8 kuş türünden 1’i yok olma tehdidi altında

Gezegenimiz Öne Çıkanlar
8 kuş türünden 1’i yok olma tehdidi altında

Birdlife organizasyonunun “State of the World’s Birds” raporuna göre dünya genelinde sekiz kuş türünden biri tehdit altında. Dört yılda bir sistematik olarak verilerin bir araya getirildiği rapor, tüm kuş türlerinin neredeyse yarısının azaldığını sadece yüzde altı kadarının büyüyen popülasyonlara sahip olduğunu ortaya koydu.

Rapora göre 1970’ten sonra sadece Kuzey Amerika’da üç milyon kuş yok olmuş. Avrupa Birliği’nde ise bu sayı 600 milyon civarında. Dünyanın diğer bölgelerinde de durum iç açıcı değil. ‘Son beş yüz yıl içinde 160’ı aşkın kuş türünü kaybettik ve yok olma hızı git gide artıyor’ diyor araştırmacılar. Daha önceki tür ölümleri daha çok adalarda görülüyordu ama artık kıtalarda da bir artış söz konusu.

Makine ve kimyasal kullanımına dayalı tarım kuşlar için en büyük tehlike ve tehdit altında olan türlerin dörtte üçü için tehlike oluşturuyor. Ormanların yok oluşu da büyük bir sorun. Özellikle de eski ve çok büyük ağaçlarda yaşayan kuşlar için. Dahası küresel ısınma da kuşların yaşamını zorlaştırıyor: Tehdit altında olan kuşların üçte biri fırtına, orman yangını ve kuraklık gibi iklim faktörleri yüzünden tehdit altında ve bu tehlike git gide büyüyor.


Araştırmacılara göre en önemli çözüm, kuşlar için yaşamsal önem taşıyan yaşam alanlarının korunması veya yenilenmesi, Birdlife bu amaçta 13.600 bölgeyi seçti. Ayrıca tehdit altında bulunan türlerin etkili bir şekilde korunmasını sağlayacak projelerin de gerekli olduğu söyleniyor. Geçen yıllardaki bazı projelerin başarılı olması umut veriyor uzmanlara. Bu projeler olmasaydı son otuz yıl içinde 32 kuş türü tükenmiş olurdu. Uzmanlar gelecekteki siyasi kararlarda, doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına öncelik verilmesini öneriyorlar.

Nilgün Özbaşaran Dede

Kaynak