Erhan Karaesmen

Bilimsel ve sanatsal yaratıcılık: Uygarlığın temel dayanağı

Uygarlık adı verilen insanoğlunun gelişme ve ilerleme süreci olağanüstü bir maceralar çizgisidir. Doğadaki evrimin son ve en üstün ürünü olan insanın yaratılışı, fiziki şekil değiştirmesi, zihinsel gelişmesi bu benzersiz maceranın parçalarını oluşturur. Evrimsel gelişmenin insan unsuruyla bağlantılı izlerini ise bilimsel ve sanatsal yaratıcılıkta buluruz. Tarih, bu bilge yapısına karşın, savaşlara...

Piyanonun düğünleri

Tüketime teslim olmuş ve onun çevresindeki gündelik bireysel çıkarcılığa dayalı davranışların akışına kendini kaptırmış bir toplumda sanatsal yaratıcılık ürünlerine yönlendirme gittikçe zorlaşıyor. Dinleyicide haz duygusu yaratan müziksel yaratıcılık ürünlerinin de azaldığı böyle bir ortamda geçtiğimiz günlerde kıvanç ve haz verici bazı etkinlikler mutluluğun fazlasıyla hissedilerek yaşandı. Güher...

Mağlova kemeri üzerine bir çeşitleme

Mağlova kemeri Osmanlı 16. yüzyılının çok parlak ve başarılı bir teknolojik dışa vurumudur. Büyük mimar-mühendis ve döneminin yapı uygulama sektörünün çok güçlü lideri olan Sinan’ın alabildiğine etkileyici bir ürünüdür. Kemerli su yolu yapıları köprüler uzmanları tarafından bilinse bile genelde tarihi kültür mirası bakış açısından ikincil ürünler olarak dikkate alınagelmiştir. Tarihi kültür mirası...

Eski Mardin’den Leyla Gencer’e

Yukarıdaki başlık, yakınlarda yitirdiğimiz çok değerli eğitim, bilim ve kültür insanı Yıldırım Yavuz’un temsil ettiği bir derin ve geniş kültür çeşitliliğinin özeti gibiydi. Vefatından sonra ODTÜ’de düzenlenen ağıt törenindeki konuşmama “Büyük adamların arkasından konuşmak çok zordur.” diyerek başlamıştım. Eski Mardin’in temsil ettiği akılcı kentsel yerleşme düzeni ile Leyla Gencer adının karşılık...

Betona fatura çıkarmak

Yarım yüzyıl ve biraz daha öncesinin Türkiye’sinde, futbol, günümüzdeki kadar fazla değilse bile belli toplum ilgisi çeken bir sportif etkinlik biçimiydi. Dönemin ayağı yere sağlam basan ve rakibe kuvvetli gelen milli takım savunma oyuncularından biri “Beton Mustafa” olarak bilinirdi. O zamanların inşaat teknolojisi gelişmeleriyle bağlantısı çok gelişmemiş ortalama yurttaşların gözünde beton’un bi...

Bilim ve mühendislik dünyası çıkışlı sanatçılar – Ek düşünceler

Bilim, teknoloji ve mühendislik dünyasından sanatsal yaratıcılık sergileyen değişik, güçlü insanların çıkmış olduğu bilinegelir. Daha önceki yayınlarımızda da geniş ölçekte söz edilmiş bulunulan Leonardo Da Vinci, bu olgunun çok vurucu bir örneğiydi. Matematik bağlantılı temel bilimlere yatkınlığı ve o alandaki ürünleriyle bilinen Pascal ve Descartes aynı zamanda güçlü ve köklü felsefi düşünceleri...

Bilim ve mühendislik dünyası çıkışlı sanatçılar

Mühendislik ve tatbiki bilim dünyasından sanat – kültür dünyasına geçiş yapıp başarılarını orada da sürdüren çeşitli renkli örneklere hep rastlanmıştır. Bu satırların yazarı, bu konuları hem verdiği konferanslarda hem de değişik yazılarında değinegelmiştir. Bu olgunun çok kuvvetli bir örneğini oluşturan Leonardo Da Vinci üzerine kaleme aldığı bir yazı dizisinin geçen yıl bu zamanlarda HBT’deki süt...

Pertev Apaydın’ı saygı ile anarken

Köklü benzerliklerinin yanı sıra bazı farklılıkları da olsa bilimsel buluşculuk ile sanatsal yaratıcılığın birbirlerini tamamlayıcılığı uygarlığın gelişmesindeki asal unsurlardan birini oluşturmuştur. Herkese Bilim Teknoloji’de bu konudaki değişik düşünceler ve irdelemelere zaman zaman katkı verdik. Çok ileri düzeydeki bilim/teknoloji ile sanat alanlarında Leonardo da Vinci’nin sergilediği dehanın...

Tatbiki mekanik – Matematik bağlantısında son yüzyıllar

Rönesans döneminin sanat ve kültür dünyası insanları çok bilinen isimlerdir. Bilim dünyasında ise Galileo’dan başka mühendis, fizikçi, matematikçi olarak tarihe iz bırakmış isime pek rastlanmamıştır. Sonrasında Descartes, matematikle beslenmiş fiziksel oluşumların incelenmesi olayının derin bir felsefe kültürü içinde ele alınması yolunun kapısını açmıştır. Eski dönemlerde Aristo’ya yöneltilmiş ola...