Migrene karşı yeşil ışık

Öne Çıkanlar Sağlık
Migrene karşı yeşil ışık

Migrenli hastalar genelde ışığa karşı çok duyarlıdırlar ve loş ortamlarda bulunmayı tercih ederler. Amerikalı bilim insanları şimdi ışık duyarlılığının her renkte aynı olmadığını buldular. Harvard Tıp Okulu’ndan Rami Burstein, donuk yeşil ışığın bazı hastalarda migren ağrısını azalttığını buldu. Türkiye Baş Ağrısı ve Migren Epidemiyolojisi Çalışması verilerine göre ülkemizde 12 milyon migren hastası bulunuyor.

Kadınlarda migren oranı %21,8 iken erkeklerdi %10,9. Buna göre Türkiye’de her beş kadından ve her on bir erkekten birinde migren görülmekte. Ağrı nöbetlerinde hastaların yüzde sekseni ışığa karşı duyarlılık gösteriyorlar. Gerçi ışığa duyarlılık ağrının kendisi kadar kötü değil ama insanlar loş ortamlara çekildikleri için çalışma ve iş hayatından hatta gündelik uğraşlardan da uzaklaşıyorlar.

Burstein birkaç yıl önce görme engelli migren hastalarının mavi ışığa duyarlı olduklarını tespit etmişti. Son çalışmasında ise farklı frekanslardaki ışığın, migren nöbeti geçiren sağlıklı insanlar üzerindeki etkisini araştırmış. Araştırmaya katılan migren hastalarının yüzde sekseni aydınlık bir büro ışığında ağrıların kötüleştiğini söylemiş. Yeşil ışıkta bu oran %40 kalmış. Elde edilen verilere göre orta yoğunluktaki mavi ve kırmızı ışıkta ağrı %19 oranında, sarı ışıkta %15, yeşil ışıkta ise %5'ten daha az artıyor.


Düşük yoğunluktaki yeşil ışıkta ise ağrının şiddeti %15 kadar azalmış. İkinci bir deneyde ise gözün ağtabakasında ve büyük beyin kabuğundaki elektrik sinyalleri ölçülmüş. Buna göreyse mavi ve kırmızı ışık iki bölgede de en güçlü sinyallere neden olurken yeşil ışıkta en zayıf sinyaller görülmüş. Üçüncü deneyde araştırmacılar farelerde, beyin kabuğundaki ağrı dağılımdan sorumlu olan talamus bölgesindeki sinir hücrelerinin etkinliğini kontrol etmişler. Buradaki nöronlar yeşil ışığa tüm diğer renklere kıyasla daha zayıf tepki veriyor. Sonuçlar migrendeki ışık duyarlılığının ağtabakada oluştuğunu ve talamusta ayarlandığını gösteriyor. Oysa bugüne kadar beyin kabuğunda ayarlandığı varsayılıyordu.

Yeşil ışığın migren tedavisindeki kullanılabilirliği daha geniş kapsamlı araştırmalarla belli olacak. Son araştırma göreceli olarak küçük bir grupla yapıldığı için sonuç pek güvenilir değil. Yeni araştırmalarla yeşil ışığın belli başlı hastalara daha iyi gelip gelmediği öğrenilebilir.

Kaynak:  
1.www.ctf.edu.tr/stek/pdfs/30/3001AS.pdf 
2.https://academic.oup.com/brain/article/139/7/1971/2464334/Migraine-photophobia-originating-in-cone-driven