Genç mühendisler işsiz

Öne Çıkanlar Toplum

Elektrik Mühendisleri Odası, 2016 yılında gerçekleştirdiği “EMO Mühendislik İstihdamı ve Mesleki Alan” araştırması kapsamında işsizlik rakamlarını belirledi. Elektrik, elektronik, elektronik haberleşme, kontrol ve otomasyon, elektrik-elektronik, biyomedikal mühendislerinden oluşan EMO üyesi mühendisler arasında işsizliğin %18.7’ye tırmandığı ortaya çıktı. İşsizlerin %63.25 ile yarıdan fazlasını 31 yaş ve altı genç mühendisler oluşturdu.

Araştırmaya katılan 4 bin 178 kişiden, 770 mühendisin işsiz olduğu belirlendi. İşsiz EMO üyelerinin yaşa göre dağılımı, en büyük işsiz kesiminin 1985 ve sonrası doğumlu genç mühendisler olduğunu gösterdi. İşsiz 770 mühendisin %63.25’i genç mühendislerdenoluşuyor. Unvanlarına göre bakıldığında, 770 işsiz mühendisin %59.12’si elektrik elektronik mühendisi, %28.7’si elektrik mühendisi, %11.82’si elektronik ve elektronik haberleşme mühendisi.

İş yok, iş bulma umudu da yok


İş aramaktan vazgeçtiğini bildiren kesimin büyüklüğü de dikkat çekiyor. Araştırmaya göre işsizlerin % 16.1’i umudunu kaybederek iş aramaktan vazgeçti. Özellikle yaş ile iş arama süresi arasındaki ilişki irdelendiğinde bu durum belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor.

İş aramaktan vazgeçenlerin % 30’u 31 yaşındaki genç mühendisler. Yüksek lisans, doktora gibi akademik çalışmalar ile iş bulma olanağını artırmaya yöneldikleri ve halen aileleri tarafından desteklenebildikleri için bu kesim iş aramaktan vazgeçebiliyor. Ancak kendi geçim sorumluluğunu üstlenmiş, aile kurmuş oldukları düşünülebilecek olan 32-41 ile 42-51 yaş aralığında ise iş aramaktan vazgeçme şansının olmadığı verilere de yansıyor.

Kadın Mühendislerde İşsizlik Oranı Daha Yüksek

Erkek mühendislerde %17.8 olan işsizlik oranı, kadın mühendislerde %30. İş arama sürelerinde de kadın ve erkekler arasında farklılık bulunuyor. Kadınlarda %56 olan 6 aydan daha uzun süredir iş arayanların oranı, erkeklerde %43. Kadın mühendislerin uzun süreli işsizliği daha çabuk kabullendikleri ya da ümitlerini kaybetmeden iş aramaya devam ettikleri görüldü. Erkek işsizlerin %16.5’i, kadın işsizlerin %13.3’ü iş aramaktan vazgeçtiğini bildirdi.

Genç mühendislerin işsiz kalmasının pek çok nedeni var. Ülkemizin teknolojik gelişimin gerisinde kalması, üretici değil pazar olması, artan genç nüfusa iş yaratamayan ekonomik gelişim modelinin tercih edilmesi, artan mühendis mezun sayısı, özelleştirme ve piyasalaştırma sürecinin elektrik ve telekomünikasyon alanında mühendis istihdamını olumsuz etkilemesi bunlardan bazıları.

Gençler mühendislik fakültelerine büyük umutlarla kayıt olmaya devam ediyor ancak mezuniyet sonrası ise işsizlik açmazına düşüyorlar. Ülkemizin teknolojik gelişiminin önünün açılması için bilim ve aklın öncülüğünde stratejik planlamalar yapılması ve politikalar üretilmesine ihtiyaç var. Elektrik, elektronik, telekomünikasyon, biyomedikal gibi mühendislik alanlarında acilen eğitim ve istihdam planlaması yapılmalı.