Müfit Akyos

Önce çocuklar ve gençler

Geleceğimizi ilgilendiren ve yanıtlanması gereken temel sorulardan birisi, “21. yüzyılın sosyal ve ekonomik sorunlarına karşı bilgi ve becerinin nasıl geliştirileceğidir”. Yeniliğin esasını oluşturan insan kaynağının öğrenme ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi eğitim sistemi içinde ele alınan temel bir konudur. İster geleneksel teknolojilerin isterse de yeni teknolojilerin kullanımı tanımlı b...

Bir teknopark ve bir filiz firmanın görüşleri

HBT’nin 15. sayısında "Girişimcilik ve filiz firma (start-ups) miti" başlıklı yazıda yenilik ekosistemi ve girişimcilik ekosistemi uluslararası uygulamalarıyla irdelenerek "Biraz da yapay ortamlarda büyütülmeye çalışılan yenilikçi küçük firmaların ekonomiye katkıda bulunabilmeleri için kullanamayacakları miktar ve çeşitlilikte fonlanmasından önce iyi yönetilen bir yenilik ekosistemine gerek vardır...

Merak yoksa hiçbir şey yoktur…

İnsanlığın beş duyusu ile başladığı merak yolculuğu günümüzde atom altı parçacıklardan ışık yılı boyutuna uzanan bir uzamda devam ediyor. Okyanusların derinliklerinden uzayın sonsuzluğuna kadar her noktaya merakla bakmaya, araştırmaya, sorularına yanıt aramaya çalışıyor insanoğlu. 29 Nisan 2016’da kozmolog Stephen Hawking’in de katılımıyla "Breakthrough Starshot” isimli bir projenin duyurusu yapıl...

Bilim Teknoloji ve Yenilik (BT/Y) sistemimize sorular

1990 yılından bu yana Türkiye BT/Y alanında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu 25 yılın son 13 yılı bugünkü iktidar dönemidir. Teşvik mekanizmaları, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar kuruldu, sayısız teşvik araçları ve programları oluşturuldu. Teknoparklarda yüzlerce firmada yüzlerce doktoralı eleman çalışıyor. 25 yıl az bir süre değil, artık nerede bunların meyvesi demenin zamanıdır sanı...

Girişimcilik ve filiz firma (Start-Up) miti

Küresel sistemin ayrılmaz karakteristiği sistem tökezlemelerinden en çok etkilenen kesimler arasında nitelikli beyaz yakalılar da yer almaktadır. Sistem bir yandan yüksek nitelikli iş gücüne daha fazla ihtiyaç duymakta diğer yandan barındırdığı eski ekonominin özellikleriyle yeterince iş alanı açamamaktadır. Süregiden krizlerin de etkisi ile özellikle 80 ve sonrası kuşağı, genellikle tanımlı işler...

Stratejisi olmayanların stratejisini yaparlar

Ülkelerin ve her düzeydeki kurumlarının, siyasi partilerin, kurumsal yapıdaki bütün oluşumların bir stratejiye sahip olmaları önemlidir. Kurumların varlık nedenlerinden hareketle içinde bulundukları ortamı ve koşulları dikkate alarak tanımladıkları hedeflere ulaşabilmek için izleyecekleri yol ve yöntemlerin belirlenmesi olarak tanımlayabiliriz stratejiyi. Tanımlı süreler (5–10 yıl) için hazırlanan...

Popüler bilim dergiciliği

Astrolojiden astronomiye yol olmaz… Popüler bilim dergisi (dergi) genel anlamda “uzman olmayan bir okuyucu (bilimle ilgili ve meraklı) kitlesi için bilimle ilgili haber, görüş, özgün yazı ve raporları yayımlayan, sosyal ve kültürel konuları bilimsel boyutuyla tartışan ve bilimsel yazını tanıtan süreli yayın” olarak tanımlanabilir. Dünyada bilim geçmişleri uzun ve bilime katkıları yüksek ülkelerde ...

Kilit teknolojilerde yetkinleşmek

KT’ler yeni sanayilerin gelişmesini ve var olan sanayilerin dönüşmelerini sağlamaktadır. Teknolojinin, yalnızca kullanıcısı olmamızdan ve aşırı bir popülistlikle açıklama gayretinden olsa gerek, genellikle cep telefonu veya akıllı ev analojisi ile örneklendiği ülkemizde teknolojiyi doğru kavramlarla ve güncel boyutlarıyla ele almaya gereksinimimiz var. Bütün endüstri altyapısını kökten yenileme gü...

Bilimkurgudan yaşamın gerçeğine: Endüstri 4.0

İlk kez bir devrim insan zekasına ve aklına rakip olma olasılığını ortaya çıkarmaktadır. İlk üç sanayi devrimi sonrası gelinen aşamayı Endüstri 4.0 diyerek Almanya isimlendirmiş oldu. Endüstri esas alınarak ilk üç devrim sırasıyla, buhar gücünün üretimde kullanılması, elektriğin kitlesel üretimi sağlayacak biçimde kullanılması ve bilişim ve elektroniğin üretimin otomatikleştirilmesinde kullanılmas...