Yenilikçiliğin de ötesi: Sürdürülebilir İnovasyon

Özlem Yüzak
Yenilikçiliğin de ötesi: Sürdürülebilir İnovasyon

Tamam, yeniyi, farklı olanı yaratmak önemli; özellikle içinde bulunduğumuz dijital çağda ya da kapısında olduğumuz  Endüstri 4:0 devriminde... Ama biraz ötesine geçmek zorundayız. Yaşadığımız gezegenin ve insanlığın bekaası için...

Bu yüzden ortak bir paydada buluşması gereken iki yaşamsal konu var karşımızda: Biri sürdürülebilirlik, diğeri inovasyon...

İsterseniz kısaca “Sürdürülebilir İnovasyon”.


Ne demek peki?

Sadece ekonomik faydayı değil dünyayı, toplumsal ve çevresel etkileri de düşünen yenilikçi ürün ve hizmetler diye tanımlayabiliriz kısaca. Örnekler hayli çok

  • Topraksız tarım uygulamaları
  • Gelişmiş algoritmalar kullanarak trafik akışını düzenleyen ve trafikte harcanan zamanı azaltan yazılımlar
  • Evlerde enerji tüketimini azaltmak için güneşe ve hava durumuna göre konum değiştiren özel pencere sistemleri
  • Sulama kanallarındaki sızıntıyı tespit ederek çiftçiye mesaj gönderen sistemler
  • Restoranlardaki atık gıdaları toplayıp biyogaza dönüştüren depolama çözümleri
  • Eğitime erişimi zor olan kesimlere online eğitim çözümleri

İklim değişikliklerinin göç dalgalarını, göç dalgalarının da savaşları, çatışmaları tetiklediği zorlu bir dönemin içindeyiz. Öte yandan ülkelerin ekonomileri ayakta tutmak, istihdam yaratmak gibi olmazsa olmazları var. Kentler büyüyor, tüketim artıyor. Sanayileşme, ulaşım, gıda, enerji gibi alanlardaki zorunlu büyüme dünyanın  sınırlı kaynaklarını da hızla tüketiyor. Çözümün bir parçası işte sürdürülebilir inovasyonda..

İnovasyon alanında uzman  üç isim Ram Nidumolu, C.K. Prahalad ve M.R. Rangaswami. Yaptıkları  araştırmaya göre sürdürülebilirlik, hem kâr hem ciro anlamında kazanç getiren organizasyonel ve teknolojik inovasyonların ana damarı durumunda. Çevre dostu olmak, şirketlerin maliyetlerini aşağı çekiyor, kullanılan girdilerin azaltılmasına yol açıyor. Ayrıca bu çevre dostu çözümler, daha kaliteli ürünlerin yaratılmasında, yeni iş modellerinin ortaya çıkmasında etkili oluyor.

Yayın hayatına yeni başlayan Herkese Bilim Teknoloji Dergisi ve Portalı işte böyle bir misyonu da üstlenmeye soyunuyor. Yayınlarımızda bu konu sıklıkla karşınıza çıkacak; başarı öykülerini, yenilikçi çözümleri sizlerle paylaşacağız. Ayrıca sosyal girişimcileri de tanıtacağız sizlere. İçinde bulundukları topluma fayda sağlamak için kar hedefi gütmeden yaptıkları çalışmaları, geliştirdikleri çözümleri aktaracağız. Aslında Herkese Bilim Teknoloji Ekibi de bir anlamda Sosyal Girişimci.

Bizim meselemiz Memleket Meselesi.. Hedefimiz bilimi halkla buluşturmak. Hepimizin bildiği, toplum ile bilim arasındaki derin uçurumu bir nebze azaltmak...

İçinde bulunduğumuz çağın en somut gerçeği bilim ve teknoloji. Bugün günlük yaşamımızda, attığımız her adımda kullandığımız her ürün ve hizmetin arkasında bu yatıyor.  Görevimiz bu gerçeği, bilimsel buluşları ve çözümleri popüler bilim haberciliği ile sizlere aktarmak. Genç nesillere bilimi özendirmek...

Biz iddialıyız...

Yola çıkmak bizden, ilgi ve destek sizden...

Hepiniz hoş geldiniz...


Özlem Yüzak

Bilgi işçisi olarak tanımlıyor kendini... 15 yılı aşkın süredir Cumhuriyet Gazetesi’nde ‘Bilgi Toplumuna Doğru’ adlı köşesinde çağdaş dünyanın anahtarı olan bilgi, bilim ve eğitimin önemi üzerine yazıp duruyor. İnsanın doğa ve insan üzerinde kurduğu iktidardan dehşetli rahatsız; bu yüzden sürdürülebilir kalkınma, toplumsal cinsiyet, iklim değişikliği yine ilgi duyduğu alanlar arasında. “Kıskaçtaki İnsan ve İsyan” adlı bir kitabı bulunuyor.