Dünyada temiz su kaynakları azalıyor

Gezegenimiz Öne Çıkanlar Toplum
Dünyada temiz su kaynakları azalıyor

"Dünyada herkese yetecek kadar kaynak var, ancak herkesin hırsını karşılamaya yetecek kadar değil."  Mahatma Gandhi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1993 yılında, dünya genelinde giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek için 22 Mart tarihini "Dünya Su Günü" olarak ilan etti. İçilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasını teşvik etmek amacıyla ilan edilen “Dünya Su Günü” bugün 24 yaşına girdi.

1996 yılında kurulan Dünya Su Konseyi, var olan su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, adil kullanılması ve küresel sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Dünya Su Forumu düzenliyor. Her üç yılda bir farklı bir ülkede toplanan konsey, çözüm odaklı öneriler sunarak kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışıyor. 5. Dünya Su Forumu 2009 yılında İstanbul'da gerçekleştirilmişti.


2017’nin teması ‘atık su’

Birleşmiş Milletler, bu yıl ‘Dünya Su Günü’nün temasını “atık su” olarak belirledi. Bunun nedeni, atık suları arıtma ve geri kazanma konularına dikkat çekmek, bu oranın artırılmasını sağlamak.

Şu anda dünya üzerinde atık suların yaklaşık %80’i hiçbir arıtmaya tabi tutulmadan doğaya geri veriliyor. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre yılda yaklaşık 843 bin insan güvenli olmayan su kullanımı nedeniyle yaşamını yitiriyor. Halen 663 milyon insan güvenli suya ulaşamıyor ve başta kolera, dizanteri, tifo gibi birçok hastalık riski ile karşı karşıya.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin büyük kentlerinde su sıkıntısı yaşanıyor, çözüm ise atık suların tekrar kullanımı. Yine Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, suları arıtarak güvenli su haline getirmenin maliyeti, güvenli olmayan su kullanımdan kaynaklanan sağlık sorunlarının maliyetinden daha düşük.

Dünyanın beşte biri ciddi su sıkıntısıyla karşı karşıya

Dünya yüzeyindeki mevcut suyun %1’inden daha az bir kısmı ekosistem ve insan kullanımına elverişli olan tatlı su kaynaklarından oluşuyor. Su kaynaklarının yaklaşık %70’i tarımda, %19’u sanayide kullanılıyor. Evsel kullanım ise %11. Şu an 1,4 milyar insan temiz su kaynaklarından yoksun.

Hızlı nüfus artışı, iklim değişikliğine bağlı olarak değişen yağış modelleri ve küresel ısınma gibi nedenlerle tatlı su kaynakları her geçen yıl azalıyor. 2030 yılında, dünyada su ihtiyacının yaklaşık %50 oranında artacağı tahmin ediliyor.

Türkiye’nin yıllık ortalama yağış miktarı dünya ortalamasının oldukça altında olduğu içini Türkiye gelecekte su kıtlığı yaşayabilecek ülkeler kategorisinde yer alıyor. Bu bakımdan Türkiye'de su kaynaklarının planlı kullanılması ve sektörel önlemler alınması için ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yapılması gerekiyor.