NDS’de IFEA işbirliğiyle Kolokyum

Duyuru ve Etkinlikler

Notre-Dame de Sion (NDS) Fransız Lisesi, ünlü besteci Franz Liszt’i dönemi ve dönemine etkisi bağlamında anmak için, 13 Mart-10 Mayıs günleri arasında Châteauroux Lisztomanias Festivali (Fransa) ile işbirliğiyle NDS Galeri ve konser salonunda İstanbul Lisztomanias Festivali gerçekleştiriyor. Sergi, uluslararası kolokyum, dört konser ve bir gösterinin yer aldığı festival halka açık olacak.

Uluslararası ve disiplinlerarası kolokyum, 15-16 Mart günleri arasında dört oturumda "Tanzimat Karşısında Yazarlar, Müzisyenler ve Sanatçılar: Estetik ve İdeolojik Tartışmalar" ana başlığıyla NDS ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü işbirliği ile gerçekleşecek.

Paris CNRS’den Sarga Moussa ve Nicolas Dufetel’in bilimsel danışmanlığı ve moderatörlüğündeki kolokyum, Yann de Lansalut (NDS Müdürü)’nün açış konuşmasıyla 15 Mart Cuma günü 09:30’da, NDS Gösteri Salonu'nda başlayacak. Farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacılar, Edhem Eldem, Nurmelek Demir, Aylin Koçunyan, Christophe Corbier, Daniel Lançon, Timur Muhidine, Christine Peltre, Zeynep İnankur, Zeynep Çelik, Emre Aracı bildiri sunacaklar. Fransızca ve Türkçe eşzamanlı çeviri olacak. 


Program:

15 Mart 2019 / Cuma

09:20 -
Yann de Lansalut (Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi Müdürü): Açılış Konuşması
Sayın Eric Soulier’nin Konuşması (Kültür / Eğitimsel ve Bilimsel Kooperasyon Müsteşarı, Türkiye’nin Fransa Büyükelçiliği)
Nicolas Dufetel ve Sarga Moussa: Tanzimat karşısında Yazarlar, Müzisyenler ve Sanatçılar: Araştırmaya dair Bakış Açıları

I. Oturum: Tanzimat'ın siyasi ve toplumsal bağlamı

09:45 - Edhem Eldem (Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul/Collège de France): Giriş Konuşması
10:15 - Nurmelek Demir (Ankara Üniversitesi) : Türk Modernleşmesinin Bir Manifestosu: Mustafa Fazıl’ın Sultan Abdülaziz’e Mektubu (1866)

 - Ara -

11:15 - Aylin Koçunyan (Notre-Dame de Sion/CETOBAC)Tanzimat, Sanat ve Mevzuat: Birkaç Durum Değerlendirmesi
12:00 - Christophe Corbier (CNRS-IReMus)Helenizm ve Tanzimat. Fustel de Coulanges’dan Hubert Pernot’ya Sakız Adası’ndaki Fransız Gezginler

II. Oturum: Edebiyat

14:30 - Daniel Lançon (Grenoble Alpes Üniversitesi): Romantik Dönem Sonunda Türkiye’ye Sığınmış Bir Prenses: Osmanlı İmparatorluğu’nun İlk Yeniden Düzenlenme Süreci Bağlamında Cristina di Belgiojoso
15:15 - Sarga Moussa (CNRS-THALIM)Flaubert İstanbul’da veya Eleştirel Bir Oryantalizmin İnşası
16:00 - Timur Muhidine (INALCO)İlginç Müzikseverler: Müzik Karşısında 19. Yüzyıl Türk Yazarları

16 Mart 2019 / Cumartesi

III. Oturum: Sanat ve mimari tarihi

10:00 - Christine Peltre (Strasbourg Üniversitesi)Osmanlı İmparatorluğu ve 19. Yüzyıl Fransız Sanat Çevresi veya Bir İmgenin Devamlılığı
10:45 - Zeynep İnankur (Mimar Sinan Üniversitesi)Tanzimat’tan Sanayi-i Nefise Mektebi’ne
11:30 - Zeynep Çelik (New Jersey Teknoloji Enstitüsü)Geç Osmanlı Mimarisi üzerine Düşünceler

IV. Oturum: Müzik

14:00 - Emre Aracı: Diğer Donizetti: Sultan Müziklerinin Ustası
14:45 - Nicolas Dufetel (CNRS-IReMus) :Alfred Roland’ın (1845-46) Kırk Dağlı Şarkıcısının Osmanlı Serüveni

- Ara -  

15:45 - Ömer Eğecioğlu (Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara) : Liszt’in Öğrencisi İstanbullu « Der Paşa »: Faik Bey Franz Della Sudda’nın Hikâyesi (1859-1940)
16:30 - Géza Dávid (ELTE University, Budapest) – Lajos Gracza ( Liszt Archives Budapest - Göppingen): 19. Yüzyıl Osmanlı-Macar Müzik Bağlantıları: Liszt’in İstanbul’a Gelişi ve İki Marş
17:15 - Sarga Moussa ve Nicolas Dufetel: SONUÇ