Müfit Akyos

Devrim; en yaratıcı yenilik!

Devrimlerin “tahrip edici yenilik” olduğunu söylemek yanlış bir tanımlama olmasa gerek. Küba’yı ziyaret edenler genellikle zaman tüneli olarak tanımlarlar. Bütün Kübalıların tasarımcı olduğu söylenir. Nasıl olmasın ki, eski model bir Fransız Peugeot arabanın üzerinde bir Rus Motoru, Alman karbüratörü ve bir direksiyon sistemi görmek hiç de sürpriz değil. 1960’ta ABD’nin başlattığı ambargo ile birl...

Hiçbir kavram bağlamından öte anlam ve işlev taşıyamaz…

Doğrusal düşüncenin yanlış varsayımlarını içerecek biçimde /bilim/teknoloji → yenilik → refah/ denklemini kurabiliyoruz. Böylece yaşamı özellikle toplumsal boyutuyla yalın bir denklemin içine sığdırmaya çalışıyoruz. Bunda bütün düşünce dilimizi pazar ve iş dünyası kavramlarıyla doldurmamızın etkisi olsa gerek. Kavramların ortaya çıkışı toplumların düşünsel gelişim süreçleri içinde oluyor. Tartışıl...

Yaratıcılık ve geliştirme faaliyetlerinde “sorumluluk” öğretilebilir mi?

Geliştirilen her teknoloji aynı zamanda politika da (güç olarak da okunabilir) içerir. Örneğin, kitlesel üretim sistemi, nano-teknoloji, otomobil, radyo-T.V., cep telefonu, insansız hava araçları gibi sistem ve ürünlerin içerdiği teknolojilerin çevreden sağlığa, iletişimden ulaşıma, eğitimden yoksulluğa yaşamımızın her alanına olumlu ya da olumsuz etkileri olabilir. Kısacası teknolojik gelişme sür...

Yerel yönetimler kalkınma ilişkisi

Yerel yönetimlerin kurumsal kapasiteleri yükseltilmelidir! Önceki yerel seçimler döneminde de o zamanki Cumhuriyet Bilim Teknoloji’de bir dizi yazı yayınlamışım. Örneğin “Yerel Yönetimlerde Yenilikçilik (CBT 13.12.2013) başlıklı yazımda, “çağdaş kentsel sorunlar büyük kentlerde, büyüme ve farklılıkların yönetilmesi ve küçük yerleşimlerde doğal kaynaklardan yerel ekonomiyi güçlendirecek bil...

Yerel yönetimlerden kentli haklarına

"Yasalar kent yapımıdır. Köylerin töreleri vardır." 30 Maddelik İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi BM Genel Kurulu'nda 10 Aralık 1948'de kabul edilmiştir. İnsanlığın ulaştığı uygarlık aşamasında Bildirge’nin tamamının uygulanabildiğini söylemek güçtür. AB uyumu uğruna valilik ve kaymakamlıkların web-sayfalarında insan hakları başlığı yer alsa da ülkemizdeki uygulamaların pek parlak olmadığı bilinen...

Tarımsal ürünlere değer katmak

Her yaz yaklaşık bir ayımızı geçirdiğimiz Yusufeli’nin (Artvin) yakın bir köyünde adeta zihinsel ve bedensel olarak arınmaktayız. Köy ne verirse onunla yetinerek geçirdiğimiz sürede sessizliğin, dinginliğin tadını çıkartıp, geceleri uzun uzun samanyolunu seyredip, karanlığın içinden gelen seslerden doğanın devinimini duyumsamaya çalışıyoruz. Yusufeli birkaç yıla kadar baraj suları altında kalacak....

Önce çocuklar ve gençler

Geleceğimizi ilgilendiren ve yanıtlanması gereken temel sorulardan birisi, “21. yüzyılın sosyal ve ekonomik sorunlarına karşı bilgi ve becerinin nasıl geliştirileceğidir”. Yeniliğin esasını oluşturan insan kaynağının öğrenme ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi eğitim sistemi içinde ele alınan temel bir konudur. İster geleneksel teknolojilerin isterse de yeni teknolojilerin kullanımı tanımlı b...

Bir teknopark ve bir filiz firmanın görüşleri

HBT’nin 15. sayısında "Girişimcilik ve filiz firma (start-ups) miti" başlıklı yazıda yenilik ekosistemi ve girişimcilik ekosistemi uluslararası uygulamalarıyla irdelenerek "Biraz da yapay ortamlarda büyütülmeye çalışılan yenilikçi küçük firmaların ekonomiye katkıda bulunabilmeleri için kullanamayacakları miktar ve çeşitlilikte fonlanmasından önce iyi yönetilen bir yenilik ekosistemine gerek vardır...

Merak yoksa hiçbir şey yoktur…

İnsanlığın beş duyusu ile başladığı merak yolculuğu günümüzde atom altı parçacıklardan ışık yılı boyutuna uzanan bir uzamda devam ediyor. Okyanusların derinliklerinden uzayın sonsuzluğuna kadar her noktaya merakla bakmaya, araştırmaya, sorularına yanıt aramaya çalışıyor insanoğlu. 29 Nisan 2016’da kozmolog Stephen Hawking’in de katılımıyla "Breakthrough Starshot” isimli bir projenin duyurusu yapıl...