Erhan Karaesmen

Pertev Apaydın’ı saygı ile anarken

Köklü benzerliklerinin yanı sıra bazı farklılıkları da olsa bilimsel buluşculuk ile sanatsal yaratıcılığın birbirlerini tamamlayıcılığı uygarlığın gelişmesindeki asal unsurlardan birini oluşturmuştur. Herkese Bilim Teknoloji’de bu konudaki değişik düşünceler ve irdelemelere zaman zaman katkı verdik. Çok ileri düzeydeki bilim/teknoloji ile sanat alanlarında Leonardo da Vinci’nin sergilediği dehanın...

Tatbiki mekanik – Matematik bağlantısında son yüzyıllar

Rönesans döneminin sanat ve kültür dünyası insanları çok bilinen isimlerdir. Bilim dünyasında ise Galileo’dan başka mühendis, fizikçi, matematikçi olarak tarihe iz bırakmış isime pek rastlanmamıştır. Sonrasında Descartes, matematikle beslenmiş fiziksel oluşumların incelenmesi olayının derin bir felsefe kültürü içinde ele alınması yolunun kapısını açmıştır. Eski dönemlerde Aristo’ya yöneltilmiş ola...

Eski Yunan döneminde ve ortaçağlarda mühendislik-matematik ilişkisi

Bundan önceki yazımızda, günümüzün anlayışında matematiksel düşünce diyebileceğimiz bir zihinsel kurgunun ilk kez Eski Yunan döneminde ortaya çıktığını belirtmiştik. O yazıda sözü geçen hem fiziksel bilimlerin hem de matematik biliminin ustası olarak gösterilen Thales, Pisagor, Arşimet gibi bilim tarihinin çok önde gelen üç ismin yanına bir de saf matematik dünyası adamı Öklid’in adının eklenmesi ...

Kentsel gelişim: Tarihi ortamla ve doğal çevreyle kucaklaşma

Kentsel gelişmede, mimarlık ve mühendisliğin şehircilik yaklaşımlarıyla birlikte etkin olmasıyla, değişik sonuçlara varılabilmektedir. Önceki bir yazımızda kent akılcılığı ve güzelliği ile bağlantılı olarak, Meksika Yucatan bölgesindeki bir kentleşme olayından söz edilmişti. Bu yöredeki Merida kenti, Maya tarihi çevresiyle uyum ve onun getirisi olarak yolların meydanların daraltı ve genişliği, bel...

Akılsız ve çirkin şehir olayı

Ülkemizdeki kentsel büyümenin son çeyrek yüzyıllık dönemi, çok talihsiz, ürkütücü ve hatta yer yer dehşete düşürücü aşamalar sergiledi. Görsel çirkinlikler ve akıl dışı kentsel yaşam mekanı düzenlemeleri birbirini izledi. Doğan Kuban Hoca’nın HBT’deki yazılarında, o bilge üslubuyla dile getirdiği Paris ve Roma örneği kentsel büyüme özendiriciliğini benimsemek yerine belli ölçülerde New York’u ama ...

Yaratıcılık ve işletmecilik kol kola: Orkestra şefliği (II)

Önceki yazıda büyük edebiyatçı Murakami ile büyük müzisyen Osawa’nın müzik üzerine söyleşilerinden bir giriş bilgisi olarak söz edilmişti. Murakami, müzik üzerinde, “tutkulu bir amatör olmaktan öte” hiçbir iddiasının olmadığını dile getiriyor olsa bile, derin bilgiye ve müzik duyumsama yetisine sahiptir. Osawa, kendisine çok saygılı bir müzik tutkunu oluşunun ötesinde bir büyük edebiyatçıdan gelen...

Yaratıcılık ve işletmecilik kol kola: Orkestra şefliği (I)

Herkese Bilim Teknoloji’de geçen yıl yayınlanan bir yazı dizimizde müzik sanatının kökenleri ve gelişmesi üzerine bir bilgi aktarımı yapılmıştı. O bağlamda, senfoni orkestrası müzik sanatının gelişmesi bakımından olduğu kadar uygarlık tarihine iz bırakışı yönüyle de çok ilginç bir oluşum biçimiyle tanımlanmıştı. Ses çıkarmaya yönelik mekanik – akustik işlem biçimleri farklı olan epeyce bir sayıda ...

Aretha Franklin anısına bir güzelleme

Yıllar sürmüş bir kanser savaşını kaybeden Aretha Franklin geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrıldı; ama kaybolmadı. Geçen yüzyılın son kırk yılına yakın bir bölümünü dolduran ve 21. yüzyıla da taşan benzersiz bir ünün sahibiydi. Kazandığı ödül ve payelerin sayısı neredeyse bilinemiyordu. Ancak böylesine yaygın bir şöhrete sahip olma yaptığı müziğin soylu karakterini hiç değiştirmedi. Derin ve güçlü ...

Leonardo: Bir kafatası, dört beyin (III)

Leonardo Usta’nın “Yapım” ve “İmalat” etkinliklerine yönelik yenilikçi, buluşçu derin ve yaratıcı ilgi sergilediği de bilinegelir. Yapım işinin besleyici kaynağı olan yapı malzemelerinin hazırlanması ve düzenlenmesinde, kendi döneminin uzak mesafeyle başta gelen elemanı olarak kabul edilen “taş” elemanını, en uygun geometrik biçimi ile inşaata hazırlama önem taşıyan bir imalat türüydü. Gereç oluşt...

  • 1
  • 2