitesi mezuniyet töreninin onur konuşmacısı olarak ilk konuşmayı yapan Almanya Şansölyesi Angela Merkel’e onursal hukuk doktoru unvanı verildi. Merkel’in zaman zaman ayakta alkışlanan ve altı başlık altında yaptığı konuşmasının en çok alkışlanan ve bu köşenin ilgi alanına giren konulardan gerçekle ilgili sözlerini seçtim: “… bu bize yalanları gerçek olarak...

Yapay zekâ yolunda sorular

Yapay zekâyı (YZ) genel anlamıyla makinalara zekâ kazandırmak olarak tanımlarsak en düşükten en gelişmişine (?) kadar geniş bir aralıkta ölçeklendirilebilecek zekânın makinalar için oldukça alt basamaklarda olduğu söylenebilir. İnsan makina ilişkisinde önceleri kas gücünü makinalara aktararak yaşamını kolaylaştırmaya ve verimliliğini arttırmaya çalışan insanoğlu aynı zamanda zekâsını da aktarmış o...

18.900 km uzaktan bilim yönetmek

Thomas Bennett, Cambridge Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Metalürji bölümünde görevli ve aynı zamanda bilimsel projelere liderlik yapma (principal investigator - PI) kariyeri yolunda ilerleyen bir bilim adamıdır. Bu bağlamda yakın zaman önce Yeni Zelanda Christchurch’deki University of Canterbury’e yaptığı ziyaret sonrası proje liderliği konusunda https://www.nature.com’da yayımlanan değerlendirmes...