Kadın ve erkek pelvisi arasındaki fark çok daha eskilere uzanıyor

Son Dakika Bilim Yaşam Bilimleri

Leğen kemiğinin (Pelvis) cinsiyetlere göre gelişiminin kökenine inmek, fosillerde bu iskelet parçasının genelde iyi korunagelmemiş olması nedeniyle zor. Bu nedenle leğen kemiğindeki farklılaşmanın iki ayak üzerinde dik yürümeye geçilirken mi yoksa daha sonra beynin büyümesine bağlı olarak mı geliştiği bilinmiyordu.

Calgary Üniversitesi’nden bir grup  bilim insanı, insan ve şempanzede leğen kemiklerini incelediler. İnsanın en yakın akrabası olan şempanzelerde doğum, bebeğin daha küçük olması nedeniyle daha kolay gerçekleşir. Ancak leğen kemiklerinin 3D analizleri sayesinde şempanzelerin dişilerinde ve erkeklerinde de tıpkı insanda olduğu gibi farklı boylarda olduğu görüldü. Araştırmacılar bu nedenle farklılığın iki türün ortak atasında, dolayısıyla da soyları tükenmiş olan tüm insan türlerinde var olduğu sonucuna vardılar. Yani, Neandertal kadınının da leğen kemiği erkeğine göre daha genişti.

Leğen kemiğindeki farklılık asında tüm memelilerde var. Leğen kemiği, özellikle de doğum kanalının boyutuna oranla daha büyük yavru dünyaya getiren dişi yarasa ve bazı dişi primatlarda daha geniş. Hatta kedi veya keseli sıçanlar gibi çok küçük yavrular dünyaya getiren bazı türlerde bile leğen kemiği arasındaki fark insandakine benziyor. İnsan iki ayak üzerinde dik yürümeye ve daha büyük bir beyne sahip olduğunda kadınlarda leğen kemiği de daha fazla gelişmiş olabilir.


Kaynak