Erhan Karaesmen

İlk enstrümandan orkestraya

İnsanoğlunun fiziksel dünyayla kurduğu ilk bağlantılar içinde oradan adına beş ana duyu olarak bilinen görme, işitme, tat alma, dokunma, koklama işlemleri aracılığıyla yaratılan dürtüler yaşamsal varlığın temel unsurlarını oluşturuyordu. Bu olağanüstü evrim macerasında insan kulağının gürültü biçiminde kendisine gelen sesleri beyne iletme görevi, giderek, müziksel düzene ulaşmış sesin iletilmesind...

Sanatta yıldızlaşmış Cumhuriyet kadınları

Leyla Gencer ve İdil Biret Atatürk Cumhuriyeti’nin pırıltılı ürünleri olma özelliğine sahip dünyada alkışlanmış iki büyük kadın sanatçıdır. Aslında müzik sanatının yanı sıra plastik sanatlarda (resim, heykel, gravür, fotoğraf), edebiyat, sinema etkinlik alanlarında da Atatürk’ün çizdiği yoldan yürüyen önemli kadın sanatçı yurttaşlarımız hep mevcut olmuştur. Leyla ve İdil Hanımlar ikilisinin tüm bu...

Sinan: Bir uygarlık anıtı

16. yüzyıl İtalyan Rönesans’ının büyük mimarı Palladio döneminde “Bu, Sinan denen ne olduğu pek kestirilemeyen çok değişik adam”ı yerinde izleyebilmek üzere dönemdeki yarı eyaletli İtalyan sisteminin görevlisi bazı mimarların İstanbul’a gelip gittiği çeşitli kayıtlarda yer almıştır. Birkaç yıl önce İsveç Kraliyet Akademisi’nin şehir planlamasındaki yetkin hocalarından biriyle Stockholm’de düzenled...

Gürültü ve müzik sesi ikilemi

Uğuldayan rüzgarlar, çatırdayan gökyüzü, hışırdayan yapraklar ve doğa cisimlerinin sürtüşmesinin ve çarpışmasının çıkardığı kuvvetli hışırtılar insan kulağının duyduğu ilk ses çeşitleridir. Evrimi tamamlanmış fizyolojik yapısı ileri düzeylere varmış çağdaş insan yaratığı çıkartılan bu sesleri duymaya devam eder. Ancak günümüz insanı kulağı adına “müzik sesi” denen bir başka fiziksel iletişim olayı...