Madran Dağı’nda ilk kez Prehistorik kaya resimleri bulundu

Öne Çıkanlar Toplum
Madran Dağı’nda ilk kez Prehistorik kaya resimleri bulundu

Anneliese Peshlow’un tespit ettiği, 8000 yıllık tarih öncesi kaya resimlerinin yoğun olarak görüldüğü Latmos (Beşparmak Dağları)’un doğusunda, Aydın’a bağlı Çine ve Bozdoğan ilçeleri arasında kalan, doğal ve kültürel zenginliklerle dolu Madran Dağı’nda ilk kez prehistorik kaya resimleriyle karşılaşıldı. Kaya resimleri Latmos resimleriyle benzerlik gösteriyor.

Bir kaya yüzeyinde tüm resimlerin el izinden oluşması ilk kez görülüyor. Bugüne kadar bulunan kaya resimleri genel olarak Tekerlek Dağ çevresinde yayıldığı görülürken, birkaç yıl önce Çine’ye bağlı Akçaova Sağlık köyünde bir resim bulunmuştu. Bu resimde de el izleri vardı.


Latmos’un ilginç kaya şekilleri batıdan başlayarak, Çine Çayı Vadisi üzerinden Bozdoğan Altıntaş’a kadar ulaşıyor. Bu da demektir ki, aynı kaya yapısına sahip geniş bölge içinde daha pek çok resimle karşılaşmak mümkün olabilir. Prehistorik resimlerin önemi, konusunda uzman bilim insanlarının bu konudaki çalışmalarıyla daha iyi anlaşılabilir. Bu ilginç coğrafyadaki binlerce kayanın altında henüz bilinmeyen ve bulunamayan daha nice kaya resimleri keşfedilmeyi bekliyor.

İleri okuma için: www.ekodosd.org