Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları: 1960’lı ve 1970’li yıllarda sinema

Duyuru ve Etkinlikler
Ankara Tarih Vakfı’nda Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Aynülhayat Uybadın 26 Kasım Cuma günü 19.00’da “1960’lı ve 1970’li Yıllar Türkiye’sindeki Sinema Deneyimlerini Hatırlamak” başlıklı bir konuşma yapacak.

Uybadın, “Sinemaya gitmenin film tüketiminin ötesine geçen pek çok anlamı vardır. Haftada en az bir kere sinemaya gidilen 1960-1980 yılları arası dönemde izleyiciler filmlerle, yıldızlarla ve sinema mekânlarıyla yoğun bir ilişki içindeydi. Evvel zaman izleyicileriyle olan sözlü tarih görüşmeleri sırasında sıklıkla dile getirildiği gibi “sinemanın bir olayı vardır.” Hem “sıradan” hem de “sıra dışı” olarak nitelendirilen bu “sinema hadisesi”, her bir izleyici için farklı amaçlarla ve farklı biçimlerde gerçekleşmiştir” diyor.

Uybadın’ın konuşması, toplumsal ve kültürel mübadelenin bir mekânı olarak sinemanın gündelik hayattaki rolü nedir? Tarihsel açıdan bakıldığında izleyicilerin farklı sinema deneyimleri bize ne anlatır? Sinema tarihyazımında sözlü tarihin olanakları ve tuzakları nelerdir? gibi sorulardan hareketle 1960’lı ve 1970’li yıllardaki sinemaya gitme deneyimlerinin nasıl hatırlandığına odaklanarak farklı izleyicilik deneyimlerini, yeni sinema tarihini, sözlü belgeler ve duygular meselesini tartışmayı hedeflemektedir.

Aynülhayat Uybadın. İstanbul doğumlu. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitede Felsefe ve Pedagoji eğitimi aldı. Yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi, doktorasını ise “1960’lı ve 1970’li Yıllar Türkiye’sindeki Sinemaya Gitme Deneyimlerini Hatırlamak” (2021) başlıklı tezi ile Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Anabilim Dalı’nda tamamladı. Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır ve aynı zamanda Kültür, Sanat, İletişim lisans dersini vermektedir. Çeşitli projelerde sözlü tarih görüşmesi ve saha çalışması yapmıştır. Ağırlıklı çalışma alanları izleyici araştırmaları, sinema tarihi, sözlü tarih, bellek çalışmalarıdır. Bu alanlarda hazırladığı kitap bölümleri, makaleleri, sunumları ve projeleri vardır. İki yıllık bir sözlü tarih projesinin çıktısı olan “Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı: Bir Yemek Antropolojisi” (Kübra S. Yüzüncüyıl, Suavi Aydın ve Arif Bilgin ile birlikte - YKY, 2021) kitabının da araştırmacı yazarlarındandır.