Müfit Akyos

18.900 km uzaktan bilim yönetmek

Thomas Bennett, Cambridge Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Metalürji bölümünde görevli ve aynı zamanda bilimsel projelere liderlik yapma (principal investigator - PI) kariyeri yolunda ilerleyen bir bilim adamıdır. Bu bağlamda yakın zaman önce Yeni Zelanda Christchurch’deki University of Canterbury’e yaptığı ziyaret sonrası proje liderliği konusunda https://www.nature.com’da yayımlanan değerlendirmes...

Ulusal yenilik sistemimizden beklentiler

Bütün ekonomi göstergelerinin, süreceği açık bir kriz dönemine işaret ettiği ülkemizde, azalan dışalım kalemleri içinde önemli oranda ileri teknoloji sınıfına giren ara mallarının olması, ilgili üretim alanlarımız için olumsuz sonuçlar doğurabileceği anlamına gelmektedir. Bu olumsuz ortamdan çıkış için bütün kaynaklarımızı etkin kullanmak zorundayız. Bu bağlamda yaklaşık on yıldır dışsatımda ileri...

Marifet iltifata tabidir

Yaşadığımız günlerde karşılığı olduğu tartışma götürse de “başarılı bir kimse, desteklenir, takdir edilir, övülürse daha iyi işler yapar (TDK)” anlamında kullanılagelen özlü bir söz. Elbette marifetin bilgi ve emek ürünü olması koşuluyla. Dergimizin ve bu köşenin okurlarının anımsayabilecekleri gibi 2015 yılından bu yana, ABD Ulusal Mühendislik Akademisi’nce 1995 yılından beri her yıl düzenlenen M...

Işık! Daha çok ışık!

2021 Herkese Bilim Teknoloji Dergisi için beşinci yılını doldurması nedeniyle önemli bir yıl oldu. HBT’nin 9 Nisan 2021, 263. sayının kapağında, “Neden Bilim?” sorusunun yöneltildiği seçkin bilim insanlarımızın resimleri YAŞASIN BİLİM! başlığıyla yer almaktaydı. Editör köşesinde ise “5 yıl önce Nisan ayında bizim de ne olacağını bilmediğimiz bir yolculuğa çıktık. ‘Bu ülkenin aydınlanma yolculuğund...

Bölgesel kalkınmada akıllı uzmanlaşma

AB içinde bölgesel kalkınmada akıllı uzmanlaşma (RIS3) uygulamalarının yaygınlaşması hatta tematik konularda (ör. tarımsal gıda) örneklerinin görülmesiyle, uygulama sonuçlarının gözden geçirildiği bir aşmaya gelindi. Ülkemizde şimdilik yalnızca kalkınma ajanslarının gündeminde olsa da yerel seçimler sonrası yeni yönetimlere kalkınmada yol gösterici bir metodolojik araç olabilme özelliği nedeniyle ...

Şimdi sıra sanayide!

Ülkemizin imalat sanayisindeki işletmelerin büyük bölümünü (%99) oluşturan küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ), işlendirmenin (istihdam) yaklaşık %60’dan fazlasını taşımalarına karşın katma değerdeki payları % 25 civarındadır. Finansal güçsüzlükleri ve finansman kaynaklarından yararlanma oranlarının düşüklüğünün yanı sıra düşük verimlilik, pazar ve sektör bilgisi yetersizliği, teknolojik bilgi y...

Toprak… Tohum… Su…

Oturduğumuz semtte çevresini “jiletli tel örgülerin” çevirdiği site bahçelerinden de olsa dört mevsimi çeşitli ağaç, çalı ve sarmaşıkların yapraklarının değişen renklerinden izlemekteyiz. Bu sitelerin arasında kalmış küçük bir arsanın güzelim doğal bitki örtüsü üzerinde ise toprağın değişimini, doğal ot, diken, çalılıklardaki yaşamı inşaat amaçlı sıyrılıncaya kadar izlemekteydik. Yazıyı yazarken k...

Mühendisler hep vardı

“Mühendislik lideri, parlak bir fikir veya buluşu yakalayan, değerini belirleyen ve ileriye götüren bir insandır.” Bernard M. Gordon Kapitalizmin pazar mekanizması içinde teknolojik ürünlerde yalnızca marka ve firma isimleri öne çıkartılıyor olsa da bunların gerisinde bilimsel bilgiyi teknolojiye ve ürüne çeviren mühendislerin var olduğu gerçeği değişmiyor. Ülkemiz özelinde nitelikli işgücünün değ...

Kamunun tersine yenilikçiliği!

Stratejiden ve sistematiklikten uzak olsa da savruk destekleme araçları ile ülkemizin yenilik sistemi esas olarak devlet tarafından fonlanmaya çalışılmaktadır. Devlet nerede ise kendisi dışında her alanda yenilik faaliyetlerini desteklemeye ve özendirmeye çalışmaktadır. Kamu siyasasının genel amacı vatandaşlarının refah ve yaşam kalitelerinin arttırılmasıdır. Bu amaca ulaşmak için kamu kurumlarını...