Doğan Kuban

Türkiye’nin temel krizi ve eğitime çağdaş nitelik

Sevgili okuyucular; Bütün diğer Müslüman devletler gibi, Türkiye de sürekli bir kriz ülkesidir. Osmanlı İmparatorluğu tek sömürge olmayan İslam Devleti olmasına karşın başkenti ve ülkenin yarısı işgal edildi. Osmanlı İmparatorluğu hiç sömürge olmadan yok oldu. Bu, Türk ulusunu yücelten bir söylemdir. Avrupa’nın Hasta Adamı’ndan bugünkü çöküntüye nasıl geldik? Oysa bütün İslam dünyasında tek laik, ...

Ya çağdaş teknoloji ortaklığı ya ekonomik kölelik

Çağdaş kapitalizmin bütün dünyanın artık farkına vardığı çöküşünü örtmek için çıkardığı yaygaranın dozu, her çeşit uyuşturucu sürümünden daha yoğundur. Bu yaygaranın başlıca öğeleri reklam ve politik söylemdir. Bunlar örtüşerek çağdaş insanın beynini ütüleyen ve onu, güya daha çağdaş bir geleceğe götüren yönlendirici propagandalardır. Örneğin Otomobil sahibi olmak sizi özgürleştirebilir. Bir otomo...

Toplum değişim ve çağdaşlaşma için gereken güce sahip…

Biz toplumdan, sınıflarından, halktan söz ettiğimiz zaman, karşımızda hiç tanımadığımız insan karakterleri, ilişkiler yahut da soyutladığımız tipler çıkar ve bunlar da zaman içinde yer değiştirip köyden kente, ırgatlıktan inşaat işçiliğine girerek kendileri hakkında var olduğunu sandığımız sınıfsal niteliklerin hiç birine sahip olmadan sınıf değiştirirler. Fakat bu sınıf değiştirmenin hesabını kim...

Bize tamamen farklı koşullarda, yeni bir öncü ve yaratıcı sınıf gerek

Atatürk’ün de vurguladığı gibi en kuvvetli olduğumuz zaman Cumhuriyeti ilan ettiğimiz gündü. 700 yıllık ortaçağ kapısını o gün kapattık. Cumhuriyet üzerine konuşmalar ise, klişeler dışında herhangi bir ideoloji içermiyor ve toplumun çağdaşlaşma gereksinimlerini de asla karşılamıyorlar. Söz dalaşı düzeyinde kültür ve bilim adeta üstü kapalı bir küfür niteliği taşıyor. Geleceğimizi şekillendirecek p...

Dünya ile birlikte mi, yoksa köle olarak mı yaşamak istiyorsunuz?

Gelişmemiş toplumlar kendileri inanmasalar da evrensel cehaletin pençesinde kıvranıyorlar. 14. yüzyıllara kadar uzanan Avrupa Rönesans düşüncesine Osmanlı imparatorluğu katılmadı. Avrupa’nın bilimsel ve sanatsal uygarlığı, 17. yüzyıldan bu yana çağdaş Avrupa’yı tanımlıyor. 19. ve 20. yüzyıllar çok büyük savaşların etkisiyle bir yandan uygarlığı savunurken, öte yandan silah üreten bir 20. yüzyıl şe...

Çin ve biz…

8.5 milyar dünya insanın arasında hâlâ atom bombası yapmayı düşünen kaçıklar var. İnsanların hepsi değişik koşullarda yaşamaz ama kapı komşunuz olabilir. Bu kapı komşuları arasında Türkiye’deki gibi dünya cahili milyarder köylüler de var. Ve bugün milyonların halüsinasyonları yanınıza kapı komşusu olarak bir köylüyü getirebilir. Bütün bu insanların bölüştükleri tek şey hayaldir. Öyleyse milyonlarc...

Salgın, İnsan, Toplum

Bugün vaktinin çoğunu ister evde hapis ister çalışmak zorunda olsun, düşündükleri aynı; önce hastalık ve ölüm, sonra yaşayacak gelir ya da maaş, en sonda da öldükten sonra kalanların ne yapacakları… Fakat bunlardan daha korku verici olan, bu beklenmeyen hastalık ve ölüme çarenin hemen bulunamaması ve günler geçtikçe korkunun artması, dünya çapında salgının yayılması. İzmir’deki deprem, yayılan sal...

Kapitalizm cehaletle örtüşünce

Türkiye’de son dönemlerdeki gelenekçi söylemle, yaşam ve insanların davranışları arasında hiçbir ilişki kalmadı. Bunun nedeni tüketmek için sokağa çağrılan insanların, oyun oynamaya çağrılan küçük çocuklardan hiç farkı kalmamış olmasıdır. Bunun Müslüman olmak ya da olmamakla ilişkisi yok! Sokağın bu çağrısı allı pullu panayırlar gibi süslenmiş alışveriş ortamı, büyük alışveriş merkezleridir. İslam...

Kadının özgürlüğü (Emancipation)

1943’te Yüksek Mühendis Mektebi’ne giren çoğu Anadolu’dan gelen lise mezunlarının öğrendikleri bu Fransızca sözcük, Osmanlı çağında olmayan bir toplumsal özellik olarak çok ilgimizi çekmişti. O yıllarda, Cumhuriyeti anlamaya ve yaşamaya başladığımız dönemde, kadının özgürlüğü, rejimin temel ilkelerinden biri idi. Kadın demek toplum nüfusunun yarısı demekti. Kadının özgürlüğü insanların tümünün özg...