Kadıköy Belediyesi Felsefe Seminerleri’nde bu hafta!

Duyuru ve Etkinlikler

Kadıköy Belediyesi Felsefe Seminerleri “Varlık ve Bilgi Üzerine” ana teması ile Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)’nde Kasım ve Aralık ayları boyunca her Cumartesi saat 10.00’da gerçekleşiyor. Halka açık olan etkinliğin 11 Kasım Cumartesi günkü programı: Prof. Dr. Yusuf Örnek “Martin Heidegger Bitmeyen Varlık Sorgulaması”.

Seminerlerde çeşitli alt başlıklar altından felsefe tarihinin başlangıcından bu yana felsefe sorunlarının iki ana kümesi olan bilgi ve varlık sorunları dolayısıyla bilgi ve varlık felsefeleri ele alınıyor.

Kasım ayının ilk seminerini Prof. Dr. Harun Tepe “Bilgi Sorunlarına Ontolojik Yaklaşım” başlığıyla 4 Kasım’da verdi.


Tepe bu seminerde, bilginin hep bir var olanın bilgisi olduğunu anlatarak, "Bilgiler hakkında oldukları var olanın yapısal özelliğine göre farklılık gösterirler. Matematik gibi kimi varlık alanlarında kesin bilgiye ulaşılabilir iken,  kimi varlık alanlarında kesinliğe ancak yaklaşılabilir. Bilgiye ontolojinin ışığında bakmak bilgi nesnesinin yapısal özelliklerinin bilginin doğruluk ve/veya kesinliğini nasıl belirlediğini görmemizi sağlar" tespitini açıkladı.

Genel Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Betül Çotuksöken'in üstlendiği, 11 hafta boyunca sürecek seminerler, 6 Ekim Cuma günü Çotuksöken'in “Antropontolojik Açıdan Varlık Bilgi İlişkisi” semineriyle başlamıştı. Bu giriş niteliğindeki seminerinin ardından, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, “Bilgi ve Çeşitleri” başlıklı seminerde, bir önermeyi bilgi yapan ve bilgi olmayan önermelerden ayıran ana özellik üzerinde durmuştu.

Seminerlerin diğer gün ve konuşmacıları: 18 Kasım Doç. Dr. Ahu Tunçel: 'Demokrasinin Ontolojisi'; 25 Kasım Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy: 'Bilginin Neliği Üzerine'; 2 Aralık Dr. Kaan Özkan: 'Deneyimlenen Varlık'; 9 Aralık Doç. Dr. Kurtul Gülenç: 'İnançlar ve Gerekçeler: Din, Bilim ve Aydınlanma'; 16 Aralık Doç. Dr. Uğur Ekren: 'Yeniçağda Bilgi Sorunu'; 23 Aralık Prof. Dr. Abdullah Kaygı: 'Varlık Tarzları ve Bilgi Çeşitleri”.