Erhan Karaesmen

Betona fatura çıkarmak

Yarım yüzyıl ve biraz daha öncesinin Türkiye’sinde, futbol, günümüzdeki kadar fazla değilse bile belli toplum ilgisi çeken bir sportif etkinlik biçimiydi. Dönemin ayağı yere sağlam basan ve rakibe kuvvetli gelen milli takım savunma oyuncularından biri “Beton Mustafa” olarak bilinirdi. O zamanların inşaat teknolojisi gelişmeleriyle bağlantısı çok gelişmemiş ortalama yurttaşların gözünde beton’un bi...

Bilim ve mühendislik dünyası çıkışlı sanatçılar – Ek düşünceler

Bilim, teknoloji ve mühendislik dünyasından sanatsal yaratıcılık sergileyen değişik, güçlü insanların çıkmış olduğu bilinegelir. Daha önceki yayınlarımızda da geniş ölçekte söz edilmiş bulunulan Leonardo Da Vinci, bu olgunun çok vurucu bir örneğiydi. Matematik bağlantılı temel bilimlere yatkınlığı ve o alandaki ürünleriyle bilinen Pascal ve Descartes aynı zamanda güçlü ve köklü felsefi düşünceleri...

Bilim ve mühendislik dünyası çıkışlı sanatçılar

Mühendislik ve tatbiki bilim dünyasından sanat – kültür dünyasına geçiş yapıp başarılarını orada da sürdüren çeşitli renkli örneklere hep rastlanmıştır. Bu satırların yazarı, bu konuları hem verdiği konferanslarda hem de değişik yazılarında değinegelmiştir. Bu olgunun çok kuvvetli bir örneğini oluşturan Leonardo Da Vinci üzerine kaleme aldığı bir yazı dizisinin geçen yıl bu zamanlarda HBT’deki süt...

Pertev Apaydın’ı saygı ile anarken

Köklü benzerliklerinin yanı sıra bazı farklılıkları da olsa bilimsel buluşculuk ile sanatsal yaratıcılığın birbirlerini tamamlayıcılığı uygarlığın gelişmesindeki asal unsurlardan birini oluşturmuştur. Herkese Bilim Teknoloji’de bu konudaki değişik düşünceler ve irdelemelere zaman zaman katkı verdik. Çok ileri düzeydeki bilim/teknoloji ile sanat alanlarında Leonardo da Vinci’nin sergilediği dehanın...

Tatbiki mekanik – Matematik bağlantısında son yüzyıllar

Rönesans döneminin sanat ve kültür dünyası insanları çok bilinen isimlerdir. Bilim dünyasında ise Galileo’dan başka mühendis, fizikçi, matematikçi olarak tarihe iz bırakmış isime pek rastlanmamıştır. Sonrasında Descartes, matematikle beslenmiş fiziksel oluşumların incelenmesi olayının derin bir felsefe kültürü içinde ele alınması yolunun kapısını açmıştır. Eski dönemlerde Aristo’ya yöneltilmiş ola...

Eski Yunan döneminde ve ortaçağlarda mühendislik-matematik ilişkisi

Bundan önceki yazımızda, günümüzün anlayışında matematiksel düşünce diyebileceğimiz bir zihinsel kurgunun ilk kez Eski Yunan döneminde ortaya çıktığını belirtmiştik. O yazıda sözü geçen hem fiziksel bilimlerin hem de matematik biliminin ustası olarak gösterilen Thales, Pisagor, Arşimet gibi bilim tarihinin çok önde gelen üç ismin yanına bir de saf matematik dünyası adamı Öklid’in adının eklenmesi ...

Kentsel gelişim: Tarihi ortamla ve doğal çevreyle kucaklaşma

Kentsel gelişmede, mimarlık ve mühendisliğin şehircilik yaklaşımlarıyla birlikte etkin olmasıyla, değişik sonuçlara varılabilmektedir. Önceki bir yazımızda kent akılcılığı ve güzelliği ile bağlantılı olarak, Meksika Yucatan bölgesindeki bir kentleşme olayından söz edilmişti. Bu yöredeki Merida kenti, Maya tarihi çevresiyle uyum ve onun getirisi olarak yolların meydanların daraltı ve genişliği, bel...

Akılsız ve çirkin şehir olayı

Ülkemizdeki kentsel büyümenin son çeyrek yüzyıllık dönemi, çok talihsiz, ürkütücü ve hatta yer yer dehşete düşürücü aşamalar sergiledi. Görsel çirkinlikler ve akıl dışı kentsel yaşam mekanı düzenlemeleri birbirini izledi. Doğan Kuban Hoca’nın HBT’deki yazılarında, o bilge üslubuyla dile getirdiği Paris ve Roma örneği kentsel büyüme özendiriciliğini benimsemek yerine belli ölçülerde New York’u ama ...

Yaratıcılık ve işletmecilik kol kola: Orkestra şefliği (II)

Önceki yazıda büyük edebiyatçı Murakami ile büyük müzisyen Osawa’nın müzik üzerine söyleşilerinden bir giriş bilgisi olarak söz edilmişti. Murakami, müzik üzerinde, “tutkulu bir amatör olmaktan öte” hiçbir iddiasının olmadığını dile getiriyor olsa bile, derin bilgiye ve müzik duyumsama yetisine sahiptir. Osawa, kendisine çok saygılı bir müzik tutkunu oluşunun ötesinde bir büyük edebiyatçıdan gelen...

  • 1
  • 2