Tütün kullanımı sanılandan daha eskilere uzanıyor

Öne Çıkanlar Yaşam Bilimleri
Tütün kullanımı sanılandan daha eskilere uzanıyor

ABD/Utah'daki Büyük Tuz Gölü kentinde gerçekleştirilen kazılar sonucunda, insanların en az 12.000 yıldan bu yana tütünden faydalandıkları ortaya çıktı. Burada 12.300 yıllık bir ateş yerinde aletler ve hayvan kemikleriyle birlikte kömürleşmiş tütün tohumları da bulundu. Oysa şimdiye dek Kuzey Amerika’da en eski tütün kullanımını kanıtlayan buluntu 3000 yıllıktı.

Far Western Anthropological Research Group kurumundan Daron Duke. ‘Son buluntular kıtada yaşayan ilk insanların dahi tütün bitkisinin özelliklerini bildiklerini ve bunlardan yararlandıklarını gösteriyor’ diyor.  Özellikle de psikoaktif maddeleri nedeniyle tütünün sosyal ve ekonomik önemi büyüktü. Kuzey Amerikan Yerlilerinde ise ritüel, tıbbi ve toplumsal kullanımı çok yaygındı. Büyük Havza toplumlarında tütün sık sıkıya Şaman gelenekleriyle ilgiliydi. Bu geleneğin ne kadar eskiye uzandığı bilinmiyordu. Şimdiye kadarki doğrudan ve dolaylı kanıtlar 3000-5000 yıllıktı. Oysa son buluntu Kıta’nın yeni yerleşilmeye başladığı zamanlara ait.

Bilimsel verilere göre insanlar Amerika’ya ilk olarak 16.000 yıl önce Bering kara köprüsünü geçerek ayak basmışlardı. Son bulunan tütün tohumları, 12.300 yıl önce bir grup avcı ve toplayıcının kamp kurduğu yerde bulundu. O zamanlar o bölge çöl değil büyük bir bataklı bölgesiydi. Tütün tohumları büyük bir olasılıkla soğuğa ve kuraklığa dirençli olan Nicotiana attenuata türüne ait. Bu tür bataklık bölgelerde yetişmediği için insanlar başka yerden getirmiş olmalı. Son veriler yabanı tütünün Pleistosen’de Kıta’nın içlerinde yetiştiğini ve insanların faydalandıklarını gösteriyor. Anlaşıldığı üzere Kuzey Amerikan Yerlileri 8000 ila 10.000 yıl kadar yabani tütün kullandıktan sonra bazı gruplar tütünü yetiştirmeye başlamışlar.


Kaynak