Bilim tarihçimiz Osman Bahadır’dan 2 yeni e-kitap

Kitaplar Öne Çıkanlar

Türkiye’de Tıbbın Evrimi

Dr. Galip Ata tarafından Türkiye’de Tıbbın Evrimi başlığıyla hazırlanan ve 10-18 Eylül 1932 tarihinde Bükreş’te toplanan Dokuzuncu Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi’ne

Fransızca olarak sunulan uzun bildiri metni, Fransızcadan Osman Bahadır tarafından çevrildi. Dr. Galip Ata kongreye katılmadığı için bildiriyi Prof. Dr. Tevfik Recep (Örensoy) okumuştu. Ülkemizin tıp tarihiyle (ve aynı zamanda sosyal tarihiyle) ilgili bu son derece önemli ve ilginç çalışma, ne yazık ki, belki de Fransızca yazılmış olduğu için şimdiye kadar unutulmaya mahkum edilmiştir. Dr. Galip Ata erken Cumhuriyetin önemli bir araştırmacısı ve kültür insanı.. Galip Ata’yı da tanıyacaksınız.


İçindekiler:

Önsöz

Türklerde Tıbbın Başlangıcı

Doğu’ya Özgü (Doğucu) Dönem

Batıcı Dönem

Galip Ata özellikle radyo için hazırladığı “Evin Saati” ve “Posta Kutusu” programlarıyla tanındı. Anlaşılması zor tıp konularını herkesin anlayabileceği bir dille hazırladığı “Evin Saati” programı, kendisi kekeme olduğu için Baki Süha Edipoğlu tarafından sunuluyordu. Beş yıl süren bu programdaki konuşmalar, Radyoda Evin Saati başlığıyla 1934’te 3 cilt olarak yayımlandı. Galip Ata, 1943’te İstanbul Milletvekili seçildi.  Kitabın önsözünde daha ayrıntılı bilgi bulunuyor.

14.90 TL.  Satın alma: https://abonelik.herkesebilimteknoloji.com/hbt-akademi/

***

Thomas Kuhn ve Modernizm

Bilim Tarihi araştırmacısı olan, bu konularda çok sayıda kitabı ve araştırması makalesi bulunan Osman Bahadır’ın Thomas Kuhn ile Modernizm arasındaki ilişkileri inceleyen kitabı şu başlıkları içeriyor:

Thomas Kuhn ve postmodernizm

Postmodernizmin yükselişi

Thomas Kuhn ve postmodernizm

Thomas Kuhn ve pozitivizm

Thomas Kuhn’un “bunalımdan doğan bilimsel devrim” tezi

Thomas Kuhn ve biyoloji devrimi

Ek Yazılar

Ek-1: Bilim nasıl ilerler?

Ek-2: Bilim tarihine panoramik bir bakış:

Bilimsel keşifler zorlaşıyor mu?

Ek-3: Türlerin Kökeni’nden ikili sarmala biyoloji devrimi

 

14.90 TL. Satın alma: https://abonelik.herkesebilimteknoloji.com/hbt-akademi/