Tevfik Uyar

Anti-sosyal medya

Sosyal medyanın çağımızın yeni iletişim yolu olduğunu ayrıntısıyla anlatmaya gerek yok. En azından artık pek çok kişinin neredeyse tek haber alma kaynağı olduğunu söylemek de yanlış olmaz. Ağ toplumu'nun adeta dijitalize olarak vücut bulmuş hali; öyle ki bu dijital ağ, giderek gerçek ilişkilerin yerini alıyor, kendine has dünyasını yaratıyor. Bu konuyu daha evvel gerçek sanallık adlı yazımda irdel...

Doğa intikam alır mı?

Bugün İstanbul büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Bu tür felaketlerden sonra "doğa intikam aldı" şeklinde bir söyleme başvuruluyor. Bu söylem anlatımı güçlendirmek için başvurulan bir kişileştirme olarak yanlış değil elbette. Ancak doğayı böyle bir bilinçle ve niyetle yüklemek sorumluluklar konusunda bazı noktaları gözden kaçırmamıza neden oluyor. Aşağıda elimden geldiğince basit bir şekilde...

Uzaylı iddialarına kuşkucu bakış

Bir sözdebilim olan Ufoloji, kelime anlamıyla “UFO bilimi” demek… Bu alanla uğraşanlar da ufolog olarak tanıtıyor kendini. Sonunda “loji” olduğu için bilimsel veya yöntemli bir çalışma alanı havası yaratsa da öyle değil. Kelime anlamına bakarak beklediğimiz şey, bu insanların “tanımlanamayan uçan cisimler” konusunda uzman olmaları. Oysa böyle bir şey değil de, daha çok anneannemin antika gümüşlüğü...

Bilim tarihimizde bir kuyrukluyıldız

"O bir kuyrukluyıldızdı, hepimize değdi geçti" - Cahit Arf *** Tarihler 11 Kasım 1967'yi göstermektedir. Az önce TÜBİTAK (O zamanki adıyla T.B.T.A.K) bilim ödüllerinin kimlere verildiği açıklanmıştır. Ödül sahiplerinden bir konuşma yapması beklenmektedir. İlk gelen, katı hâl fiziği alanındaki çalışmalarıyla ödüle layık görülen, Türkiye'ye henüz bir kaç ay önce dönmüş bir fizikçidir. Bir kaç yıl ön...

Kültür ne tuhaf, pikseller filan…

Ünlü kültür kuramcısı Raymond Williams’a göre “kültür” kelimesi İngilizce’deki en karmaşık 2-3 kelimeden birisi ve 164 farklı tanıma sahip (1). Belki de Williams bu cümleyi sarf ettikten sonra yenileriyle birlikte 200'e dayanmıştır. Aslına bakarsanız ben de bir kültür tanımı yapsam çok eğlenebilirim (yazı sonuna doğru yapacağım da). Kültür kelimesinin kökeni tarıma dayanır. Bildiğiniz kültür manta...

Risk budur!

Bir önceki yazımda "Risk nedir?" diye sormuş, riskin bir tanımını yapmış, onu nasıl algıladığımıza da değinmiştim. Bu yazıyı okumadan evvel mutlaka ilk yazıyı okumanızı tavsiye ederim; zira bu bir devam yazısıdır. Öncelikle, bir riski gerçekten ölçmek mümkün müdür? Bir kaç yaklaşıma yer vereyim; ki ortak özelliklerini de görmüş olalım: Teknik risk yaklaşımına göre, eğer elde yeteri kadar veri vars...

Risk nedir?

Doğruluğu teyit edilemeyen çeşitli internet kaynaklarında geçen, “Risk nedir?” sorusu ve yanıtıyla ilgili efsaneleşmiş bir anlatı vardır.  Bu anlatıya göre ODTÜ İşletme Fakültesi’nin Stratejik Yönetim dersi veren Prof. Dr. Muhan Soysal, yaptığı bir sınavda “Risk nedir?” diye sorar. Öğrencilerden biri de -internet kaynaklarında Mehmet Ali Berkman olduğu söylenmektedir- sadece “Risk budur” yazdığı b...

Görece ‘önemsiz’

Carl Sagan, Voyager 1'in çektiği fotoğraf üstüne verdiği o meşhur 'Soluk Mavi Nokta' söylevinde gökbilimin tevazu sağlayan bir deneyim olduğunu belirtir. Nedeni ilk bakışta çok belli, çok anlaşılırmış gibi görünür. Neticede geçmişiyle, geleceğiyle, önem verdiğimiz her şey, bir mesafeden bakıldığında küçücük bir noktadan ibarettir. Bizlere; ...Çok büyük bir zaman ölçeğinin küçücük bir zerresinde, ....

Hipotez, teori, yasa.

Gündemdeki evrim tartışmaları herkese bilim lügatında yer alan "hipotez", "teori", "yasa" gibi kavramların ne olduğunun pek de iyi anlaşılmadığını gösterdi. Gerçekten ama gerçekten özellikle "teorinin" ne anlama geldiğini öğrenmeye şiddetle ihtiyacımız var; zira "evrim bir teori ama sonuçta ispatlanmamış" gibi hatalı mantık yürütmeleri, hatta ve hatta "evrim bilim tarafından çoktan çürütüldü" gibi...