Yerküre

Cambridge'den Emeritus Prof. Dan McKenzie yaşayan en büyük yerbilimcilerden biri. Yerbilimleri konusunda Nobel muadili sayılan Crawfoord Ödülü sahibi olan Dan McKenzie, yeryüzünü meydana getiren plakaların milyonlarca yılda nasıl oluştuğunu, bunların birbirine göre göreceli hareketlerini ve bu hareketin sebebini ortaya koyan çok önemli araştırmalara imza attı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin dave...

Deprem gerçeği ile yaşamak zorunda olduğumuz kadar binaların depreme uygun şekilde inşa edilmesi ve güçlendirilmesi de zaruri. Peki ama ne yapmalı? Önümüzde çok güzel bir örnek var: Japonya! Yazı, umarız ki ülkemizdeki karar alıcılar üzerinde etkili olur. 7,2 büyüklüğündeki Büyük Hanşin Depremi, 17 Ocak 1995’te Japonya’nın batısındaki yoğun nüfuslu Kansai Bölgesi’ndeki Kobe kentini vurmuştu. Sarsı...

Bering boğazındaki deniz seviyesinin yeniden yapılanmasına dayanan bir çalışma, Asya’yı Kuzey Amerika’ya bağlayan Bering Kara Köprüsü’nün yaklaşık olarak 37.500 yıl kadar önce yani son buzul çağının zirvesinden 10.000 yıl önce oluştuğunu gösterdi. Bulgular, buz tabakalarındaki büyümenin ve bunun sonucunda da deniz seviyesindeki düşüşün, şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde gerçekleştiğini ortaya k...

Son analizler, Antarktikteki kalın buzun altında dev bir akarsu sisteminin bulunduğunu gösterdi. Bu buzaltı nehirlerin en uzunu 460 km uzunluğunda ve erimiş buzu kıyıya taşıyor. Aslında Grönland’daki kalın buz tabakasının altında göller, nehirler ve dev bir kanyonun bulunduğu biliniyordu. Bu buzaltı suları, buzun yüzeyinde oluşan çatlaklar ve deliklerden serbest kalan ve denize doğru akan erimiş b...

Düzce’deki depremin İstanbul’u yüklemeyeceği doğru değildir. Gerek artan sayıdaki tâli faylar, gerekse de meydana gelen plâstik yamulma, eninde sonunda İstanbul güneyinden geçen ana ötelenme hattında birleşerek korkulan büyük İstanbul depremini yaratacaktır. İstanbul doğusunda ne kadar çok deprem olursa, İstanbul güneyindeki büyük fay o kadar yüklenecektir. 23 Kasım 2022 Düzce Depreminin Gelecekte...

Dünyamızda 6000 kadar mineral var. Bunlar çeşitli yollardan oluşmuşlar. Araştırmacılar şimdiye kadarki en kapsamlı veri bankası için 57 farklı “reçeteyi” bir araya getirdiler. Minerallerin yüzde 40’ı en az iki farklı türde oluşabiliyor. Ancak su olmadan minerallerin sadece küçük bir kısmı oluşabilirdi diyor araştırmacılar. Her elmas aynı değildir. Dış görünüşleri benze de tamamen farklı şekilde ol...

Bundan 35 milyon yıl kadar önce Avrupa ve Asya arasında üçüncü bir kıta yer alıyordu. Fosil buluntularından anlaşıldığı gibi bu kara parçası kendine özgü, egzotik bir yaşam dünyası barındırıyordu. Bir buz devri sırasında deniz seviyesi düşünce Asya’dan Avrupa’ya kara köprüleri oluştu ve hayvanlar dünyası birbirine karıştı. Balkanadolu’nun kalıntıları Avrupa ve Önasya ile kaynaşarak günümüzdeki Bal...

Ekinoks, yılda iki kez güneş ışınlarının Dünya üzerinde Ekvator’a dik olarak geldiği günleri ifade eder. Bu günlerde gece ve gündüzün süresi birbirine eşitlenir. İşte ekinoks ile ilgili ilginç bilgiler: 1- Güney’de ve Kuzey’de işler farklıdır Bizim gibi Kuzey Yarıküre’de yer alan ülkeler için 20 Mart Bahar ekinoksudur. Oysa Güney Yarıküre’dekiler için durum farklıdır, tam tersidir. Biz ilkbahar ay...

Başlangıçta dünyamız olasılıkla ince bir okyanus kabuğuna sahip bir su gezeniydi. Ancak bir süre sonra yer kabuğu bazı yerlerde kalınlaştı ve giderek granit halini aldı ve ilk kıtasal kabuk kısımları oluştu. Ve daha sonra ise okyanustan ilk kara kütleleri yükseldi. Bununla birlikte tüm bunların ne zaman geliştiği tartışmalıdır. Mesela eski kayaçların izotop verileri, jeokimyasal madde dolaşımların...