Müfit Akyos

Yerel kalkınma yerel yönetimlerin de görevidir

Şu andaki ülke yönetiminin kentler üzerindeki hakim ideolojisini oluşturan “kentsel rant” yaratma yaklaşımı bütün ülkeyi moral ve üretim ahlakı yönünden kemirmektedir. Her bir yerleşim biriminin önce üreterek ayakta kalabileceği yerel yönetimlerce ilkesel olarak benimsenmelidir. Her türlü üretim faaliyeti ve üretime dayalı kentli önerisi yerel yönetimlerin dikkatinde ve gündeminde olmalıdır. Hemen...

Yerel yönetimler kalkınma ilişkisi

Önceki yerel seçimler döneminde de o zamanki Cumhuriyet Bilim Teknoloji’de bir dizi yazı yayınlamışım. Örneğin “Yerel Yönetimlerde Yenilikçilik (CBT 13.12.2013) başlıklı yazımda, “çağdaş kentsel sorunlar büyük kentlerde, büyüme ve farklılıkların yönetilmesi ve küçük yerleşimlerde doğal kaynaklardan yerel ekonomiyi güçlendirecek bilgi ekonomisine yönelme olarak kendini göstermektedir. Bu gelişimler...

Toplum ve bilim politikaları

“Bilim politikası”, bilimin, “bilinmeyeni bulma” eylemini insanlığın ve toplumun yararına yönlendirmede ve geleceği belirlemede önde gelen bir aracıdır. Bilimin soru sorma ve kuşku duyma karakteristiğinin bir sonucu olan bilim yapanların bağımsız ve özgür olması gerekliliği veri olarak alındığında bilim politikaları nasıl oluşturulmalıdır? 1940-50’lerde askeri amaçların güdülediği bilim-teknoloji ...

Küçük Prens’in asteroidine yolculuk

Avrupa Uzay Ajansı, 67P Çuryumov-Gerasimenko kuyruklu yıldızını 30 yıl öncesinden izlemeye başlamış ve 14 yıl önce de incelemek üzere Rosetta uzay aracını fırlatmıştı. Yaklaşık iki yıl önce canlı yayınlarda heyecanla izledik 67P’yi, Rosetta’yı ve uzay araştırmalarında bir ilk olarak dünyadan 510 milyon kilometre uzaktaki kuyruklu yıldızın üzerine indirilen uzay modülü Philae’yı. 30 Eylül 2016’da i...

Yaşamı doğru yaşabilmek

Yaşamın her alanına farklı bakabilmek, herkesin gördüğünden farklı şeyler görüp yenilikçi çözümler üretebilmek öğrenmeyi, soru sormayı, bilinen veya hazır yanıtları kullanmayıp yeni ve yenilikçi yöntemler geliştirebilmeyi gerektiriyor. Bir de cesaret ve toplumsal sorumluk duymayı. Özellikle demokrasinin gelişmediği toplumlarda bunun karşılığı egemen güçlerle çatışma, dışlanıp her türlü haksızlığa ...

Üçüncü nesil geç kalkınan ülkeler

Geçmişi 18. yüzyıla kadar giden, teknolojiye dayalı gelişme çabalarında ülkeler, sanayi devrimini yakalayanlar (İngiltere), onları izleyen ‘birinci nesil geç kalkınan ülkeler’ (Almanya, Rusya, Japonya), ‘ikinci nesil geç-kalkınan ülkeler’ (Güney Kore, Tayvan, Singapur) ve potansiyel olarak geriden gelecek ve yakalama başarısı gösterecek ‘üçüncü nesil geç kalkınan ülkeler’ olarak sınıflanabilir.(1)...

Karanlığa bakmak: Yıldız turizmi

Samanyolu Gökadası (Milky Way Galaxy), içinde güneş sistemimizin de bulunduğu evrendeki milyarlarca (tahminen 100-400 milyar) gökadadan evimiz olanıdır. Gökadalardan yalnızca üçü uygun gökyüzü koşullarında çıplak gözle görülebilir. Bunlardan güney yarımküreden görülenleri dünyamıza 160.000 ışık yılı uzaklıktaki Büyük ve Küçük Macellan Bulutu’dur. Kuzey yarımkürede ancak iyi bir gözle ve çok karanl...

Barış, “matematik” bilmektir!

“Karmaşıklaşan ve sertleşen” uluslararası siyasi ve ticari ilişkilerin, güç kazanma ve alan kapatma çabalarına dönüştüğü günümüzde gücü temsil eden savaş endüstrisi (bilim - askeri – endüstriyel kompleks olarak okunmalıdır) dünyamız kaynaklarından en büyük payı almaya devam ediyor. 1800’lerden başlayarak bilimle teknolojik gelişmelerin karşılıklı etkileşimi giderek artmıştır. Bunun somut yansımala...

Yeni “araştırma merkezleri” kuruluyor!

Resmi Gazete’de yayınlanarak (25.7.2018) yürürlüğe giren ve OHAL’in yerine geçen 7145 sayılı kanunun 22. Maddesinde, kamu görevinden çıkartılan akademisyenlerden uygun bulunanların göreve iade edilmeleriyle YÖK görevlendirilmiş. Ancak bir koşulla, “… Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğrenim kurumlarına öncelik verilmek kaydıyla, YÖK tarafından kamu görevi...