Özlem Kayım Yıldız

Duysal sinir sisteminin işleyişindeki keşifler Nobel Ödülü getirdi

Karolinska Enstitüsü Nobel Kurulu 4 Ekim 2021’de 2021 Nobel Fizyoloji/Tıp Ödülü’nü duyu sistemindeki reseptörleri (alıcı) keşfeden David Julius ve Ardem Patapoutian’a verdi. David Julius, yanma duyusu ortaya çıkaran acı biberdeki capsaicini kullanarak derideki sinir sonlanmalarında ısıyı algılayan alıcıları, Ardem Patapoutian ise basıya duyarlı hücreleri kullanarak deri ve iç organlardaki mekanik ...

Göçmen çocukların gizemli hastalığı: Vazgeçme sendromu

Dea Gjinovci’nin 2020 yılında gösterime giren filmi Wake Up on Mars, İsveç’e göç eden Kosovalı ailenin çocukları Ibadeta ve Djeneta’nın yıllarca bitkisel yaşam benzeri bir tabloda kalmasını anlatır. Ibadeta ve Djeneta’nın kardeşleri Furkan, kız kardeşlerinin götürüldüğüne inandığı Mars’a yolculuk etmeyi ve onları eve geri getirmeyi planlar. John Haptas ve Kristine Samuelson tarafından yönetilen 20...

Havana Sendromu: Nörolojik bir antite mi kitlesel psikojenik bozukluk mu?

Birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Vietnam uçuşunun, olası varış yerinde 'anormal sağlık olayı' vakalarının bildirilmesi nedeniyle ertelendiği duyuruldu. Bahsi geçen 'anormal sağlık olayı', başka bir deyişle gizemli Havana sendromu, ilk olarak 2016 yılında bildirildi. Kasım 2016 ve Haziran 2018 yılları arasında Havana, Küba ve Guangzhou, Çin'deki A...

Alzheimer hastalığı tedavisinde tartışmalı yeni ilaç

Demans yani bunama, bellek ve diğer bilişsel yetiler, davranış ve günlük yaşam aktivitelerinde bozulma ile karakterizedir ve tüm dünyada ileri yaşlılarda engellilik ve başkalarına bağımlılığın en sık nedenlerinden biridir. Dünya üzerinde elli milyon demans hastası vardır ve nüfusun giderek yaşlanması nedeniyle her yıl bu sayıya yaklaşık on milyon insan daha katılmaktadır. Demans yalnızca hastalığa...

COVID-19, geniş araştırma: Beyinlerde ne gibi değişiklikler yaratıyor?

İngiltere Biyobankası (UK Biobank), İngiltere’de yaşayan, 40-69 yaş arası yarım milyondan fazla katılımcıya sahip, geniş ölçekli bir biyomedikal veritabanıdır ve kanser, kalp hastalıkları, inme gibi ciddi ve hayatı tehdit edici olabilen birçok hastalığın önlenmesi, tanısı ve tedavisi için çok sayıda araştırmaya kaynaklık ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı ve İskoçya Hükümeti’nin de aralarında bulu...

Bir başparmağımız daha olsaydı?

Sahip olunan zihinsel ve fiziksel yetileri arttırmak insanlara daima cazip gelmiştir. Tarihsel olarak çeşitli ilaçlar ya da teknolojik yöntemlerle insan ‘ögmentasyonu’ ya da yeti artırma çabası var olagelmiştir. Pete Moore’un deyimiyle ‘doğal veya yapay yöntemlerle insan vücudunun mevcut sınırlılıklarını geçici veya kalıcı olarak aşmayı amaçlayan tüm girişimler’ olarak tanımlanabilecek bu yeti art...

‘COVID-19’u son pandemi yapmak: Bu mümkün mü?

12 Mayıs 2021’de Bağımsız Pandemi Hazırlık ve Yanıt Paneli, ‘COVID-19’u son pandemi yapmak’ adlı bir rapor yayınladı (https://theindependentpanel.org/). Panel’in başkanları Liberia eski Başbakanı Ellen Johnson Sirleaf ve Yeni Zelanda eski Başbakanı Helen Clark. Mayıs 2020’de Dünya Sağlık Meclisi, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı’na (DSÖ) pandemiye verilen uluslararası yanıtın bağımsız, tarafsız ve ayrı...

COVID-19 ile ilişkili sinir sistemi bozuklukları

Hastaların %33,62’sine nörolojik veya psikiyatrik bir tanı kondu Esas olarak bir solunum yolu enfeksiyonu tablosu oluşturan COVID-19 etkeni SARS-CoV-2’nin, aralarında sinir sisteminin de bulunduğu birçok sistemi etkileyebildiği bilinmektedir. COVID-19 geçiren 236.379 kişinin altı aylık geriye dönük değerlendirmesi, hastaların %33,62’sine nörolojik veya psikiyatrik bir tanı konduğunu, bunların %12,...

Pandeminin geleceği

Çin’de nedeni bilinmeyen zatürre vakalarının bildirilmesinin üzerinden 458, Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilanının üzerinden 387 gün geçti. 2 Nisan 2021 itibarıyla Dünya üzerinde 130.133.810 kişi SARS-CoV-2 ile enfekte oldu, 2.838.716 kişi ise COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu süre içerisinde ülkeler ve toplumlar pandemiden değişken düzeylerde etkilendiler; bazı ülkelerde toplum içerisind...