Doğan Kuban

Türkiye’nin temel krizi ve eğitime çağdaş nitelik

Bütün diğer Müslüman devletler gibi Türkiye de sürekli bir kriz ülkesidir. Osmanlı İmparatorluğu tek sömürge olmayan İslam Devleti olmasına karşın başkenti ve ülkenin yarısı işgal edilerek yok oldu. Osmanlı İmparatorluğu hiç sömürge olmadan yok oldu. Bu, Türk ulusunu yücelten bir söylemdir. Avrupa’nın hasta adamından bugünkü çöküntüye nasıl geldik? Oysa bütün İslam dünyasında tek laik, demokratik ...

Sağ-Sol

Sevgili Okurlar, Osmanlı kültürünün gelişmemesine, Fatih’in İstanbul’u fethinden sonra tahta geçen Beyazıt’ın neden olduğunu düşünmek doğru olabilir. Sultan Beyazıt tarafından Avrupa kültür kapılarının, mollalara uyarak kapalı tutulması bugünkü tutuculuğun ilk temeli olabilir. Cem Sultanın öldürülmesi de bunun bir işareti sayılabilir. Resim ve heykel yasaklanınca Osmanlı kültürü dünya sanat tarihi...

21. yüzyılın cehaleti

21. yüzyıl cehaleti, kısaca, bilim ve teknolojide bilgi kıtlığı, gelişmemişliğidir. 1995’te UNESCO başkanı jeolog Federico Mayor ve jeofizikçi Augusto Forty ve bir kaç bilim insanı ‘Science and Power’ adlı bir kitap yazmışlardı. Kitabın Federico Mayor tarafından yazılan son bölümünde bu cehaletin öğelerini açıklayan tanımlar vardır. Bu yüzyıl ortalarında oluşabilecek ve, İslam ülkelerine yönelecek...

21. yüzyıl kimliğini tanımlamak

Türkiye kendini Avrupa’ya katılarak tanımlamayacak. Türkiye olduğu için katılacak. Türkiye’nin Avrupa’ya hangi koşullarla katılacağı sorunu politik bir sorundur. Görünüşe göre katılacağı da yok. Bu birleşme zor olsa da biz dünya ile sandığımızdan daha yapışığız. Dünyadan nerede ayrıldığımızı kendimize soruyor muyuz? Eğitim alanında böyle bir sorun yok; turizm alanında böyle bir sorun yok; varlığı ...

5 soru 5 yanıt

Her zaman, ilgili bir aydından sorular gelirse sevinirim. Çünkü bilginin yayılmasının temel mekanizması soru sormaktan başlar. Soru ve yanıtlar uygarlık kasasını doldurur. Soru 1- Cumhuriyet hangi sorunları başarıyla çözdü; eğer azınlıkları dışarı göndermeseydik daha iyi olmaz mıydı? Yanıt: Yurt dışına çıkarmamak çok iyi olurdu. İnsanların yurtlarından zorlanarak ayrılması insanlık ve uygarlık dış...

21. yüzyıl köleliğine kırsal kültür köprüsü

Eğitim sayısal olarak Osmanlı geçmişine göre olağanüstü ileri. Gösterişi de güzel. Fakat entelektüel düzeyi, bilimsel içeriği, öğretim örgütlenmesi dünya ortalamasının altında. Üstelik öğretim üyeleri icazetlerini neredeyse Amerika’dan almak zorunda. Sanatımız dünya pazarına hiç çıkamıyor, sadece birkaç musiki virtüyözümüz var. Felsefe ise dışlanmış bir konu. Kırsal kültürün üst düzey temsilcileri...

Göksu mesiresine ne oldu?

Sevgili okuyucular, Türkiye’de para kazanma hırsı ile ters düşen en önemli ulusal miras, kentlerin 500 yıl içinde birikerek kültürel varlığını kanıtladığı mimari ve onların oluşturduğu kent dokusu ve kent içi ve dışı siluetlerdi. 1970’den başlayarak bu mirası yok ettik. Bu olgu Türkiye’nin uygar ülkeler arasındaki konumunu olumsuz etkileyen önemli bir cehalet katsayısıdır. Toplumum kendi tarihini ...

Uygarlık özgür olmakla başlar, ya da olmaz!

Winston Churchill İngiltere’yi Doğu’dan ayıran uygarlığı şöyle tanımlıyordu: “Sivillerin düşüncelerinin egemen olduğu bir toplum. Bu şiddetin, savaşçıların ve despot şefler idaresinin, askeri kışlalar, kamplar ve savaşların, isyan ve zorbalığın yerini, yasaları yapan bir parlamento, o yasaları uzun zaman uygulayan bağımsız mahkemelerin aldığı bir sistemdir. Uygarlık budur. Ve onun toprağında özgür...

Bizim insanlarımız…

Daha önce yazdıklarımla örtüşen konuları gündeme getiriyorum. Bu tekrar, kendimi yinelemekten çok dünyanın her köşesindeki bilim insanlarının her geçen gün aynı konuları deşmelerinden kaynaklanıyor. Bu benim yaşımdaki (94) bir ihtiyarı korkutmuyor. Bizim toplumu da ilgilendirmiyor. Ne var ki Türk halkı başına gelmesi olası gelişmelere ilgi duyacak bir bilgi düzeyine bir türlü ulaşamıyor. Burada ne...