Melih Baş

TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı

TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) önderliğiyle -özellikle 2018’de kurulan TİM Kadın Konseyi’nin öncülüğüyle-  , Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri (İTHİB) tarafından “ Türk Tekstil Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı” açıklandı. Bu açıklamada Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat düzenlemeleri ışığında dışsatımcılarımızın yarışmacı kalabilmek için düşük karbonlu bir üretim modeline geçme...

Dünya yaratıcılık ve yenileşim günü (21 Nisan 2021)

Covid-19 küresel salgını nedeniyle maruz kaldığımız farklı karantina biçimleri ve süreleri bir yılı aştı. Sahi bu arada kullanageldiğimiz karantina sözcüğünün kökeninin İtalyanca 40 sayısı anlamına gelen  “quaranta” sözcüğünden geldiğini anımsayalım. Venedik Cumhuriyeti’nde kente gelen tecimsel gemiler kente salgın hastalık bulaşmasın diye 40 gün açık denizde bekletilirmiş. Böyle bir giriş yapmamı...

Plastik kirliliğiyle mücadele için Antroposenle yüzleşmek

Ian Angus’un “Antroposenle Yüzleşmek” kitabını okurken, birden 15 Mart geldi çattı. Uluslararası Tüketiciler Örgütü (CI) her yıl 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü’nde (DTHG) bir ana tema ile tüketim bilinci ve tüketici hakları konusunda farkındalık yaratmaya çalışır. Kişisel olarak örgütsel yapısında yer aldığım (Genel Başkan Yardımcılığı da yaptığım) TÜKODER de bu şemsiye altındadır. Sanırım ge...

Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Konferansı 2020 Sonuç Bildirgesi’ne Bakış

Geçtiğimiz günlerde (24-26 Aralık 2020) tarihlerinde Rating Academy tarafından online olarak düzenlenen ISLC2020 ( Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Konferansı – Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ) , toplam 40 davetli konuşmacı, 5 ayrı panelde 20 panelistin sunumu ve 67 bildiri sunumu ile gerçekleştirildi. Kişisel olarak Konferans’ın hem Eşbaşkanlığını yürüttüğümü hem de “Yeşil Finans” başlıklı bir...

Sağlık ve sürdürülebilir kalkınma

GİRİŞ YERİNE: DÜNYA KALİTE GÜNÜ (DKG)  Birleşmiş Milletler 1990 yılında kalitenin gönenç artışına ve kurumsal gelişmeye katkısı konusunda dünya çapında farkındalığı arttırmak amacıyla her yıl kasım ayının ikinci perşembe gününün Dünya Kalite Günü olarak kutlanması kararı almıştı. Her yıl bir ana tema ile kutlanan kalite günlerinin son yıllardaki ana temaları da şöyleydi: 2019 Kalitenin 100 Yılı (C...

İstanbul Sanayi Odası 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda teknoloji faaliyetleri

İstanbul Sanayi Odası 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda teknoloji faaliyetleri Geçtiğimiz aylarda sırayla önce İSO Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (BBBSK) sonra da İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İBBSK) çalışmalarına ilişkin raporlar yayınlandı. Finansal göstergelerin (satış hasılatı, kâr, kârlılık, verimlilik) yanısıra kimi başka bölümlerin de yer aldığı bu iki raporda 2013 yılından bu yana ...

Dünya Sürdürülebilir Gastronomi Günü (DSGG)

2016 yılında UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) ve FAO’nun (Gıda ve Tarım Örgütü) eşgüdümünde Birleşmiş Milletler’in çeşitli kuruluşları, kimi ulusal ve uluslararası örgütler ve de demokratik kitle örgütlerinin çabasıyla sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak ve farkındalık amacıyla 18 Haziran DSGG olarak belirlenmiş. Sürdürülebilir gastronomi hususu Birleşmiş Milletler Sürdü...

Doktorlarda diğerkâmlık ve Dr. Selahattin Yaman

İçinde yaşadığımız COVID -19 salgını sürecinde en çok takdir edilen mesleklerden biri(ncisi) oldu tıp mesleği mensupları. Hekimiyle, hemşiresiyle, hastabakıcısıyla gerçekten özveriyle çalışmaktadırlar. Bu insanların davranışlarının davranışbilimsel kavramlandırması nedir acaba? Araştırmalarımızda Tiffany Watt Smith’in Duygular Sözlüğü’nde en uygun sözcüğün “diğerkâmlık” olduğu gözümüze ilişti. Diğ...

Hoş geldin Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü!

Genelde 17 Nisan gününü içine alan biçimde bir hafta olarak kutlanan bir hafta vardı. Anımsatmak istediğimiz Verimlilik Haftası. Bu yıl ne yazık ki, bu hafta kutlan(a)mıyor. Yok sandığınız gibi COVID sorunu nedeniyle değil. Haftanın sahibi Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü sizlere ömür, eşdeyişle attaya gitti! Attaya gitmek deyimini ölümü eşdeyişle yokolmayı yakıştıramadığımız özneler ya da nes...