Bilim ve mühendislik dünyası çıkışlı sanatçılar

Erhan Karaesmen Y
Bilim ve mühendislik dünyası çıkışlı sanatçılar

Mühendislik ve tatbiki bilim dünyasından sanat – kültür dünyasına geçiş yapıp başarılarını orada da sürdüren çeşitli renkli örneklere hep rastlanmıştır. Bu satırların yazarı, bu konuları hem verdiği konferanslarda hem de değişik yazılarında değinegelmiştir. Bu olgunun çok kuvvetli bir örneğini oluşturan Leonardo Da Vinci üzerine kaleme aldığı bir yazı dizisinin geçen yıl bu zamanlarda HBT’deki sütununda yayınlanmış olduğu hatırlanabilir. Konuya bu kez yeniden dönüşü Doçent Doktor Jerfi Aji’nin uluslararası önemli bir piyano yarışmasını kazanmış oluşundan ve onun bir çeşit ödülü olarak uluslararası itibara sahip Vermeer plak firmasıyla bir CD yapmaya hazırlanıyor oluşundan kaynaklanmaktadır. İTÜ çıkışlı Tekstil Mühendisi ve Boğaziçi Üniversitesi bağlantılı Endüstri Yüksek Mühendisi başarılı piyanist, müzikolog ve müzik insanı Jerfi Aji, tatbiki bilim – mühendislik ile sanatsal yaratıcılık alemi arasındaki kuvvetli bir örneği oluşturmaktadır.

Bir diğer çok başarılı, kendisinden biraz daha genç bir piyanist Çağdaş Özkan ile Stravinsky’nin Bahar Ayini devasa orkestral yapıtından bizzat bestecinin düzenlediği dört el piyano için uyarlanmış versiyonunu geçtiğimiz günlerde Bilkent Konser Salonu’ndaki özel bir programda değerli perküsyon uzmanı Alican Öztan’ın da katkısıyla sundular. Jerfi – Çağdaş ikilisinin aynı yapıtı 2013 Kapadokya Festivali’nde çok başarılı bir şekilde seslendirmiş oldukları bilgisi bu metnin yazarının o dönemlerde Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanmış bir yazısında ayrıntısıyla yer almıştı.

Mühendislik ve tatbiki bilim dünyasında uluslararası ölçekte müzik alanına sıçrayıp büyük kariyer yapmış Pierre Boullez, Pierre Schaeffer gibi isimler bulunduğu bilinmektedir. Ülkemizde de bunun çok başarılı bir örneğini genetik mühendisi, İTÜ bağlantılı akademisyen, uluslararası bilimsel araştırmalar uzmanı ve çok değerli bir müzik insanı/orkestra şefi olarak biline Pertev Apaydın oluşturmuştur. Pevtev Hoca, aynı zamanda ülkemizdeki sürekli çok sesli müzik yayınları yapan İTÜ Radyosu’nun programlarına da danışmanlık yapar ve aralarında bu satırlarının yazarının da bulunduğu o camidaki genç ateşli meraklılar için özendirici bir rol modellik görevi yerine getirirdi. Aynı kuşaktan kestime adıyla alaturka denen Klasik Türk Müziği’nde besteci ve düzenleyici olarak katkılarda bulunmuş olan Erdoğan Bey’in de adı hatırlanmaktadır. Sonraki kuşaktan Tahir Aydoğdu eğitici, müzik dinleyicisi ve seslendiricisi olarak teknik dünyadan çıkmış güçlü bir örnek olarak bilinir. Erkan Oğur bilindiği gibi Halk Müziği bağlantılı Türk Pop’un düzenleyicisi ve seslendiricisi aynı zamanda, sinema müziği bestecisi olarak yaygın bir üne sahiptir. Mimar çıkışlı ve kısaca Suavi olarak kariyer yapmış olan Mehmet Suavi Saygan’nın politik içerikli ünlü Türk şiirlerinin ağırlıklı olarak yer aldığı bir müzik şarkıcılığı kariyerini uzun yıllar sürdürmüş olduğu hatırlanmalıdır. O dönemlerin ODTÜ Elektrik – Elektronik Mühendisliği çıkışlı matematikçi yanı sıra bir miktar politikacı, yazılım uzmanı ve elektronik müzik alanında sürekli faaliyet gösteren renkli bir uzman olarak dikkat çekegelmiştir. Biraz daha gençlerden ODTÜ Mimarlık bağlantılı ünlü gitar yorumcusu ve düzenleyicisi Ahmet Kanneci öne çıkan bir isimdir. Aynı dönemden ODTÜ İnşaat Mühendisliği çıkışlı mühendis – müzisyen – politikacı (bir dönem milletvekili) Tolga Çandar’ın da halk ezgileri seslendirmesinde ve düzenlemesinde ulusal ve uluslararası başarılı bir kariyer sürdürmüş olduğu hatırlanmalıdır.


Mühendislik ve bilim dünyasından sanat – kültür etkinlikleri gösteren hatta giderek o ortamlara tam sıçrama yapan örnekler bol miktarda mevcut olduğundan bu konuya yakın gelecekteki yazılarımızda devam etmeyi planlıyoruz. Bu yazılarda, bilim – müzik bağlantılı diğer bazı örneklerden sonra edebiyat çevrelerinden ve plastik sanat dünyasından ilginç başarılı örneklere de yer verilecektir.

Erhan Karaesmen / karaesmn@metu.edu.tr

Bu yazı HBT'nin 160. sayısında yayınlanmıştır.

Erhan Karaesmen