Melih Baş

Yeşil Gelecek Endeksi 2023 ve Türkiye

Yeşil Gelecek Endeksi (YGE)  MIT Technology Review Insights tarafından yürütülen bir araştırma izlencesi olup, sponsorları da Kyndrl, Intel ve Iris Ceramica Grup’tur. Araştırmada derinlikli ikincil veriler kullanıldığı gibi, iklim değişikliği, yeşil enerji ve karbonsuzlaştırmaya olanak sağlayacak teknolojiler konularında küresel uzmanlar ile mülakatlar da yapılmaktadır. Araştırma kapsamına alınan ...

Mutluluk ekonomisi: Ölçümler ve Türkiye

2017'de yayınlamış olduğumuz yazı, “Mutluluğun Çerçevesi İyi Yaşam Unsurları” başlığını taşıyordu, gidip onu da okuyabilirsiniz öncelikle. Bu yazı da onu tamamlayıcı bir yazı olacaktır. Acaba mutluluk nasıl gerçekleşir? Herkesin istediği mutluluğun gerçekleşmesi ‘her şeyin gönlünce olması’ ile olanaklı mıdır? Bu “her şey” nelerdir? Başlıkta vurguladığımız bu bağlamda bir tartışmadır. Şimdi teknik ...

2022 Cam Yılı’nın ardından

2023’e girdiğimiz bu günlerde geride bıraktığımız 2022’de neler olduğu konusundaki yazılar ve derlemeler içinde fazlaca göremediğimiz bir konu vardı: 2022 Cam Yılı. Uluslararası Cam Komisyonu (ICG), Cam Dernekleri (CGA) ve ICOM-Glass, camın bilimsel, ekonomik ve kültürel rollerini vurgulamak için 2022'yi Birleşmiş Milletler Uluslararası Cam Yılı olarak ilan etmişti. Kimi kuruluşlar modern çağa “Ca...

TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı

TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) önderliğiyle -özellikle 2018’de kurulan TİM Kadın Konseyi’nin öncülüğüyle, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri (İTHİB) tarafından “ Türk Tekstil Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı” açıklandı. Bu açıklamada Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat düzenlemeleri ışığında dışsatımcılarımızın yarışmacı kalabilmek için düşük karbonlu bir üretim modeline geçmeler...

Plastik Yönetim Endeksi 2021

Economist Impact ve Nippon Vakfı’nın ortak insiyatifi olan Back Blue tarafından “Plastic Yönetimi Endeksi : Plastiklerin sürdürülebilir kullanımı ve etkili yönetiminin değerlendirilmesi” (PMI 2021) adlı bir rapor yayınlandı. (meraklısı için bağlantı adresi şöyle: https://backtoblueinitiative.com/plastics-management-index-whitepaper/) NASIL BİR ENDEKS? Derecelendirmede bir ülkenin plastikler optima...

TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı

TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) önderliğiyle -özellikle 2018’de kurulan TİM Kadın Konseyi’nin öncülüğüyle-  , Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri (İTHİB) tarafından “ Türk Tekstil Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı” açıklandı. Bu açıklamada Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat düzenlemeleri ışığında dışsatımcılarımızın yarışmacı kalabilmek için düşük karbonlu bir üretim modeline geçme...

Dünya yaratıcılık ve yenileşim günü (21 Nisan 2021)

Covid-19 küresel salgını nedeniyle maruz kaldığımız farklı karantina biçimleri ve süreleri bir yılı aştı. Sahi bu arada kullanageldiğimiz karantina sözcüğünün kökeninin İtalyanca 40 sayısı anlamına gelen  “quaranta” sözcüğünden geldiğini anımsayalım. Venedik Cumhuriyeti’nde kente gelen tecimsel gemiler kente salgın hastalık bulaşmasın diye 40 gün açık denizde bekletilirmiş. Böyle bir giriş yapmamı...

Plastik kirliliğiyle mücadele için Antroposenle yüzleşmek

Ian Angus’un “Antroposenle Yüzleşmek” kitabını okurken, birden 15 Mart geldi çattı. Uluslararası Tüketiciler Örgütü (CI) her yıl 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü’nde (DTHG) bir ana tema ile tüketim bilinci ve tüketici hakları konusunda farkındalık yaratmaya çalışır. Kişisel olarak örgütsel yapısında yer aldığım (Genel Başkan Yardımcılığı da yaptığım) TÜKODER de bu şemsiye altındadır. Sanırım ge...

Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Konferansı 2020 Sonuç Bildirgesi’ne Bakış

Geçtiğimiz günlerde (24-26 Aralık 2020) tarihlerinde Rating Academy tarafından online olarak düzenlenen ISLC2020 ( Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Konferansı – Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ) , toplam 40 davetli konuşmacı, 5 ayrı panelde 20 panelistin sunumu ve 67 bildiri sunumu ile gerçekleştirildi. Kişisel olarak Konferans’ın hem Eşbaşkanlığını yürüttüğümü hem de “Yeşil Finans” başlıklı bir...